Kompensacja szkody pośredniej wspólnika (akcjonariusza)

master
dc.abstract.enThe aim of this study is to discuss the issue of compensation of indirect damage sustained by a shareholder as a result of direct damage incurred by a limited liability company (and/or a joint-stock company). The paper is divided into two main parts. The first one aims at characterizing the issue of indirect infringement of goods of a shareholder, which consists of: an analysis of the possibility of claiming compensation for indirect damage in civil law in case law and doctrine to date, a presentation of the provisions regulating the principles of damage incurred by a limited liability company (and/or a joint-stock company), and a discussion of the jurisprudence and doctrine concerning the admissibility of indemnification of indirect loss incurred by a shareholder being a reflection of the damage caused to the company. The part also includes a brief analysis on the drafted amendement to the Commercial Companies Code (Art. 21(13)). The above is preceded by the second chapter containing a comparative legal analysis, in which the issues of the present work were discussed from the perspective of French law, German law and English law. In turn, the second part of the work is devoted to the practical aspect of the discussed issue. The sixth chapter presents a model of compensatory liability for indirect damage to a shareholder, and the paper ends with postulates de lege ferenda presented in the seventh chapter. The aim of this paper is to analyze the case law and the views expressed by scholars concerning the admissibility of compensating indirect damage suffered by a shareholder. In a further perspective, this work aims at answering the question of whether a shareholder may claim compensation for damage suffered as a reflection of the direct damage of a limited liability comapny (and/or joint-stock company) under Polish law.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy przedstawiona została problematyka dopuszczalności kompensacji szkody pośredniej poniesionej przez wspólnika (akcjonariusza) w wyniku bezpośredniego wyrządzenia szkody spółce kapitałowej. Pracę można podzielić na dwie zasadnicze części. Pierwsza z nich zmierza do scharakteryzowania problematyki szkody pośredniej w majątku wspólnika (akcjonariusza), na którą składa się: omówienie zagadnienia szkody pośredniej w prawie cywilnym na gruncie dotychczasowego orzecznictwa i doktryny, omówienie przepisów regulujących zasady odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku wyrządzenia szkody spółce oraz omówienie poglądów orzecznictwa i doktryny dotyczących dopuszczalności domagania się naprawienia szkody pośredniej przez wspólnika (akcjonariusza), w tym omówienie projektowanego art. 21(13) k.s.h. wchodzącego w skład projektu nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. Powyższe poprzedza Rozdział drugi zawierający analizę prawnoporównawczą, w którym problematyka niniejszej pracy została omówiona z perspektywy prawa francuskiego, prawa niemieckiego i prawa angielskiego. Z kolei druga część pracy poświęcona jest aspektowi praktycznemu omawianego zagadnienia. W Rozdziale szóstym przeanalizowano model odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu wyrządzenia szkody pośredniej wspólnikowi (akcjonariuszowi), a pracę zakończono postulatami de lege ferenda przedstawionymi w Rozdziale siódmym. Celem niniejszej pracy jest analiza dotychczasowych wypowiedzi orzecznictwa oraz poglądów prezentowanych w doktrynie dotyczących dopuszczalności kompensacji szkody pośredniej poniesionej przez wspólnika (akcjonariusza). W dalszej perspektywie, niniejsza praca zmierza do odpowiedzi na pytanie, czy wspólnik (akcjonariusz) może domagać się naprawienia poniesionej szkody, stanowiącej refleks szkody spółki kapitałowej na gruncie obecnie obowiązujących przepisów.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSzumański, Andrzej - 132265 pl
dc.contributor.authorBalas, Juliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerSzumański, Andrzej - 132265 pl
dc.contributor.reviewerPyka, Michałpl
dc.date.accessioned2021-06-30T22:02:55Z
dc.date.available2021-06-30T22:02:55Z
dc.date.submitted2021-06-30pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-151605-225860pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275769
dc.languagepolpl
dc.subject.encivil liability, indirect damage, limited liability company, joint-stok company, adequate causal link, relative unlawfulnesspl
dc.subject.plodpowiedzialność cywilna, szkoda pośrednia, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, adekwatny związek przyczynowy, bezprawność względnapl
dc.titleKompensacja szkody pośredniej wspólnika (akcjonariusza)pl
dc.title.alternativeThe shareholders' right to indirect damage compensationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study is to discuss the issue of compensation of indirect damage sustained by a shareholder as a result of direct damage incurred by a limited liability company (and/or a joint-stock company). The paper is divided into two main parts. The first one aims at characterizing the issue of indirect infringement of goods of a shareholder, which consists of: an analysis of the possibility of claiming compensation for indirect damage in civil law in case law and doctrine to date, a presentation of the provisions regulating the principles of damage incurred by a limited liability company (and/or a joint-stock company), and a discussion of the jurisprudence and doctrine concerning the admissibility of indemnification of indirect loss incurred by a shareholder being a reflection of the damage caused to the company. The part also includes a brief analysis on the drafted amendement to the Commercial Companies Code (Art. 21(13)). The above is preceded by the second chapter containing a comparative legal analysis, in which the issues of the present work were discussed from the perspective of French law, German law and English law. In turn, the second part of the work is devoted to the practical aspect of the discussed issue. The sixth chapter presents a model of compensatory liability for indirect damage to a shareholder, and the paper ends with postulates de lege ferenda presented in the seventh chapter. The aim of this paper is to analyze the case law and the views expressed by scholars concerning the admissibility of compensating indirect damage suffered by a shareholder. In a further perspective, this work aims at answering the question of whether a shareholder may claim compensation for damage suffered as a reflection of the direct damage of a limited liability comapny (and/or joint-stock company) under Polish law.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy przedstawiona została problematyka dopuszczalności kompensacji szkody pośredniej poniesionej przez wspólnika (akcjonariusza) w wyniku bezpośredniego wyrządzenia szkody spółce kapitałowej. Pracę można podzielić na dwie zasadnicze części. Pierwsza z nich zmierza do scharakteryzowania problematyki szkody pośredniej w majątku wspólnika (akcjonariusza), na którą składa się: omówienie zagadnienia szkody pośredniej w prawie cywilnym na gruncie dotychczasowego orzecznictwa i doktryny, omówienie przepisów regulujących zasady odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku wyrządzenia szkody spółce oraz omówienie poglądów orzecznictwa i doktryny dotyczących dopuszczalności domagania się naprawienia szkody pośredniej przez wspólnika (akcjonariusza), w tym omówienie projektowanego art. 21(13) k.s.h. wchodzącego w skład projektu nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. Powyższe poprzedza Rozdział drugi zawierający analizę prawnoporównawczą, w którym problematyka niniejszej pracy została omówiona z perspektywy prawa francuskiego, prawa niemieckiego i prawa angielskiego. Z kolei druga część pracy poświęcona jest aspektowi praktycznemu omawianego zagadnienia. W Rozdziale szóstym przeanalizowano model odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu wyrządzenia szkody pośredniej wspólnikowi (akcjonariuszowi), a pracę zakończono postulatami de lege ferenda przedstawionymi w Rozdziale siódmym. Celem niniejszej pracy jest analiza dotychczasowych wypowiedzi orzecznictwa oraz poglądów prezentowanych w doktrynie dotyczących dopuszczalności kompensacji szkody pośredniej poniesionej przez wspólnika (akcjonariusza). W dalszej perspektywie, niniejsza praca zmierza do odpowiedzi na pytanie, czy wspólnik (akcjonariusz) może domagać się naprawienia poniesionej szkody, stanowiącej refleks szkody spółki kapitałowej na gruncie obecnie obowiązujących przepisów.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Szumański, Andrzej - 132265
dc.contributor.authorpl
Balas, Julia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Szumański, Andrzej - 132265
dc.contributor.reviewerpl
Pyka, Michał
dc.date.accessioned
2021-06-30T22:02:55Z
dc.date.available
2021-06-30T22:02:55Z
dc.date.submittedpl
2021-06-30
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-151605-225860
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275769
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
civil liability, indirect damage, limited liability company, joint-stok company, adequate causal link, relative unlawfulness
dc.subject.plpl
odpowiedzialność cywilna, szkoda pośrednia, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, adekwatny związek przyczynowy, bezprawność względna
dc.titlepl
Kompensacja szkody pośredniej wspólnika (akcjonariusza)
dc.title.alternativepl
The shareholders' right to indirect damage compensation
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
32
Views per month
Views per city
Poznan
5
Cielesnica
3
Warsaw
3
Wroclaw
3
Gdansk
2
Krakow
2
Opole
2
Dublin
1
Ginsheim-Gustavsburg
1
Krotoszyn
1

No access

No Thumbnail Available