Spostrzeganie zastosowania środków przymusu bezpośredniego z perspektywy pacjentów psychiatrycznych i personelu medycznego - analiza porównawcza

master
dc.abstract.enThe purpose of this study was to investigate the manner and nature of perceiving the use of direct coercive measures by medical personnel and psychiatric patients on whom this coercion was used. The author of the thesis paper decided to tackle the issue of the use of pressure tools because this subject is rarely subjected to research and analysis, both in the Polish and English literature. The subject of interest was a patient with personal experience with the use of direct coercive measures against him and medical staff (nurses) who in their careers personally implemented pressure procedures. Data were collected using two standardized tools: MAVAS and CES. The MAVAS scale was the benchmark in both groups studied. The results were supplemented by the subjective feelings of patients, obtained thanks to the CES scale. A comparative analysis has shown statistically significant differences in the perception of coercive measures in the two studied groups, with the simultaneous lack of gender influence on the perception process of the phenomenon. Patients under coercion were most likely to experience humiliation, coercion, and physical side effects. The personnel was predominantly convinced of the rightness of using radical methods, with no support for alternative measures at the same time. In both of the examined groups, there was an internal attribution error, which probably caused a discrepancy in the way of perceiving direct coercion. The developed research findings could become a valuable source to better understand the motives of patients, improving communication within the ward, and ultimately reducing the frequency of aggressive behaviors.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy było zbadanie sposobu i charakteru spostrzegania stosowania środków przymusu bezpośredniego przez personel medyczny i pacjentów psychiatrycznych, na których ten przymus został użyty. Autorka pracy zdecydowała się poruszyć problematykę odbioru stosowania środków nacisku, ponieważ rzadko, zarówno w literaturze polskiej jaki anglojęzycznej, to zagadnienie poddawane jest badaniom i analizie. Przedmiotem zainteresowań był pacjent, posiadający osobiste doświadczenia związane z zastosowaniem wobec niego środków przymusu bezpośredniego oraz osoby pełniące funkcję personelu medycznego (pielęgniarki), które w swojej karierze zawodowej osobiście wdrażały procedury z zakresu środków nacisku. Dane zebrano przy użyciu dwóch wystandaryzowanych narzędzi: MAVAS i CES. Punktem odniesienia w obu badanych grupach była skala MAVAS. Wyniki zostały uzupełnione o zbadane subiektywne odczucia pacjentów, uzyskane dzięki skali CES. Analiza porównawcza wykazała istotnie statystycznie różnice w spostrzeganiu zastosowania środków przymusu w dwóch badanych grupach, z jednoczesnym brakiem wpływu płci na proces percepcji zjawiska. Wśród pacjentów trakcie doświadczania przymusu dominowało uczucie upokorzenia, przymuszania, oraz wywołane nim fizyczne skutki uboczne. Wśród personelu dominowało przekonanie o słuszności stosowania radykalnych metod, z jednoczesnym brakiem poparcia dla środków alternatywnych. W obu przebadanych grupach udowodniono istnienie wewnętrznego błędu atrybucji, co prawdopodobnie było przyczyną rozbieżności w sposobie spostrzegania przymusu bezpośredniego. Opracowane wyniki badań mogłyby stać się cennym źródłem w lepszym zrozumieniu pobudek pacjentów, poprawieniu komunikacji wewnątrz oddziału, co ostatecznie mogłoby skutkować zmniejszeniem częstotliwości agresywnych zachowań.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorLickiewicz, Jakubpl
dc.contributor.authorNowak, Agatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerLickiewicz, Jakubpl
dc.contributor.reviewerMakara-Studzińska, Martapl
dc.date.accessioned2020-07-27T06:01:01Z
dc.date.available2020-07-27T06:01:01Z
dc.date.submitted2017-07-14pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-113592-149312pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219036
dc.languagepolpl
dc.subject.encoercive measures, psychiatric patient, medical personnel, perceptionpl
dc.subject.plprzymus bezpośredni, pacjent psychiatryczny, personel medyczny, spostrzeganie społecznepl
dc.titleSpostrzeganie zastosowania środków przymusu bezpośredniego z perspektywy pacjentów psychiatrycznych i personelu medycznego - analiza porównawczapl
dc.title.alternativePerception of the use of direct coercion measures from the perspective of psychiatric patients and medical personnel - comparative analysispl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this study was to investigate the manner and nature of perceiving the use of direct coercive measures by medical personnel and psychiatric patients on whom this coercion was used. The author of the thesis paper decided to tackle the issue of the use of pressure tools because this subject is rarely subjected to research and analysis, both in the Polish and English literature. The subject of interest was a patient with personal experience with the use of direct coercive measures against him and medical staff (nurses) who in their careers personally implemented pressure procedures. Data were collected using two standardized tools: MAVAS and CES. The MAVAS scale was the benchmark in both groups studied. The results were supplemented by the subjective feelings of patients, obtained thanks to the CES scale. A comparative analysis has shown statistically significant differences in the perception of coercive measures in the two studied groups, with the simultaneous lack of gender influence on the perception process of the phenomenon. Patients under coercion were most likely to experience humiliation, coercion, and physical side effects. The personnel was predominantly convinced of the rightness of using radical methods, with no support for alternative measures at the same time. In both of the examined groups, there was an internal attribution error, which probably caused a discrepancy in the way of perceiving direct coercion. The developed research findings could become a valuable source to better understand the motives of patients, improving communication within the ward, and ultimately reducing the frequency of aggressive behaviors.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy było zbadanie sposobu i charakteru spostrzegania stosowania środków przymusu bezpośredniego przez personel medyczny i pacjentów psychiatrycznych, na których ten przymus został użyty. Autorka pracy zdecydowała się poruszyć problematykę odbioru stosowania środków nacisku, ponieważ rzadko, zarówno w literaturze polskiej jaki anglojęzycznej, to zagadnienie poddawane jest badaniom i analizie. Przedmiotem zainteresowań był pacjent, posiadający osobiste doświadczenia związane z zastosowaniem wobec niego środków przymusu bezpośredniego oraz osoby pełniące funkcję personelu medycznego (pielęgniarki), które w swojej karierze zawodowej osobiście wdrażały procedury z zakresu środków nacisku. Dane zebrano przy użyciu dwóch wystandaryzowanych narzędzi: MAVAS i CES. Punktem odniesienia w obu badanych grupach była skala MAVAS. Wyniki zostały uzupełnione o zbadane subiektywne odczucia pacjentów, uzyskane dzięki skali CES. Analiza porównawcza wykazała istotnie statystycznie różnice w spostrzeganiu zastosowania środków przymusu w dwóch badanych grupach, z jednoczesnym brakiem wpływu płci na proces percepcji zjawiska. Wśród pacjentów trakcie doświadczania przymusu dominowało uczucie upokorzenia, przymuszania, oraz wywołane nim fizyczne skutki uboczne. Wśród personelu dominowało przekonanie o słuszności stosowania radykalnych metod, z jednoczesnym brakiem poparcia dla środków alternatywnych. W obu przebadanych grupach udowodniono istnienie wewnętrznego błędu atrybucji, co prawdopodobnie było przyczyną rozbieżności w sposobie spostrzegania przymusu bezpośredniego. Opracowane wyniki badań mogłyby stać się cennym źródłem w lepszym zrozumieniu pobudek pacjentów, poprawieniu komunikacji wewnątrz oddziału, co ostatecznie mogłoby skutkować zmniejszeniem częstotliwości agresywnych zachowań.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Lickiewicz, Jakub
dc.contributor.authorpl
Nowak, Agata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Lickiewicz, Jakub
dc.contributor.reviewerpl
Makara-Studzińska, Marta
dc.date.accessioned
2020-07-27T06:01:01Z
dc.date.available
2020-07-27T06:01:01Z
dc.date.submittedpl
2017-07-14
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-113592-149312
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219036
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
coercive measures, psychiatric patient, medical personnel, perception
dc.subject.plpl
przymus bezpośredni, pacjent psychiatryczny, personel medyczny, spostrzeganie społeczne
dc.titlepl
Spostrzeganie zastosowania środków przymusu bezpośredniego z perspektywy pacjentów psychiatrycznych i personelu medycznego - analiza porównawcza
dc.title.alternativepl
Perception of the use of direct coercion measures from the perspective of psychiatric patients and medical personnel - comparative analysis
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
34
Views per month
Views per city
Wroclaw
9
Warsaw
4
Krakow
3
Lodz
2
Miechów
2
Olkusz
2
Rzeszów
2
Bialystok
1
Dublin
1
Kamionki
1

No access

No Thumbnail Available