Planowanie zatrudnienia w sektorze publicznym na przykładzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

master
dc.abstract.enHuman-resource planning is the primary and one of the most important functions of personnel management within an organization. The process involves recruiting applicants, selecting someone for the particular post and providing an induction programme. In public administration, efficient selection of the right people poses a challenge. The means both achieving the goals set by the individual and satisfying society which has a vested interest in improving public services. In this study I wanted to use the example of uniformed police officers in order to show how public administration workers try to demonstrate innovativeness in their approach to recruiting and taking care of human resources within the structure of an organisation. This poses a particular challenge in the public sector where one must work within an inflexible framework, restricted by regulations and legislation. In spite of these limitations and old, routine work patterns being reproduced, it is possible to find attempts to keep up with current human-resource management styles. In this study, literature from the field of human-resource management, business management and public administration has been used. Legislation and statistical data obtained from the police allowed me to compare theory with practice and form opinions.pl
dc.abstract.plPlanowanie zasobów ludzkich to pierwsza i jedna z najważniejszych funkcji zarządzania personelem w organizacji. Na proces składa się dobór zawodowy, proces rekrutacji i selekcji na dane stanowisko oraz adaptacja nowo pozyskanej osoby do pracy. Wyzwanie stanowi sprawne przeprowadzenie i odpowiednie dobranie zasobów ludzkich w administracji publicznej przełoży się zarówno na osiągnięcie celów postanowionych przez jednostkę, ale i satysfakcji ze strony społeczeństwa żywo zainteresowanego chęcią poprawy jakości usług publicznych. W mojej pracy chciałam pokazać, na przykładzie służb mundurowych Policji, w jaki sposób jednostka administracji publicznej próbuje wykazać innowacyjność w podejściu do pozyskiwania i dbania o zasoby ludzkie w swoich strukturach. Stanowi to spore wyzwanie w sektorze publicznym, gdzie sztywne ramy działania wyznaczają liczne przepisy i akty prawne. Pomimo tych ograniczeń, powielania starych, rutynowych schematów działania można znaleźć próby dorównania obecnym stylom zarządzania. W pracy wykorzystana została literatura z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania przedsiębiorstwem i z dziedziny administracji publicznej. Akty prawne i liczne dane statystyczne pozyskane z instytucji Policji pozwoliły mi na zderzenie teorii z praktyką i skonstruowanie opinii.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStuss, Magdalena - 132134 pl
dc.contributor.authorZiółkowska, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.contributor.reviewerStuss, Magdalena - 132134 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T02:45:47Z
dc.date.available2020-07-27T02:45:47Z
dc.date.submitted2016-10-11pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-110065-199617pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216089
dc.languagepolpl
dc.subject.enpublic administration – police – planning – human-resource – employmentpl
dc.subject.pladministracja publiczna - policja – planowanie -zarządzanie zasobami ludzkimi - zatrudnieniepl
dc.titlePlanowanie zatrudnienia w sektorze publicznym na przykładzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowiepl
dc.title.alternativeEmployment planning in the public administration on the example of the Police Headquarters in Cracowpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Human-resource planning is the primary and one of the most important functions of personnel management within an organization. The process involves recruiting applicants, selecting someone for the particular post and providing an induction programme. In public administration, efficient selection of the right people poses a challenge. The means both achieving the goals set by the individual and satisfying society which has a vested interest in improving public services. In this study I wanted to use the example of uniformed police officers in order to show how public administration workers try to demonstrate innovativeness in their approach to recruiting and taking care of human resources within the structure of an organisation. This poses a particular challenge in the public sector where one must work within an inflexible framework, restricted by regulations and legislation. In spite of these limitations and old, routine work patterns being reproduced, it is possible to find attempts to keep up with current human-resource management styles. In this study, literature from the field of human-resource management, business management and public administration has been used. Legislation and statistical data obtained from the police allowed me to compare theory with practice and form opinions.
dc.abstract.plpl
Planowanie zasobów ludzkich to pierwsza i jedna z najważniejszych funkcji zarządzania personelem w organizacji. Na proces składa się dobór zawodowy, proces rekrutacji i selekcji na dane stanowisko oraz adaptacja nowo pozyskanej osoby do pracy. Wyzwanie stanowi sprawne przeprowadzenie i odpowiednie dobranie zasobów ludzkich w administracji publicznej przełoży się zarówno na osiągnięcie celów postanowionych przez jednostkę, ale i satysfakcji ze strony społeczeństwa żywo zainteresowanego chęcią poprawy jakości usług publicznych. W mojej pracy chciałam pokazać, na przykładzie służb mundurowych Policji, w jaki sposób jednostka administracji publicznej próbuje wykazać innowacyjność w podejściu do pozyskiwania i dbania o zasoby ludzkie w swoich strukturach. Stanowi to spore wyzwanie w sektorze publicznym, gdzie sztywne ramy działania wyznaczają liczne przepisy i akty prawne. Pomimo tych ograniczeń, powielania starych, rutynowych schematów działania można znaleźć próby dorównania obecnym stylom zarządzania. W pracy wykorzystana została literatura z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania przedsiębiorstwem i z dziedziny administracji publicznej. Akty prawne i liczne dane statystyczne pozyskane z instytucji Policji pozwoliły mi na zderzenie teorii z praktyką i skonstruowanie opinii.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stuss, Magdalena - 132134
dc.contributor.authorpl
Ziółkowska, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.contributor.reviewerpl
Stuss, Magdalena - 132134
dc.date.accessioned
2020-07-27T02:45:47Z
dc.date.available
2020-07-27T02:45:47Z
dc.date.submittedpl
2016-10-11
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-110065-199617
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216089
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
public administration – police – planning – human-resource – employment
dc.subject.plpl
administracja publiczna - policja – planowanie -zarządzanie zasobami ludzkimi - zatrudnienie
dc.titlepl
Planowanie zatrudnienia w sektorze publicznym na przykładzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
dc.title.alternativepl
Employment planning in the public administration on the example of the Police Headquarters in Cracow
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
77
Views per month
Views per city
Warsaw
11
Katowice
8
Bialystok
5
Skarzysko-Kamienna
5
Wroclaw
5
Poznan
3
Gdynia
2
Hrubieszów
2
Krakow
2
Limanowa
2

No access

No Thumbnail Available