Efektywność publicznego ius puniendi a niezbędność aspektów gwarancyjnych systemu. Rozważania o modelu prawa karnego w demokratycznym państwie prawnym - rola mechanizmów redukcyjnych

master
dc.abstract.enThe intention of this work is to present the reduction mechanisms applicable in the Polish criminal law system in the perspective of the rule of law model. Considerations were concentrated on the purpose and functions of the institutions concerned and their systemic approach. Attempts were made to outline the shape of the entire grid of reducing constructions, whose starting point is seen in the ways of understanding the concept of an act and in the absence of the possibility of drawing more than one consequence from one perpetrator's behavior. The paper deals with issues related to the concurrence of provisions, the concurrence of offenses, aggregate punishment, and continuous crime. The historical and contemporary doctrinal considerations and amendments are intended to present possible approaches to institutions which are in the center of this paper's interest. Efforts were made to emphasize their systemic importance for whole criminal lawpl
dc.abstract.plZamierzeniem niniejszej pracy jest zaprezentowanie obowiązujących w polskim systemie prawa karnego mechanizmów redukcyjnych w perspektywie modelu państwa prawnego. Rozważania skoncentrowane zostały na celu i funkcjach przedmiotowych instytucji oraz ich systemowym ujęciu. Starano się nakreślić kształt całej siatki redukujących konstrukcji, której punkt wyjścia upatrywany jest w sposobach rozumienia pojęcia czynu oraz w braku możliwości wyciągania więcej niż jednej konsekwencji z jednego zachowania sprawcy. W pracy poruszone zostały zagadnienia związane ze zbiegiem przepisów, zbiegiem przestępstw, karą łączną oraz przestępstwem ciągłym. Przywołane historyczne oraz ówczesne rozważania doktrynalne oraz kierunki nowelizacyjne mają na celu zaprezentowanie możliwych ujęć leżących w centrum zainteresowania tego opracowania instytucji. Starano się podkreślić ich systemowe znaczenie dla całego prawa karnego.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKardas, Piotr - 128658 pl
dc.contributor.authorZygucki, Krzysztofpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKardas, Piotr - 128658 pl
dc.contributor.reviewerWróbel, Włodzimierz - 132790 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T03:57:39Z
dc.date.available2020-07-28T03:57:39Z
dc.date.submitted2019-10-28pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-136795-193405pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238674
dc.languagepolpl
dc.subject.enAGGREGATE PENALTY, BEHAVIOUR, CONCURRENCE OF OFFENCES, CONCURRENCE OF PROVISIONS, CONTINUING ACT, DEED, DEMOCRATIC RULE OF LAW, EXCLUSIONS OF MULTIPLE EVALUATION, PUNISHMENT, REASONABLE LIABILITY, REDUCTION MECHANISMS, SERIES OF OFFENCES.pl
dc.subject.plCIĄG PRZESTĘPSTW, CZYN, CZYN CIĄGŁY, DEMOKRATYCZNE PAŃSTWO PRAWA, KARA ŁĄCZNA, MECHANIZMY REDUKCYJNE, RACJONALIZACJA ODPOWIEDZIALNOŚCI, REGUŁY WYŁĄCZANIA WIELOŚCI OCEN. WYMIAR KARY, ZACHOWANIE, ZBIEG PRZEPISÓW, ZBIEG PRZESTĘPSTW.pl
dc.titleEfektywność publicznego ius puniendi a niezbędność aspektów gwarancyjnych systemu. Rozważania o modelu prawa karnego w demokratycznym państwie prawnym - rola mechanizmów redukcyjnychpl
dc.title.alternativeThe efficiency of public ius puniendi and the necessity of system guarantee aspects. Reflections on the model of criminal law in a democratic state ruled by law - the role of reduction mechanisms.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The intention of this work is to present the reduction mechanisms applicable in the Polish criminal law system in the perspective of the rule of law model. Considerations were concentrated on the purpose and functions of the institutions concerned and their systemic approach. Attempts were made to outline the shape of the entire grid of reducing constructions, whose starting point is seen in the ways of understanding the concept of an act and in the absence of the possibility of drawing more than one consequence from one perpetrator's behavior. The paper deals with issues related to the concurrence of provisions, the concurrence of offenses, aggregate punishment, and continuous crime. The historical and contemporary doctrinal considerations and amendments are intended to present possible approaches to institutions which are in the center of this paper's interest. Efforts were made to emphasize their systemic importance for whole criminal law
dc.abstract.plpl
Zamierzeniem niniejszej pracy jest zaprezentowanie obowiązujących w polskim systemie prawa karnego mechanizmów redukcyjnych w perspektywie modelu państwa prawnego. Rozważania skoncentrowane zostały na celu i funkcjach przedmiotowych instytucji oraz ich systemowym ujęciu. Starano się nakreślić kształt całej siatki redukujących konstrukcji, której punkt wyjścia upatrywany jest w sposobach rozumienia pojęcia czynu oraz w braku możliwości wyciągania więcej niż jednej konsekwencji z jednego zachowania sprawcy. W pracy poruszone zostały zagadnienia związane ze zbiegiem przepisów, zbiegiem przestępstw, karą łączną oraz przestępstwem ciągłym. Przywołane historyczne oraz ówczesne rozważania doktrynalne oraz kierunki nowelizacyjne mają na celu zaprezentowanie możliwych ujęć leżących w centrum zainteresowania tego opracowania instytucji. Starano się podkreślić ich systemowe znaczenie dla całego prawa karnego.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kardas, Piotr - 128658
dc.contributor.authorpl
Zygucki, Krzysztof
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Kardas, Piotr - 128658
dc.contributor.reviewerpl
Wróbel, Włodzimierz - 132790
dc.date.accessioned
2020-07-28T03:57:39Z
dc.date.available
2020-07-28T03:57:39Z
dc.date.submittedpl
2019-10-28
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-136795-193405
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238674
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
AGGREGATE PENALTY, BEHAVIOUR, CONCURRENCE OF OFFENCES, CONCURRENCE OF PROVISIONS, CONTINUING ACT, DEED, DEMOCRATIC RULE OF LAW, EXCLUSIONS OF MULTIPLE EVALUATION, PUNISHMENT, REASONABLE LIABILITY, REDUCTION MECHANISMS, SERIES OF OFFENCES.
dc.subject.plpl
CIĄG PRZESTĘPSTW, CZYN, CZYN CIĄGŁY, DEMOKRATYCZNE PAŃSTWO PRAWA, KARA ŁĄCZNA, MECHANIZMY REDUKCYJNE, RACJONALIZACJA ODPOWIEDZIALNOŚCI, REGUŁY WYŁĄCZANIA WIELOŚCI OCEN. WYMIAR KARY, ZACHOWANIE, ZBIEG PRZEPISÓW, ZBIEG PRZESTĘPSTW.
dc.titlepl
Efektywność publicznego ius puniendi a niezbędność aspektów gwarancyjnych systemu. Rozważania o modelu prawa karnego w demokratycznym państwie prawnym - rola mechanizmów redukcyjnych
dc.title.alternativepl
The efficiency of public ius puniendi and the necessity of system guarantee aspects. Reflections on the model of criminal law in a democratic state ruled by law - the role of reduction mechanisms.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
22
Views per month
Views per city
Lublin
4
Warsaw
3
Krakow
2
Wroclaw
2
Bialystok
1
Dublin
1
Katowice
1
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available