"Pasożytnicze owady związane z człowiekiem"

licenciate
dc.abstract.enParasitic insects are very important in human life. Their acquaintance is rather little. Reminding fleas, lice or other parasites the man is reluctantly thinking about insects. This work is devoted to parasitic insects associated with human. In the first part of this work described bases of the general entomology. They are spreading the morphological and anatomical building of insects body with elements of physiology and their reproduction and the development. The most important part in this work is chapter two, in which described biology of the chosen parasitic insects associated with the man (Pediculidae, Phthiridae, Pulicidae, Cimicidae, Culicidae). The last part is devoted to describing damages caused by insects, inspection of illness caused by them and methods what we can use to fight with them.pl
dc.abstract.plOwady jako pasożyty i przenosiciele wielu chorób odgrywają w życiu człowieka niemałą rolę. Ich znajomość jest raczej skromna, a przecież towarzyszą człowiekowi w różnych życiowych sytuacjach. Przypominając sobie pchły, wszy lub inne pasożyty człowiek z niechęcią myśli o owadach. Niniejsza praca została poświęcona owadom, które są bezpośrednimi pasożytami człowieka. W pierwszej części pracy przedstawiono podstawy entomologii ogólnej. Obejmują one budowę morfologiczną i anatomiczną owadów wraz z elementami fizjologii oraz ich rozmnażanie i rozwój. Zasadniczą część pracy stanowi część druga, w której opisano biologię wybranych owadów pasożytniczych związanych z człowiekiem (Pediculidae, Phthiridae, Pulicidae, Cimicidae, Culicidae). Ostatnią część pracy poświęcono przedstawieniu wyrządzanych przez owady szkód, przegląd wywoływanych przez nie chorób oraz metod jakimi można te pasożyty zwalczać.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorSzklarzewicz, Teresa - 132238 pl
dc.contributor.authorKowolik, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerRościszewska, Elżbieta - 131702 pl
dc.contributor.reviewerSzklarzewicz, Teresa - 132238 pl
dc.date.accessioned2020-07-15T18:05:52Z
dc.date.available2020-07-15T18:05:52Z
dc.date.submitted2011-07-15pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-58832-82917pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172743
dc.languagepolpl
dc.subject.enlice, fleas, bedbugs, mosquitopl
dc.subject.plwszy, pchły, pluskwy, komarypl
dc.title"Pasożytnicze owady związane z człowiekiem"pl
dc.title.alternative"Parasitic insects associated with human"pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Parasitic insects are very important in human life. Their acquaintance is rather little. Reminding fleas, lice or other parasites the man is reluctantly thinking about insects. This work is devoted to parasitic insects associated with human. In the first part of this work described bases of the general entomology. They are spreading the morphological and anatomical building of insects body with elements of physiology and their reproduction and the development. The most important part in this work is chapter two, in which described biology of the chosen parasitic insects associated with the man (Pediculidae, Phthiridae, Pulicidae, Cimicidae, Culicidae). The last part is devoted to describing damages caused by insects, inspection of illness caused by them and methods what we can use to fight with them.
dc.abstract.plpl
Owady jako pasożyty i przenosiciele wielu chorób odgrywają w życiu człowieka niemałą rolę. Ich znajomość jest raczej skromna, a przecież towarzyszą człowiekowi w różnych życiowych sytuacjach. Przypominając sobie pchły, wszy lub inne pasożyty człowiek z niechęcią myśli o owadach. Niniejsza praca została poświęcona owadom, które są bezpośrednimi pasożytami człowieka. W pierwszej części pracy przedstawiono podstawy entomologii ogólnej. Obejmują one budowę morfologiczną i anatomiczną owadów wraz z elementami fizjologii oraz ich rozmnażanie i rozwój. Zasadniczą część pracy stanowi część druga, w której opisano biologię wybranych owadów pasożytniczych związanych z człowiekiem (Pediculidae, Phthiridae, Pulicidae, Cimicidae, Culicidae). Ostatnią część pracy poświęcono przedstawieniu wyrządzanych przez owady szkód, przegląd wywoływanych przez nie chorób oraz metod jakimi można te pasożyty zwalczać.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Szklarzewicz, Teresa - 132238
dc.contributor.authorpl
Kowolik, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Rościszewska, Elżbieta - 131702
dc.contributor.reviewerpl
Szklarzewicz, Teresa - 132238
dc.date.accessioned
2020-07-15T18:05:52Z
dc.date.available
2020-07-15T18:05:52Z
dc.date.submittedpl
2011-07-15
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-58832-82917
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172743
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
lice, fleas, bedbugs, mosquito
dc.subject.plpl
wszy, pchły, pluskwy, komary
dc.titlepl
"Pasożytnicze owady związane z człowiekiem"
dc.title.alternativepl
"Parasitic insects associated with human"
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
87
Views per month
Views per city
Warsaw
13
Wroclaw
12
Poznan
10
Krakow
6
Gdynia
5
Kościan
3
Bydgoszcz
2
Gdansk
2
Kosakowo
2
Olsztyn
2

No access

No Thumbnail Available