STYL PRZYWÓDZTWA CZYNNIKIEM KSZTAŁTUJĄCYM POZIOM MOTYWACJI PRACOWNIKA

master
dc.abstract.enThe topic of this study is: ,,Leadership style as a factor indicator the level of employee motivation”. The purpose of the considerations undertaken in the study is analyze the impact of leadership style on the level of employee motivation. The theoretical part is based on a thorough analysis of the literature, which allowed to expand the knowledge about typology, identification and determinants of leadership styles, selected theories and models of motivation, the principles of effective motivation of employees and the instruments used for this purpose, the factors demotivating employees and the impact of leadership styles on the level of employee motivation. A questionnaire technique was used as a research method in this study. The questions asked concerned the influence of the leadership style of the immediate supervisor on the level of commitment and motivation to work. According to the answers of the respondents, leadership style undoubtedly has a major impact on the level of employee motivation. As a result of the study, comprehensive answers were obtained to the research questions posed earlier, and the methods used allowed the verification of the hypotheses posed.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy jest: ,,Styl przywództwa czynnikiem kształtującym poziom motywacji pracownika”. Celem rozważań podjętych w pracy jest analiza wpływu stylu przywództwa na poziom motywacji pracownika. W części teoretycznej dokonano wnikliwej analizy literatury, która pozwoliła na poszerzenie wiedzy w zakresie typologii, identyfikacji i uwarunkowań skuteczności stylów przywództwa, wybranych teorii motywowania oraz modeli motywacji, zasad skutecznego motywowania pracowników oraz instrumentów wykorzystywanych w tym celu, czynników demotywujących pracowników oraz oddziaływania poszczególnych stylów przywództwa na poziom motywacji pracownika. Jako metodę badawczą w pracy zastosowano technikę kwestionariusza ankiety. Zadane pytania dotyczyły wpływu stylu przywództwa bezpośredniego przełożonego na poziom zaangażowania i motywacji do pracy. Według odpowiedzi respondentów styl przywództwa bez wątpienia wywiera zasadniczy wpływ na poziom motywacji pracownika. W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano wyczerpujące odpowiedzi na zadane wcześniej pytania badawcze, a wykorzystane metody pozwoliły na weryfikację postawionych hipotez.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWziątek-Staśko, Annapl
dc.contributor.authorSroka, Kamilapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerWziątek-Staśko, Annapl
dc.contributor.reviewerLipińska, Aneta - 199918 pl
dc.date.accessioned2022-07-18T21:46:27Z
dc.date.available2022-07-18T21:46:27Z
dc.date.submitted2022-07-12pl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-157021-287699pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297495
dc.languagepolpl
dc.subject.enleadership - leadership styles - motivating - motivationpl
dc.subject.plmotywacja – motywowanie - przywództwo – style przywództwapl
dc.titleSTYL PRZYWÓDZTWA CZYNNIKIEM KSZTAŁTUJĄCYM POZIOM MOTYWACJI PRACOWNIKApl
dc.title.alternativeLEADERSHIP STYLE AS A FACTOR INDICATOR THE LEVEL OF EMPLOYEE MOTIVATIONpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The topic of this study is: ,,Leadership style as a factor indicator the level of employee motivation”. The purpose of the considerations undertaken in the study is analyze the impact of leadership style on the level of employee motivation. The theoretical part is based on a thorough analysis of the literature, which allowed to expand the knowledge about typology, identification and determinants of leadership styles, selected theories and models of motivation, the principles of effective motivation of employees and the instruments used for this purpose, the factors demotivating employees and the impact of leadership styles on the level of employee motivation. A questionnaire technique was used as a research method in this study. The questions asked concerned the influence of the leadership style of the immediate supervisor on the level of commitment and motivation to work. According to the answers of the respondents, leadership style undoubtedly has a major impact on the level of employee motivation. As a result of the study, comprehensive answers were obtained to the research questions posed earlier, and the methods used allowed the verification of the hypotheses posed.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy jest: ,,Styl przywództwa czynnikiem kształtującym poziom motywacji pracownika”. Celem rozważań podjętych w pracy jest analiza wpływu stylu przywództwa na poziom motywacji pracownika. W części teoretycznej dokonano wnikliwej analizy literatury, która pozwoliła na poszerzenie wiedzy w zakresie typologii, identyfikacji i uwarunkowań skuteczności stylów przywództwa, wybranych teorii motywowania oraz modeli motywacji, zasad skutecznego motywowania pracowników oraz instrumentów wykorzystywanych w tym celu, czynników demotywujących pracowników oraz oddziaływania poszczególnych stylów przywództwa na poziom motywacji pracownika. Jako metodę badawczą w pracy zastosowano technikę kwestionariusza ankiety. Zadane pytania dotyczyły wpływu stylu przywództwa bezpośredniego przełożonego na poziom zaangażowania i motywacji do pracy. Według odpowiedzi respondentów styl przywództwa bez wątpienia wywiera zasadniczy wpływ na poziom motywacji pracownika. W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano wyczerpujące odpowiedzi na zadane wcześniej pytania badawcze, a wykorzystane metody pozwoliły na weryfikację postawionych hipotez.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wziątek-Staśko, Anna
dc.contributor.authorpl
Sroka, Kamila
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Wziątek-Staśko, Anna
dc.contributor.reviewerpl
Lipińska, Aneta - 199918
dc.date.accessioned
2022-07-18T21:46:27Z
dc.date.available
2022-07-18T21:46:27Z
dc.date.submittedpl
2022-07-12
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-157021-287699
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297495
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
leadership - leadership styles - motivating - motivation
dc.subject.plpl
motywacja – motywowanie - przywództwo – style przywództwa
dc.titlepl
STYL PRZYWÓDZTWA CZYNNIKIEM KSZTAŁTUJĄCYM POZIOM MOTYWACJI PRACOWNIKA
dc.title.alternativepl
LEADERSHIP STYLE AS A FACTOR INDICATOR THE LEVEL OF EMPLOYEE MOTIVATION
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
22
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Józefów
3
Będzin
2
Attard
1
Bialystok
1
Bielsko-Biala
1
Krakow
1
Olsztyn
1
Poznan
1
Przemyśl
1

No access

No Thumbnail Available
Collections