Ojcowski Park Narodowy w obliczu presji urbanizacyjnej

licenciate
dc.abstract.enThe following study discusses the phenomenon related to the development of urbanization in the protected area, in this case the Ojców National Park, and the pressure exerted on its natural environment. These issues are preceded by the characteristics of the area, its location, history, resources, natural environment and several important functions it fulfills (protection, tourism, settlement, economicand transit). In the further part of the work, the areas of communes surrounding the Ojców National Park, their socio-economic changes over the years and the current impact on the natural environment of the Park were analyzed and discussed. The analysis used satellite images, numerical data of the GUS,on the basis of which the charts were developed, as well as maps obtained from other works. The last part of the work is devoted to specific examples of phenomena and activities that have taken place and are taking place todayin the discussed area and constituted a threat to the proper functioning of the natural environment of the Ojców National Park, among others by obstructing the migration of animals, producing pollution, increasing housing and developing road infrastructure. All these activities bring aboutto increasingly isolate this area and create an "island" effect.pl
dc.abstract.plW poniższym opracowaniu omówiono zjawisko związane z rozwojem urbanizacji na obszarze chronionym, w tym przypadku Ojcowskim Parkiem Narodowym i presji wywieranej na jego środowisko przyrodnicze. Zagadnienia te poprzedza charakterystyka omawianego obszaru, jego położenie, historia, zasoby, środowisko przyrodnicze i kilka ważnych funkcji, które spełnia (ochronna, turystyczna, osadnicza, gospodarcza i tranzytowa). W dalszej części pracy przeanalizowano i omówiono obszary gmin otaczających Ojcowski Park Narodowy, ich zmiany społeczno-gospodarcze na przestrzeni lat i obecny wpływ na środowisko przyrodnicze Parku. Do analizy wykorzystano zdjęcia satelitarne, dane liczbowe Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie których opracowano wykresy, a tak że pozyskane z innych prac mapy. Ostatnia część pracy została poświęcona konkretnym przykładom zjawisk i działań, które miały i mają obecnie miejsce na omawianym obszarze i stanowiły zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania środowiska przyrodniczego Ojcowskiego Parku Narodowego m.in. przez utrudnianie migracji zwierząt, produkowanie zanieczyszczeń, wzrost zabudowy mieszkaniowej czy rozwój infrastruktury drogowej. Wszystkie te działania doprowadzają do coraz silniejszej izolacji tego terenu i tworzenia efektu „wyspy”.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.areaobszar nauk technicznychpl
dc.contributor.advisorPawlusiński, Robert - 131315 pl
dc.contributor.authorWoźniak, Wiolettapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerPawlusiński, Robert - 131315 pl
dc.contributor.reviewerMika, Mirosław - 130592 pl
dc.date.accessioned2020-10-20T19:20:31Z
dc.date.available2020-10-20T19:20:31Z
dc.date.submitted2020-09-17pl
dc.fieldofstudygospodarka przestrzenna i rozwój regionalnypl
dc.identifier.apddiploma-141360-243484pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249143
dc.languagepolpl
dc.subject.enOjców National Park, urbanization pressure, natural environment, communepl
dc.subject.plOjcowski Park Narodowy, presja urbanizacyjna, środowisko przyrodnicze, gminapl
dc.titleOjcowski Park Narodowy w obliczu presji urbanizacyjnejpl
dc.title.alternativeOjców National Park in the face of urbanization pressurepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The following study discusses the phenomenon related to the development of urbanization in the protected area, in this case the Ojców National Park, and the pressure exerted on its natural environment. These issues are preceded by the characteristics of the area, its location, history, resources, natural environment and several important functions it fulfills (protection, tourism, settlement, economicand transit). In the further part of the work, the areas of communes surrounding the Ojców National Park, their socio-economic changes over the years and the current impact on the natural environment of the Park were analyzed and discussed. The analysis used satellite images, numerical data of the GUS,on the basis of which the charts were developed, as well as maps obtained from other works. The last part of the work is devoted to specific examples of phenomena and activities that have taken place and are taking place todayin the discussed area and constituted a threat to the proper functioning of the natural environment of the Ojców National Park, among others by obstructing the migration of animals, producing pollution, increasing housing and developing road infrastructure. All these activities bring aboutto increasingly isolate this area and create an "island" effect.
dc.abstract.plpl
W poniższym opracowaniu omówiono zjawisko związane z rozwojem urbanizacji na obszarze chronionym, w tym przypadku Ojcowskim Parkiem Narodowym i presji wywieranej na jego środowisko przyrodnicze. Zagadnienia te poprzedza charakterystyka omawianego obszaru, jego położenie, historia, zasoby, środowisko przyrodnicze i kilka ważnych funkcji, które spełnia (ochronna, turystyczna, osadnicza, gospodarcza i tranzytowa). W dalszej części pracy przeanalizowano i omówiono obszary gmin otaczających Ojcowski Park Narodowy, ich zmiany społeczno-gospodarcze na przestrzeni lat i obecny wpływ na środowisko przyrodnicze Parku. Do analizy wykorzystano zdjęcia satelitarne, dane liczbowe Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie których opracowano wykresy, a tak że pozyskane z innych prac mapy. Ostatnia część pracy została poświęcona konkretnym przykładom zjawisk i działań, które miały i mają obecnie miejsce na omawianym obszarze i stanowiły zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania środowiska przyrodniczego Ojcowskiego Parku Narodowego m.in. przez utrudnianie migracji zwierząt, produkowanie zanieczyszczeń, wzrost zabudowy mieszkaniowej czy rozwój infrastruktury drogowej. Wszystkie te działania doprowadzają do coraz silniejszej izolacji tego terenu i tworzenia efektu „wyspy”.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.areapl
obszar nauk technicznych
dc.contributor.advisorpl
Pawlusiński, Robert - 131315
dc.contributor.authorpl
Woźniak, Wioletta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Pawlusiński, Robert - 131315
dc.contributor.reviewerpl
Mika, Mirosław - 130592
dc.date.accessioned
2020-10-20T19:20:31Z
dc.date.available
2020-10-20T19:20:31Z
dc.date.submittedpl
2020-09-17
dc.fieldofstudypl
gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny
dc.identifier.apdpl
diploma-141360-243484
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249143
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Ojców National Park, urbanization pressure, natural environment, commune
dc.subject.plpl
Ojcowski Park Narodowy, presja urbanizacyjna, środowisko przyrodnicze, gmina
dc.titlepl
Ojcowski Park Narodowy w obliczu presji urbanizacyjnej
dc.title.alternativepl
Ojców National Park in the face of urbanization pressure
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
23
Views per month
Views per city
Krakow
6
Gdansk
2
Poznan
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Lodz
1
Pabianice
1
Siemianowice Śląskie
1
Starogard Gdański
1
Wolbrom
1

No access

No Thumbnail Available