Prasa lokalna w dobie nowych technologii : analiza wybranych przykładów

2017
journal article
article
dc.abstract.enThe Internet has been changing the media market, including the local one. New technologies reach the places, where a few years ago things were based entirely on tradition. The author would like to show how the local press has been changing in the era of the new changing media reality and new technology. It seems that communication at the local level, as well as regional or national one, goes more and more beyond the limited territorial environment and moves to the worldwide network with better and better result. However on the other hand - in some communities the local printed magazines still take priority over the virtual ones. The author tries to prove such theses analyzing the selected titles of the local press among which there are the best-selling local weeklies in the country, as well as short-run periodicals especially popular in smaller cities and rural areas. The future of the local press seems to belong to the Internet. The number of the printed versions of newspapers have already been increasingly limited and this process will continue. Readers will get online broadcasts. Free of charge publications will certainly enjoy the most popularity in the future. Not many readers are willing to acquire the publications for which they have to pay. That is why paid e-edition of newspapers and magazines have not enjoyed great popularity. They have also been affected by the limitations of printing: rapidly outdated information content, static form, lack of interaction between the sender and the recipient.pl
dc.abstract.plInternet zmienił i nadal zmienia oblicze rynku medialnego, także lokalnego. Nowe technologie docierają tam, gdzie jeszcze kilka lat temu opierano się wyłącznie na tradycji. Autorka pragnie pokazać, jak w zmieniającej się rzeczywistości medialnej, w dobie nowych technologii, zmienia się prasa lokalna. Wydaje się, że komunikowanie na poziomie lokalnym, tak samo jak regionalnym czy ogólnokrajowym, coraz bardziej wykracza poza ograniczone terytorialnie środowisko i z coraz lepszym skutkiem przenosi się do ogólnoświatowej sieci. Z drugiej strony jednak - w niektórych środowiskach lokalne czasopisma drukowane ciągle mają pierwszeństwo przed wirtualnymi. Tezy te autorka próbuje potwierdzić poprzez analizę wybranych tytułów prasy lokalnej. Są wśród nich zarówno najlepiej się sprzedające tygodniki lokalne w kraju, jak i niskonakładowe periodyki, szczególnie popularne w mniejszych miastach i na wsi. Przyszłość prasy lokalnej zdaje się należeć do Internetu. Drukowane wersje gazet już są coraz bardziej ograniczane, a proces ten będzie postępował. Odbiorców będą zyskiwały przekazy "online". Największą popularnością cieszą się i cieszyć będą w przyszłości treści darmowe. Gdy w grę wchodzą pieniądze, chętnych jest zdecydowanie mniej. Dlatego nie zyskały dużej popularności płatne e-wydania gazet i czasopism. Tym bardziej że dotykają je ograniczenia występujące w druku: szybka dezaktualizacja treści informacyjnych, statyczność przekazu, brak interakcji między nadawcą i odbiorcą.pl
dc.contributor.authorKępa-Mętrak, Jolantapl
dc.date.accessioned2024-01-31T10:24:20Z
dc.date.available2024-01-31T10:24:20Z
dc.date.issued2017pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 466pl
dc.description.number3 (231)pl
dc.description.physical451-467pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume60pl
dc.identifier.doi10.4467/22996362PZ.17.028.7325pl
dc.identifier.eissn2299-6362pl
dc.identifier.issn0555-0025pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/326499
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enlocal presspl
dc.subject.enlocal communicationpl
dc.subject.enprinted newspaperspl
dc.subject.enonline newspaperspl
dc.subject.plprasa lokalnapl
dc.subject.plkomunikacja lokalnapl
dc.subject.plprasa drukowanapl
dc.subject.plgazety onlinepl
dc.subtypeArticlepl
dc.titlePrasa lokalna w dobie nowych technologii : analiza wybranych przykładówpl
dc.title.alternativeLocal press in the age of new technologies : an analysis of the selected examplespl
dc.title.journalZeszyty Prasoznawczepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The Internet has been changing the media market, including the local one. New technologies reach the places, where a few years ago things were based entirely on tradition. The author would like to show how the local press has been changing in the era of the new changing media reality and new technology. It seems that communication at the local level, as well as regional or national one, goes more and more beyond the limited territorial environment and moves to the worldwide network with better and better result. However on the other hand - in some communities the local printed magazines still take priority over the virtual ones. The author tries to prove such theses analyzing the selected titles of the local press among which there are the best-selling local weeklies in the country, as well as short-run periodicals especially popular in smaller cities and rural areas. The future of the local press seems to belong to the Internet. The number of the printed versions of newspapers have already been increasingly limited and this process will continue. Readers will get online broadcasts. Free of charge publications will certainly enjoy the most popularity in the future. Not many readers are willing to acquire the publications for which they have to pay. That is why paid e-edition of newspapers and magazines have not enjoyed great popularity. They have also been affected by the limitations of printing: rapidly outdated information content, static form, lack of interaction between the sender and the recipient.
dc.abstract.plpl
Internet zmienił i nadal zmienia oblicze rynku medialnego, także lokalnego. Nowe technologie docierają tam, gdzie jeszcze kilka lat temu opierano się wyłącznie na tradycji. Autorka pragnie pokazać, jak w zmieniającej się rzeczywistości medialnej, w dobie nowych technologii, zmienia się prasa lokalna. Wydaje się, że komunikowanie na poziomie lokalnym, tak samo jak regionalnym czy ogólnokrajowym, coraz bardziej wykracza poza ograniczone terytorialnie środowisko i z coraz lepszym skutkiem przenosi się do ogólnoświatowej sieci. Z drugiej strony jednak - w niektórych środowiskach lokalne czasopisma drukowane ciągle mają pierwszeństwo przed wirtualnymi. Tezy te autorka próbuje potwierdzić poprzez analizę wybranych tytułów prasy lokalnej. Są wśród nich zarówno najlepiej się sprzedające tygodniki lokalne w kraju, jak i niskonakładowe periodyki, szczególnie popularne w mniejszych miastach i na wsi. Przyszłość prasy lokalnej zdaje się należeć do Internetu. Drukowane wersje gazet już są coraz bardziej ograniczane, a proces ten będzie postępował. Odbiorców będą zyskiwały przekazy "online". Największą popularnością cieszą się i cieszyć będą w przyszłości treści darmowe. Gdy w grę wchodzą pieniądze, chętnych jest zdecydowanie mniej. Dlatego nie zyskały dużej popularności płatne e-wydania gazet i czasopism. Tym bardziej że dotykają je ograniczenia występujące w druku: szybka dezaktualizacja treści informacyjnych, statyczność przekazu, brak interakcji między nadawcą i odbiorcą.
dc.contributor.authorpl
Kępa-Mętrak, Jolanta
dc.date.accessioned
2024-01-31T10:24:20Z
dc.date.available
2024-01-31T10:24:20Z
dc.date.issuedpl
2017
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 466
dc.description.numberpl
3 (231)
dc.description.physicalpl
451-467
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
60
dc.identifier.doipl
10.4467/22996362PZ.17.028.7325
dc.identifier.eissnpl
2299-6362
dc.identifier.issnpl
0555-0025
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/326499
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
local press
dc.subject.enpl
local communication
dc.subject.enpl
printed newspapers
dc.subject.enpl
online newspapers
dc.subject.plpl
prasa lokalna
dc.subject.plpl
komunikacja lokalna
dc.subject.plpl
prasa drukowana
dc.subject.plpl
gazety online
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Prasa lokalna w dobie nowych technologii : analiza wybranych przykładów
dc.title.alternativepl
Local press in the age of new technologies : an analysis of the selected examples
dc.title.journalpl
Zeszyty Prasoznawcze
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Ashburn
2
Krakow
2
Downloads
kepa-metrak_prasa_lokalna_w_dobie_nowych_technologii_2017.pdf
26