Tempo rozwoju społeczno-gospodarczego dawnych miast wojewódzkich

2019
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-09T20:21:20Z
dc.abstract.enThis paper seeks to address the following question: what was the dynamics of socio-economic development of 31 polish former voivodeship cities, compared to the dynamics of all polish cities, in the years 1998-2017? The study has found that the dynamics of development was much lower in the former provincial capitals - in terms of the demographic situation, condition of the local labor market and the level of entrepreneurship. The study was also shown the growing disproportion between the dynamics of development in present and former provincial capitals. The difference increased significantly, especially as a consequence of the global economic slowdown (2008-2009) which effects in the post-provincial cities proved to be much more durable.pl
dc.abstract.plCelem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jak na tle całego zbioru polskich miast kształtowało się w latach 1998-2017 tempo rozwoju społeczno-gospodarczego ośrodków, które 1 stycznia 1999 roku utraciły status stolicy województwa. Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że tempo rozwoju dawnych miast wojewódzkich było wyraźnie niższe, zarówno jeśli chodzi o sytuację demograficzną, jak również pod względem kondycji lokalnych rynków pracy oraz poziomu przedsiębiorczości. Jednocześnie w badanym okresie zaznaczył się wzrost dysproporcji pomiędzy tempem rozwoju dawnych i współczesnych miast wojewódzkich, a do pogłębienia się dystansu rozwojowego pomiędzy obiema grupami miast w znacznym stopniu przyczyniło się globalne spowolnienie gospodarcze z lat 2008-2009, którego efekty w miastach postwojewódzkich okazały się znacznie bardziej trwałe.pl
dc.contributor.authorTomaszewski, Pawełpl
dc.date.accessioned2019-12-06T08:23:19Z
dc.date.available2019-12-06T08:23:19Z
dc.date.issued2019pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 160-161pl
dc.description.number25 (2)pl
dc.description.physical143-161pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.26361/ZNTDSp.10.2019.25.08pl
dc.identifier.eissn2082-9213pl
dc.identifier.issn2299-2383pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/92196
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY-NC
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enprovincial citiespl
dc.subject.enpost-provincial citiespl
dc.subject.endevelopment of citiespl
dc.subject.eneconomic developmentpl
dc.subject.plmiasta wojewódzkiepl
dc.subject.plmiasta postwojewódzkiepl
dc.subject.plrozwój miastpl
dc.subject.plrozwój społeczno-gospodarczypl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleTempo rozwoju społeczno-gospodarczego dawnych miast wojewódzkichpl
dc.title.alternativeThe dynamics of socio-economic development of former voivodeship cities in Polandpl
dc.title.journalZeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społecznepl
dc.title.volumeStudia miejskiepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-09T20:21:20Z
dc.abstract.enpl
This paper seeks to address the following question: what was the dynamics of socio-economic development of 31 polish former voivodeship cities, compared to the dynamics of all polish cities, in the years 1998-2017? The study has found that the dynamics of development was much lower in the former provincial capitals - in terms of the demographic situation, condition of the local labor market and the level of entrepreneurship. The study was also shown the growing disproportion between the dynamics of development in present and former provincial capitals. The difference increased significantly, especially as a consequence of the global economic slowdown (2008-2009) which effects in the post-provincial cities proved to be much more durable.
dc.abstract.plpl
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jak na tle całego zbioru polskich miast kształtowało się w latach 1998-2017 tempo rozwoju społeczno-gospodarczego ośrodków, które 1 stycznia 1999 roku utraciły status stolicy województwa. Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że tempo rozwoju dawnych miast wojewódzkich było wyraźnie niższe, zarówno jeśli chodzi o sytuację demograficzną, jak również pod względem kondycji lokalnych rynków pracy oraz poziomu przedsiębiorczości. Jednocześnie w badanym okresie zaznaczył się wzrost dysproporcji pomiędzy tempem rozwoju dawnych i współczesnych miast wojewódzkich, a do pogłębienia się dystansu rozwojowego pomiędzy obiema grupami miast w znacznym stopniu przyczyniło się globalne spowolnienie gospodarcze z lat 2008-2009, którego efekty w miastach postwojewódzkich okazały się znacznie bardziej trwałe.
dc.contributor.authorpl
Tomaszewski, Paweł
dc.date.accessioned
2019-12-06T08:23:19Z
dc.date.available
2019-12-06T08:23:19Z
dc.date.issuedpl
2019
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 160-161
dc.description.numberpl
25 (2)
dc.description.physicalpl
143-161
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doipl
10.26361/ZNTDSp.10.2019.25.08
dc.identifier.eissnpl
2082-9213
dc.identifier.issnpl
2299-2383
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/92196
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY-NC
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
provincial cities
dc.subject.enpl
post-provincial cities
dc.subject.enpl
development of cities
dc.subject.enpl
economic development
dc.subject.plpl
miasta wojewódzkie
dc.subject.plpl
miasta postwojewódzkie
dc.subject.plpl
rozwój miast
dc.subject.plpl
rozwój społeczno-gospodarczy
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Tempo rozwoju społeczno-gospodarczego dawnych miast wojewódzkich
dc.title.alternativepl
The dynamics of socio-economic development of former voivodeship cities in Poland
dc.title.journalpl
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne
dc.title.volumepl
Studia miejskie
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
68
Views per month
Views per city
Ashburn
8
Krakow
6
Dublin
4
Gdansk
4
Warsaw
4
Wroclaw
3
New York
2
Poznan
2
Garwolin
1
Gdynia
1
Downloads
tomaszewski_tempo_rozwoju_spoleczno-gospodarczego_dawnych_miast_2019.pdf
25
tomaszewski_tempo_rozwoju_spoleczno-gospodarczego_dawnych_miast_2019.odt
9