Farmakokinetyka populacyjna wankomycyny u dzieci z powikłanym lub lekoopornym zapaleniem płuc

master
dc.abstract.enPneumonia is, despite the progress of medicine, a constantly threatening disease entity, especially in children. Antibiotics are commonly used in the treatment of pneumonia and vancomycin is one of the key drugs used in its empirical therapy especially in the cases of suspected infection with MRSA etiology. Although this medication has been used for many decades, there are still ongoing discussions regarding its dosing and the principles of therapeutic drug monitoring in patients treated with this antibiotic. The main objective of this study was to develop a population pharmacokinetic model for vancomycin using retrospective data. Based on the analysis of the obtained results gender, and surgical treatment were identified as statistically significant covariates in the population model for the elimination rate constant, while age was considered significant for the volume of distribution values. The second objective of the study was to calculate the basic pharmacokinetic parameters of vancomycin in a population of children treated at the University Children’s Hospital in Cracow for complicated or drug-resistant pneumonia. The mean value of the volume of distribution in the studied population was 0.649 L/kg b.w. which is approximately 15 – 20% higher than reported literature data for the paediatric population. The mean half-life of vancomycin in this population was 2.67 h, which is comparable to the results obtained by other authors. It was also shown that in 25 out of 69 children, doses ranging from 50 – 60 mg/kg, considered, until recently, to be the maximum daily dose of vancomycin, resulted in daily AUC levels below 300 mg · h/L which may significantly increase the risk of treatment failure in these patients. These results highlight the particular importance of monitoring vancomycin concentrations in paediatric patients.pl
dc.abstract.plZapalenie płuc, mimo postępu medycyny, nadal pozostaje groźną jednostką chorobową, szczególnie w przypadku dzieci. Podstawą leczenia zapalenia płuc jest stosowanie antybiotyku, a wankomycyna stanowi jeden z ważniejszych leków wchodzących w skład antybiotykoterapii empirycznej, szczególnie w przypadku podejrzenia zakażenia o etiologii MRSA. Pomimo, że jest to lek stosowany od wielu dekad, nadal toczą się liczne dyskusje dotyczące sposobu jego dawkowania oraz zasad stosowania terapii monitorowanej stężeniem leku u pacjentów leczonych tym antybiotykiem. Głównym celem pracy było, korzystając z zebranych danych retrospektywnych, opracowanie modelu farmakokinetyki populacyjnej wankomycyny. Na podstawie analizy uzyskanych wyników, za istotne statystycznie współzmienne w modelu populacyjnym uznano płeć i leczenie chirurgiczne dla stałej szybkości eliminacji oraz wiek dla wartości objętości dystrybucji. Drugim celem pracy było obliczenie wartości podstawowych parametrów farmakokinetycznych wankomycyny w populacji dzieci leczonych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie z powodu powikłanego lub lekoopornego zapalenia płuc. Średnia wartość objętości dystrybucji wynosiła w badanej populacji 0,649 L/kg mc., czyli o około 15-20% więcej niż donoszą dane literaturowe dla populacji pediatrycznej. Średnia długość okresu półtrwania wankomycyny w tej populacji wynosiła 2,67 h, co jest porównywalne z wynikami obserwacji innych autorów. Wykazano również, że u 25/69 dzieci dawkowanie w granicach 50-60 mg/kg mc., uznawane do niedawna za maksymalną dopuszczalną dawkę dobową w tej populacji, zapewniało dobowe AUC na poziomie poniżej 300 mg · h/L, co może wiązać się z ryzykiem niepowodzenia terapii u tych pacjentów. Wyniki te wskazują na szczególne znaczenie monitorowania stężeń wankomycyny u pacjentów pediatrycznych.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorSzafarz, Małgorzata - 133549 pl
dc.contributor.authorKlimza, Krzysztof - USOS258837 pl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerWyska, Elżbieta - 133861 pl
dc.contributor.reviewerSzafarz, Małgorzata - 133549 pl
dc.date.accessioned2024-04-10T08:10:41Z
dc.date.submitted2024-04-02pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-163285-258837pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/handle/item/328724
dc.languagepolpl
dc.subject.envancomycin, population pharmacokinetics, paediatric population, pneumoniapl
dc.subject.plwankomycyna, farmakokinetyka populacyjna, populacja pediatryczna, zapalenie płucpl
dc.titleFarmakokinetyka populacyjna wankomycyny u dzieci z powikłanym lub lekoopornym zapaleniem płucpl
dc.title.alternativePopulation pharmacokinetics of vancomycin in children with complicated or drug-resistant pneumoniapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Pneumonia is, despite the progress of medicine, a constantly threatening disease entity, especially in children. Antibiotics are commonly used in the treatment of pneumonia and vancomycin is one of the key drugs used in its empirical therapy especially in the cases of suspected infection with MRSA etiology. Although this medication has been used for many decades, there are still ongoing discussions regarding its dosing and the principles of therapeutic drug monitoring in patients treated with this antibiotic. The main objective of this study was to develop a population pharmacokinetic model for vancomycin using retrospective data. Based on the analysis of the obtained results gender, and surgical treatment were identified as statistically significant covariates in the population model for the elimination rate constant, while age was considered significant for the volume of distribution values. The second objective of the study was to calculate the basic pharmacokinetic parameters of vancomycin in a population of children treated at the University Children’s Hospital in Cracow for complicated or drug-resistant pneumonia. The mean value of the volume of distribution in the studied population was 0.649 L/kg b.w. which is approximately 15 – 20% higher than reported literature data for the paediatric population. The mean half-life of vancomycin in this population was 2.67 h, which is comparable to the results obtained by other authors. It was also shown that in 25 out of 69 children, doses ranging from 50 – 60 mg/kg, considered, until recently, to be the maximum daily dose of vancomycin, resulted in daily AUC levels below 300 mg · h/L which may significantly increase the risk of treatment failure in these patients. These results highlight the particular importance of monitoring vancomycin concentrations in paediatric patients.
dc.abstract.plpl
Zapalenie płuc, mimo postępu medycyny, nadal pozostaje groźną jednostką chorobową, szczególnie w przypadku dzieci. Podstawą leczenia zapalenia płuc jest stosowanie antybiotyku, a wankomycyna stanowi jeden z ważniejszych leków wchodzących w skład antybiotykoterapii empirycznej, szczególnie w przypadku podejrzenia zakażenia o etiologii MRSA. Pomimo, że jest to lek stosowany od wielu dekad, nadal toczą się liczne dyskusje dotyczące sposobu jego dawkowania oraz zasad stosowania terapii monitorowanej stężeniem leku u pacjentów leczonych tym antybiotykiem. Głównym celem pracy było, korzystając z zebranych danych retrospektywnych, opracowanie modelu farmakokinetyki populacyjnej wankomycyny. Na podstawie analizy uzyskanych wyników, za istotne statystycznie współzmienne w modelu populacyjnym uznano płeć i leczenie chirurgiczne dla stałej szybkości eliminacji oraz wiek dla wartości objętości dystrybucji. Drugim celem pracy było obliczenie wartości podstawowych parametrów farmakokinetycznych wankomycyny w populacji dzieci leczonych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie z powodu powikłanego lub lekoopornego zapalenia płuc. Średnia wartość objętości dystrybucji wynosiła w badanej populacji 0,649 L/kg mc., czyli o około 15-20% więcej niż donoszą dane literaturowe dla populacji pediatrycznej. Średnia długość okresu półtrwania wankomycyny w tej populacji wynosiła 2,67 h, co jest porównywalne z wynikami obserwacji innych autorów. Wykazano również, że u 25/69 dzieci dawkowanie w granicach 50-60 mg/kg mc., uznawane do niedawna za maksymalną dopuszczalną dawkę dobową w tej populacji, zapewniało dobowe AUC na poziomie poniżej 300 mg · h/L, co może wiązać się z ryzykiem niepowodzenia terapii u tych pacjentów. Wyniki te wskazują na szczególne znaczenie monitorowania stężeń wankomycyny u pacjentów pediatrycznych.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Szafarz, Małgorzata - 133549
dc.contributor.authorpl
Klimza, Krzysztof - USOS258837
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Wyska, Elżbieta - 133861
dc.contributor.reviewerpl
Szafarz, Małgorzata - 133549
dc.date.accessioned
2024-04-10T08:10:41Z
dc.date.submittedpl
2024-04-02
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-163285-258837
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/handle/item/328724
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
vancomycin, population pharmacokinetics, paediatric population, pneumonia
dc.subject.plpl
wankomycyna, farmakokinetyka populacyjna, populacja pediatryczna, zapalenie płuc
dc.titlepl
Farmakokinetyka populacyjna wankomycyny u dzieci z powikłanym lub lekoopornym zapaleniem płuc
dc.title.alternativepl
Population pharmacokinetics of vancomycin in children with complicated or drug-resistant pneumonia
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Tomaszow Lubelski
2
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections