Ocena częstości występowania bólu kręgosłupa u biegaczy

master
dc.abstract.enIntroduction: Nowadays, running is one of the most commonly practiced sports. There is a significant increase in the number of runners, both amateurs and professionals. However, apart from many benefits that flow from practicing this discipline, it also involves the risk of numerous injuries - especially among beginners. There are no studies in the literature assessing the impact of running on the occurrence of pain in particular spine segments.Aim of the study: The aim of this study was to investigate whether and to what extent practicing running contributes to pain in the spine.Material and methods: Two parallel groups participated in the study. The first group (70 people) were runners who train regularly for at least one year, while the second group (also 70 people) - a control group consisting of people not involved in any sport. Authors' questionnaires for athletes as well as for the control group, ODI and NDI questionnaires as well as the VAS scale were used for the research. The obtained results were subjected to thorough statistical analysis, using Pearson Chi2 and U Mann Whitney tests.Results: Spine pain occurred in 64.3% of runners and in 82.9% of people in the control group (p = 0.01271). In the case of runners who suffered back pain, in 90.9% it concerned the lumbosacral segment, which in comparison to the control group (72.4%) gave statistically significant differences (p =, 01980). Factors such as: intensity of training, type of footwear, type of surface, strength training, stretching and use of the roller had no significant relationship to the occurrence of spinal pain in runners (p> 0.05). Conclusions: In the conducted study, the spine pain was less frequent in runners than in non-runners, but significantly more often than in non-runners the pain concerned the lumbosacral segment. There were no significant correlations between the occurrence of spinal problems and factors such as: type of footwear, type of surface, strength training, stretching and the use of a roller.pl
dc.abstract.plWstęp: Bieganie jest współcześnie jednym z najczęściej uprawianych sportów. Obserwuje się znaczący wzrost liczby biegaczy, zarówno amatorów jak i profesjonalistów. Jednak poza licznymi korzyściami, które płyną z uprawiania tej dyscypliny, niesie ona za sobą również ryzyko licznych kontuzji - szczególnie wśród osób początkujących. W dostępnej literaturze natomiast brak dokładnych badań oceniających wpływ uprawiania tego sportu na dolegliwości poszczególnych odcinków kręgosłupa. Cel pracy: Celem niniejszej pracy było zbadanie czy i w jakim stopniu uprawianie biegania przyczynia się do powstawania dolegliwości bólowych kręgosłupa. Materiał i metody: W badaniu uczestniczyły dwie równoliczne grupy. Pierwszą grupę (70 osób) stanowili biegacze, którzy trenują regularnie co najmniej od jednego roku, natomiast drugą (również 70 osób)- grupa kontrola, w skład której wchodziły osoby nieuprawiające żadnego sportu. Do badań wykorzystano autorskie kwestionariusze ankiety dla sportowców jak i dla grupy kontrolnej, kwestionariusze ODI i NDI oraz skalę VAS. Otrzymane wyniki poddano dokładnej analizie statystycznej, wykorzystując testy Chi2 Pearsona oraz U Manna Whitneya. Wyniki: Dolegliwości bólowe kręgosłupa występowały u 64,3 % biegaczy oraz u 82,9 % osób z grupy kontrolnej (p= 0,01271). W przypadku biegaczy, którzy doznali bólu kręgosłupa, w 90,9 % dotyczył on odcinka lędźwiowo – krzyżowego, co w porównaniu z grupą kontrolną (72,4 %) dało istotne statystycznie różnice (p=,01980). Czynniki takie jak: intensywność treningu, rodzaj obuwia, typ nawierzchni, trening siłowy, stretching oraz stosowanie rollera nie miały istotnego związku z występowaniem bólu kręgosłupa u biegaczy (p>0, 05).Wnioski: W przeprowadzonym badaniu ból kręgosłupa u biegaczy występował rzadziej niż u osób nie uprawiających biegania natomiast istotnie częściej, niż u osób nie biegających, dotyczył on odcinka lędźwiowo krzyżowego. Nie stwierdzono istotnych zależności pomiędzy występowaniem dolegliwości kręgosłupa a czynnikami takimi jak: typ obuwia, rodzaj nawierzchni, trening siłowy, stretching oraz stosowanie rollera.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorTrybulec, Bartosz - 133688 pl
dc.contributor.authorPierzak, Olgapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerTrybulec, Bartosz - 133688 pl
dc.contributor.reviewerGaździk, Tadeuszpl
dc.date.accessioned2020-07-27T18:04:48Z
dc.date.available2020-07-27T18:04:48Z
dc.date.submitted2018-07-06pl
dc.fieldofstudyfizjoterapiapl
dc.identifier.apddiploma-125471-180311pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229666
dc.languagepolpl
dc.subject.enrunning, training, biomechanics of running, spine, back pain in runnerspl
dc.subject.plbieganie, trening, biomechanika biegu, kręgosłup, ból kręgosłupa u biegaczypl
dc.titleOcena częstości występowania bólu kręgosłupa u biegaczypl
dc.title.alternativeAssesment of frequency of back pain in runnerspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Nowadays, running is one of the most commonly practiced sports. There is a significant increase in the number of runners, both amateurs and professionals. However, apart from many benefits that flow from practicing this discipline, it also involves the risk of numerous injuries - especially among beginners. There are no studies in the literature assessing the impact of running on the occurrence of pain in particular spine segments.Aim of the study: The aim of this study was to investigate whether and to what extent practicing running contributes to pain in the spine.Material and methods: Two parallel groups participated in the study. The first group (70 people) were runners who train regularly for at least one year, while the second group (also 70 people) - a control group consisting of people not involved in any sport. Authors' questionnaires for athletes as well as for the control group, ODI and NDI questionnaires as well as the VAS scale were used for the research. The obtained results were subjected to thorough statistical analysis, using Pearson Chi2 and U Mann Whitney tests.Results: Spine pain occurred in 64.3% of runners and in 82.9% of people in the control group (p = 0.01271). In the case of runners who suffered back pain, in 90.9% it concerned the lumbosacral segment, which in comparison to the control group (72.4%) gave statistically significant differences (p =, 01980). Factors such as: intensity of training, type of footwear, type of surface, strength training, stretching and use of the roller had no significant relationship to the occurrence of spinal pain in runners (p> 0.05). Conclusions: In the conducted study, the spine pain was less frequent in runners than in non-runners, but significantly more often than in non-runners the pain concerned the lumbosacral segment. There were no significant correlations between the occurrence of spinal problems and factors such as: type of footwear, type of surface, strength training, stretching and the use of a roller.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Bieganie jest współcześnie jednym z najczęściej uprawianych sportów. Obserwuje się znaczący wzrost liczby biegaczy, zarówno amatorów jak i profesjonalistów. Jednak poza licznymi korzyściami, które płyną z uprawiania tej dyscypliny, niesie ona za sobą również ryzyko licznych kontuzji - szczególnie wśród osób początkujących. W dostępnej literaturze natomiast brak dokładnych badań oceniających wpływ uprawiania tego sportu na dolegliwości poszczególnych odcinków kręgosłupa. Cel pracy: Celem niniejszej pracy było zbadanie czy i w jakim stopniu uprawianie biegania przyczynia się do powstawania dolegliwości bólowych kręgosłupa. Materiał i metody: W badaniu uczestniczyły dwie równoliczne grupy. Pierwszą grupę (70 osób) stanowili biegacze, którzy trenują regularnie co najmniej od jednego roku, natomiast drugą (również 70 osób)- grupa kontrola, w skład której wchodziły osoby nieuprawiające żadnego sportu. Do badań wykorzystano autorskie kwestionariusze ankiety dla sportowców jak i dla grupy kontrolnej, kwestionariusze ODI i NDI oraz skalę VAS. Otrzymane wyniki poddano dokładnej analizie statystycznej, wykorzystując testy Chi2 Pearsona oraz U Manna Whitneya. Wyniki: Dolegliwości bólowe kręgosłupa występowały u 64,3 % biegaczy oraz u 82,9 % osób z grupy kontrolnej (p= 0,01271). W przypadku biegaczy, którzy doznali bólu kręgosłupa, w 90,9 % dotyczył on odcinka lędźwiowo – krzyżowego, co w porównaniu z grupą kontrolną (72,4 %) dało istotne statystycznie różnice (p=,01980). Czynniki takie jak: intensywność treningu, rodzaj obuwia, typ nawierzchni, trening siłowy, stretching oraz stosowanie rollera nie miały istotnego związku z występowaniem bólu kręgosłupa u biegaczy (p>0, 05).Wnioski: W przeprowadzonym badaniu ból kręgosłupa u biegaczy występował rzadziej niż u osób nie uprawiających biegania natomiast istotnie częściej, niż u osób nie biegających, dotyczył on odcinka lędźwiowo krzyżowego. Nie stwierdzono istotnych zależności pomiędzy występowaniem dolegliwości kręgosłupa a czynnikami takimi jak: typ obuwia, rodzaj nawierzchni, trening siłowy, stretching oraz stosowanie rollera.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Trybulec, Bartosz - 133688
dc.contributor.authorpl
Pierzak, Olga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Trybulec, Bartosz - 133688
dc.contributor.reviewerpl
Gaździk, Tadeusz
dc.date.accessioned
2020-07-27T18:04:48Z
dc.date.available
2020-07-27T18:04:48Z
dc.date.submittedpl
2018-07-06
dc.fieldofstudypl
fizjoterapia
dc.identifier.apdpl
diploma-125471-180311
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229666
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
running, training, biomechanics of running, spine, back pain in runners
dc.subject.plpl
bieganie, trening, biomechanika biegu, kręgosłup, ból kręgosłupa u biegaczy
dc.titlepl
Ocena częstości występowania bólu kręgosłupa u biegaczy
dc.title.alternativepl
Assesment of frequency of back pain in runners
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
71
Views per month
Views per city
Warsaw
12
Krakow
8
Katowice
6
Kielce
4
Poznan
4
Wroclaw
4
Mrocza
3
Rzeszów
3
Szczecin
3
Torun
3

No access

No Thumbnail Available