Otyłość – plaga wysoko cywilizowanych społeczeństw.

licenciate
dc.abstract.enCurrently, obesity and overweight are major health problems in the world. Epidemiologic data indicates that number of obese children and adults is constantly increasing. This is a very alarming phenomenon. The problem of obesity is mainly visible in the highly civilized countries where the amount of technological facilities and food is large. This disease is considered as a plague of XXI century. The reasons of obesity are distinct. From overfeeding by genetic, hormonal, environmental and psychological factors. Improper regulation of food intake is crucial in the development of obesity. An excessive amount of fat in the body adversely affects the quality and length of life. The changes occurring in adipose tissue are significant and difficult to eliminate. At present, there are precise methods of determining the content of fat mass and its location in the body. Obesity leads to the development of serious diseases. Especially, it causes metabolic disorders, abnormalities in the cardiovascular system, endocrine system, respiratory and musculoskeletal system and makes changes in the psychology of a patient. For these reasons, it is necessary to prevent the development of overweight and obesity. Special programs for the prevention of obesity are becoming more common. These programs mainly promote the healthy food and increased physical activity, especially among children and adolescents. There are also several methods for the treatment of obesity (diets, pharmaceutical agents, surgeries). Nevertheless, their results are frequently dissatisfying for sick people. They have to be patient and change their lifestyle in order to observe the effects. Therefore, prevention and treatment of obesity in the early stages of its development are significant. This study presents several important issues related to obesity. It describes types and degrees of obesity, epidemiology, adipose tissue and methods determining its quantity in the body, nutrients and energy needs, regulation of food intake, etiology, complications and treatment of overweight and obesity. The aim of the study was primarily to pay attention to the plague of obesity in the XXI century.pl
dc.abstract.plObecnie otyłość i nadwaga stanowią poważny problem zdrowotny na świecie. Dane epidemiologiczne wskazują, że liczba otyłych dzieci i dorosłych ciągle niepokojąco wzrasta. Problem otyłości występuje głównie w krajach wysoko cywilizowanych, gdzie ilość udogodnień technologicznych i żywności jest ogromna. Choroba ta uważana jest za plagę cywilizacji XXI wieku. Przyczyny otyłości są różne. Od przekarmienia poprzez czynniki genetyczne, hormonalne, środowiskowe i psychologiczne. Duże znaczenie odgrywa nieprawidłowa regulacja przyjmowania pokarmu. Nadmierna ilość tłuszczu w organizmie wpływa niekorzystnie na jakość i długość życia. Zachodzące zmiany w komórkach tkanki tłuszczowej są znaczące i trudne do wyeliminowania. Obecnie stosuje się dokładne metody oznaczania zawartości masy tłuszczowej i jej lokalizacji w organizmie. Otyłość prowadzi do rozwoju poważnych schorzeń różnych narządów i układów. Powoduje ona zwłaszcza zaburzenia metaboliczne, nieprawidłowości w układzie sercowo-naczyniowym, endokrynologicznym, oddechowym, układzie ruchu oraz zmiany w psychice chorego. Z tego powodu należy zapobiegać jej rozwojowi. Specjalne programy prewencji otyłości stają się coraz bardziej powszechne. Kładą one głównie nacisk na zdrowe odżywianie i zwiększenie aktywności fizycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Istnieje także kilka metod leczenia otyłości (dietetyczne, farmakologiczne, chirurgiczne). Jednak ich rezultaty nie zawsze zadawalają pacjentów. Do ich zauważenia potrzeba z reguły dużo cierpliwości, czasu i zmiany dotychczasowego stylu życia. Dlatego tak ważna jest profilaktyka oraz leczenie nadwagi i otyłości od wczesnych etapów jej rozwoju. W pracy przedstawiono kilka najważniejszych zagadnień dotyczących otyłości. Opisano typy i stopnie otyłości, epidemiologię, tkankę tłuszczową i metody oceny jej ilości, składniki odżywcze i zapotrzebowanie energetyczne organizmu, regulację przyjmowania pokarmu oraz etiologię, powikłania i metody leczenia otyłości. Celem pracy było przede wszystkim zwrócenie uwagi na otyłość jako narastający problem cywilizacji naszego stulecia.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorPrzybyło, Małgorzata - 131574 pl
dc.contributor.authorWyżga, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerPrzybyło, Małgorzata - 131574 pl
dc.contributor.reviewerLityńska, Anna - 130002 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T23:10:37Z
dc.date.available2020-07-24T23:10:37Z
dc.date.submitted2014-07-04pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-85375-144455pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194179
dc.languagepolpl
dc.subject.enobesity, overweight, plaguepl
dc.subject.plotyłość, nadwaga, plagapl
dc.titleOtyłość – plaga wysoko cywilizowanych społeczeństw.pl
dc.title.alternativeObesity - a plague of highly civilized countries.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Currently, obesity and overweight are major health problems in the world. Epidemiologic data indicates that number of obese children and adults is constantly increasing. This is a very alarming phenomenon. The problem of obesity is mainly visible in the highly civilized countries where the amount of technological facilities and food is large. This disease is considered as a plague of XXI century. The reasons of obesity are distinct. From overfeeding by genetic, hormonal, environmental and psychological factors. Improper regulation of food intake is crucial in the development of obesity. An excessive amount of fat in the body adversely affects the quality and length of life. The changes occurring in adipose tissue are significant and difficult to eliminate. At present, there are precise methods of determining the content of fat mass and its location in the body. Obesity leads to the development of serious diseases. Especially, it causes metabolic disorders, abnormalities in the cardiovascular system, endocrine system, respiratory and musculoskeletal system and makes changes in the psychology of a patient. For these reasons, it is necessary to prevent the development of overweight and obesity. Special programs for the prevention of obesity are becoming more common. These programs mainly promote the healthy food and increased physical activity, especially among children and adolescents. There are also several methods for the treatment of obesity (diets, pharmaceutical agents, surgeries). Nevertheless, their results are frequently dissatisfying for sick people. They have to be patient and change their lifestyle in order to observe the effects. Therefore, prevention and treatment of obesity in the early stages of its development are significant. This study presents several important issues related to obesity. It describes types and degrees of obesity, epidemiology, adipose tissue and methods determining its quantity in the body, nutrients and energy needs, regulation of food intake, etiology, complications and treatment of overweight and obesity. The aim of the study was primarily to pay attention to the plague of obesity in the XXI century.
dc.abstract.plpl
Obecnie otyłość i nadwaga stanowią poważny problem zdrowotny na świecie. Dane epidemiologiczne wskazują, że liczba otyłych dzieci i dorosłych ciągle niepokojąco wzrasta. Problem otyłości występuje głównie w krajach wysoko cywilizowanych, gdzie ilość udogodnień technologicznych i żywności jest ogromna. Choroba ta uważana jest za plagę cywilizacji XXI wieku. Przyczyny otyłości są różne. Od przekarmienia poprzez czynniki genetyczne, hormonalne, środowiskowe i psychologiczne. Duże znaczenie odgrywa nieprawidłowa regulacja przyjmowania pokarmu. Nadmierna ilość tłuszczu w organizmie wpływa niekorzystnie na jakość i długość życia. Zachodzące zmiany w komórkach tkanki tłuszczowej są znaczące i trudne do wyeliminowania. Obecnie stosuje się dokładne metody oznaczania zawartości masy tłuszczowej i jej lokalizacji w organizmie. Otyłość prowadzi do rozwoju poważnych schorzeń różnych narządów i układów. Powoduje ona zwłaszcza zaburzenia metaboliczne, nieprawidłowości w układzie sercowo-naczyniowym, endokrynologicznym, oddechowym, układzie ruchu oraz zmiany w psychice chorego. Z tego powodu należy zapobiegać jej rozwojowi. Specjalne programy prewencji otyłości stają się coraz bardziej powszechne. Kładą one głównie nacisk na zdrowe odżywianie i zwiększenie aktywności fizycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Istnieje także kilka metod leczenia otyłości (dietetyczne, farmakologiczne, chirurgiczne). Jednak ich rezultaty nie zawsze zadawalają pacjentów. Do ich zauważenia potrzeba z reguły dużo cierpliwości, czasu i zmiany dotychczasowego stylu życia. Dlatego tak ważna jest profilaktyka oraz leczenie nadwagi i otyłości od wczesnych etapów jej rozwoju. W pracy przedstawiono kilka najważniejszych zagadnień dotyczących otyłości. Opisano typy i stopnie otyłości, epidemiologię, tkankę tłuszczową i metody oceny jej ilości, składniki odżywcze i zapotrzebowanie energetyczne organizmu, regulację przyjmowania pokarmu oraz etiologię, powikłania i metody leczenia otyłości. Celem pracy było przede wszystkim zwrócenie uwagi na otyłość jako narastający problem cywilizacji naszego stulecia.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Przybyło, Małgorzata - 131574
dc.contributor.authorpl
Wyżga, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Przybyło, Małgorzata - 131574
dc.contributor.reviewerpl
Lityńska, Anna - 130002
dc.date.accessioned
2020-07-24T23:10:37Z
dc.date.available
2020-07-24T23:10:37Z
dc.date.submittedpl
2014-07-04
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-85375-144455
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194179
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
obesity, overweight, plague
dc.subject.plpl
otyłość, nadwaga, plaga
dc.titlepl
Otyłość – plaga wysoko cywilizowanych społeczeństw.
dc.title.alternativepl
Obesity - a plague of highly civilized countries.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
83
Views per month
Views per city
Warsaw
19
Wroclaw
9
Katowice
6
Pisarzowice
4
Gdansk
3
Kalety
3
Krakow
3
Orneta
3
Sandomierz
3
Council Bluffs
2

No access

No Thumbnail Available