Religia a tożsamość. Stosunek do religii w tożsamości apostatów Kościoła rzymskokatolickiego oraz członków Ruchu Odnowy w Duchu Świętym.

master
dc.abstract.enReligious convictions are of paramount to how an individual perceives and makes sense of the world that surrounds him. They influence one’s views as pertains to world’s creation, its nature and the rules that govern it. More fundamentally, however, religion shapes the way in which the individual conceives himself to be. Accepting or rejecting the notion of the sacred has no small bearing on how he or she positions oneself vis-à-vis the surrounding reality.The aim of this thesis was to establish, if possible, a connection between individual’s identity and religious convictions in two disparate groups, namely the Roman Catholic apostates - the majority of whom are atheists - on one hand, and the members of Catholic Charismatic Renewal movement on the other. Drawing on 20 in-depth interviews performed on individuals across the two groups, childhood views with regards to religion were retraced in conjunction with steps that eventually led to religious conversion. On the basis of data relating to most fundamental values expressed by the individuals and the narratives they constructed, the research tried to ascertain whether rejecting the religious framework, or conversely, pushing it to the fore when confronted with ultimate questions has an apparent effect on the individual’s identity.pl
dc.abstract.plPrzekonania religijne jednostki wydają się być jednymi z najistotniejszych elementów określających sposób w jaki rozumie ona i postrzega świat. Decydują o tym jak wyobraża ona sobie jego początek, naturę, zasady nim kierujące, ale także o tym jak postrzega ona samą siebie. Przyjęcie bądź odrzucenie idei istnienia sacrum znacząco wpływa na orientację indywiduum wobec otaczającej jej rzeczywistości. Celem pracy była analiza ewentualnego powiązania jednostkowej tożsamości z religijnymi przekonaniami osób reprezentujących dwie radykalnie różne w swych poglądach grupy: apostatów Kościoła rzymskokatolickiego – będących w przeważającej większości ateistami - oraz członków Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. Tym samym starano się ustalić czy, i jeśli tak to jak, stosunek do religii przejawiał się będzie w ich tożsamości. Na podstawie 20 wywiadów pogłębionych próbowano odtworzyć poglądy dotyczące religii członków obu grup badanych, ich przekonania z okresu dzieciństwa oraz zrekonstruować ścieżki religijnej konwersji, której doświadczyli. W oparciu o dane dotyczące najważniejszych w ich życiu wartości oraz całości narracji starano się ustalić czy odrzucenie religijnego sposobu odpowiedzi na pytania ostatecznie ważne, ale też czy dowartościowanie roli religii w życiu badanych będzie przejawiało się w ich tożsamości.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBorowik, Irena - 127410 pl
dc.contributor.authorSzałkowska, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerZielińska, Katarzyna - 141997 pl
dc.contributor.reviewerBorowik, Irena - 127410 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T13:52:08Z
dc.date.available2020-07-24T13:52:08Z
dc.date.submitted2013-03-28pl
dc.fieldofstudysocjologiapl
dc.identifier.apddiploma-72515-81331pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185478
dc.languagepolpl
dc.subject.enIdentity, religion, cultural attributes, valuespl
dc.subject.plTożsamość, religia, atrybut kulturowy, wartościpl
dc.titleReligia a tożsamość. Stosunek do religii w tożsamości apostatów Kościoła rzymskokatolickiego oraz członków Ruchu Odnowy w Duchu Świętym.pl
dc.title.alternativeReligion and identity: attitudes towards religion among Roman Catholic apostates and members of Catholic Charismatic Renewal.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Religious convictions are of paramount to how an individual perceives and makes sense of the world that surrounds him. They influence one’s views as pertains to world’s creation, its nature and the rules that govern it. More fundamentally, however, religion shapes the way in which the individual conceives himself to be. Accepting or rejecting the notion of the sacred has no small bearing on how he or she positions oneself vis-à-vis the surrounding reality.The aim of this thesis was to establish, if possible, a connection between individual’s identity and religious convictions in two disparate groups, namely the Roman Catholic apostates - the majority of whom are atheists - on one hand, and the members of Catholic Charismatic Renewal movement on the other. Drawing on 20 in-depth interviews performed on individuals across the two groups, childhood views with regards to religion were retraced in conjunction with steps that eventually led to religious conversion. On the basis of data relating to most fundamental values expressed by the individuals and the narratives they constructed, the research tried to ascertain whether rejecting the religious framework, or conversely, pushing it to the fore when confronted with ultimate questions has an apparent effect on the individual’s identity.
dc.abstract.plpl
Przekonania religijne jednostki wydają się być jednymi z najistotniejszych elementów określających sposób w jaki rozumie ona i postrzega świat. Decydują o tym jak wyobraża ona sobie jego początek, naturę, zasady nim kierujące, ale także o tym jak postrzega ona samą siebie. Przyjęcie bądź odrzucenie idei istnienia sacrum znacząco wpływa na orientację indywiduum wobec otaczającej jej rzeczywistości. Celem pracy była analiza ewentualnego powiązania jednostkowej tożsamości z religijnymi przekonaniami osób reprezentujących dwie radykalnie różne w swych poglądach grupy: apostatów Kościoła rzymskokatolickiego – będących w przeważającej większości ateistami - oraz członków Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. Tym samym starano się ustalić czy, i jeśli tak to jak, stosunek do religii przejawiał się będzie w ich tożsamości. Na podstawie 20 wywiadów pogłębionych próbowano odtworzyć poglądy dotyczące religii członków obu grup badanych, ich przekonania z okresu dzieciństwa oraz zrekonstruować ścieżki religijnej konwersji, której doświadczyli. W oparciu o dane dotyczące najważniejszych w ich życiu wartości oraz całości narracji starano się ustalić czy odrzucenie religijnego sposobu odpowiedzi na pytania ostatecznie ważne, ale też czy dowartościowanie roli religii w życiu badanych będzie przejawiało się w ich tożsamości.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Borowik, Irena - 127410
dc.contributor.authorpl
Szałkowska, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Zielińska, Katarzyna - 141997
dc.contributor.reviewerpl
Borowik, Irena - 127410
dc.date.accessioned
2020-07-24T13:52:08Z
dc.date.available
2020-07-24T13:52:08Z
dc.date.submittedpl
2013-03-28
dc.fieldofstudypl
socjologia
dc.identifier.apdpl
diploma-72515-81331
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185478
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Identity, religion, cultural attributes, values
dc.subject.plpl
Tożsamość, religia, atrybut kulturowy, wartości
dc.titlepl
Religia a tożsamość. Stosunek do religii w tożsamości apostatów Kościoła rzymskokatolickiego oraz członków Ruchu Odnowy w Duchu Świętym.
dc.title.alternativepl
Religion and identity: attitudes towards religion among Roman Catholic apostates and members of Catholic Charismatic Renewal.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Katowice
3
Sanok
3
Wroclaw
3
Dublin
2
Boardman
1
Bolechowice
1
Hefei
1
Leverkusen
1
Radom
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available