Nad przepaścią - qualia i trudny problem świadomości

master
dc.abstract.enThe purpose of this paper is to approximate the understanding of issues related to the problem of consciousness. Particular emphasis is placed on the problem of the relationship between mind and brain. The basic question is as follows - Is it possible explanation of consciousness from the perspective of the physical sciences? It is therefore a question of gaps in the explanation. This work tries to approach these issues from the perspective of the question of subjective states of consciousness, known in the literature as a problem of qualia.The first chapter is to introduce the reader to the basic problems of the discussed topics.In the second chapter, the goal is a more detailed discussion of issues qualia. This paper discusses in this chapter, the most popular arguments for the existence of qualia.The third chapter focuses on the critique of the idea of ​​qualia as an irreducible aspect of the experience. Then I will try to answer the question whether it is possible to create such a concept of consciousness that will allow the explanation of this phenomenon from the perspective of science. I will focus here on the perspective of the American philosopher Daniel Dennett.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest próba przybliżenia zagadnień związanych z rozumieniem problemu świadomości. Szczególny nacisk jest położony jest na problem relacji między umysłem a mózgiem. Pytanie podstawowe brzmi następująco - Czy jest możliwe wyjaśnienie świadomości z perspektywy nauk fizykalnych ? Chodzi wiec o zagadnienie luki w wyjaśnianiu. Praca ta stara się podejść do tych zagadnień z perspektywy pytania o subiektywne stany świadomości, w literaturze znanego jako problem qualiów.Pierwszy rozdział ma za zadanie wprowadzić czytelnika w podstawowe problemy poruszanej tematyki .W drugim rozdziale, celem jest bardziej szczegółowe omówienie tematyki qualiów. Praca ta omawia, w tym rozdziale, najpopularniejsze argumenty za istnieniem qualiów.Rozdział trzeci skupia się na krytyce idei qualiów jako nieredukowalnych aspektów doświadczenia. Następnie postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy jest możliwe stworzenie takiej koncepcji świadomości która pozwoli na wyjaśniene tego fenomenu z perspektywy nauki. Skupiał będę się tutaj na perspektywie amerykańskiego filozofa Daniela Dennetta.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBremer, Józef - 173711 pl
dc.contributor.authorPiorun, Damianpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerBremer, Józef - 173711 pl
dc.contributor.reviewerFlorek, Stefan - 127932 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T13:07:59Z
dc.date.available2020-07-24T13:07:59Z
dc.date.submitted2012-11-15pl
dc.fieldofstudyfilozofiapl
dc.identifier.apddiploma-71738-105921pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/184793
dc.languagepolpl
dc.subject.enqualia, consciousness, difficult problem, philosophy of mind, the gap in explainingpl
dc.subject.plqualia, świadomość, trudny problem, filozofia umysłu, luka w wyjaśnianiupl
dc.titleNad przepaścią - qualia i trudny problem świadomościpl
dc.title.alternativeOver the gap. Qualia and the hard problem of consciousnesspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this paper is to approximate the understanding of issues related to the problem of consciousness. Particular emphasis is placed on the problem of the relationship between mind and brain. The basic question is as follows - Is it possible explanation of consciousness from the perspective of the physical sciences? It is therefore a question of gaps in the explanation. This work tries to approach these issues from the perspective of the question of subjective states of consciousness, known in the literature as a problem of qualia.The first chapter is to introduce the reader to the basic problems of the discussed topics.In the second chapter, the goal is a more detailed discussion of issues qualia. This paper discusses in this chapter, the most popular arguments for the existence of qualia.The third chapter focuses on the critique of the idea of ​​qualia as an irreducible aspect of the experience. Then I will try to answer the question whether it is possible to create such a concept of consciousness that will allow the explanation of this phenomenon from the perspective of science. I will focus here on the perspective of the American philosopher Daniel Dennett.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest próba przybliżenia zagadnień związanych z rozumieniem problemu świadomości. Szczególny nacisk jest położony jest na problem relacji między umysłem a mózgiem. Pytanie podstawowe brzmi następująco - Czy jest możliwe wyjaśnienie świadomości z perspektywy nauk fizykalnych ? Chodzi wiec o zagadnienie luki w wyjaśnianiu. Praca ta stara się podejść do tych zagadnień z perspektywy pytania o subiektywne stany świadomości, w literaturze znanego jako problem qualiów.Pierwszy rozdział ma za zadanie wprowadzić czytelnika w podstawowe problemy poruszanej tematyki .W drugim rozdziale, celem jest bardziej szczegółowe omówienie tematyki qualiów. Praca ta omawia, w tym rozdziale, najpopularniejsze argumenty za istnieniem qualiów.Rozdział trzeci skupia się na krytyce idei qualiów jako nieredukowalnych aspektów doświadczenia. Następnie postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy jest możliwe stworzenie takiej koncepcji świadomości która pozwoli na wyjaśniene tego fenomenu z perspektywy nauki. Skupiał będę się tutaj na perspektywie amerykańskiego filozofa Daniela Dennetta.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Bremer, Józef - 173711
dc.contributor.authorpl
Piorun, Damian
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Bremer, Józef - 173711
dc.contributor.reviewerpl
Florek, Stefan - 127932
dc.date.accessioned
2020-07-24T13:07:59Z
dc.date.available
2020-07-24T13:07:59Z
dc.date.submittedpl
2012-11-15
dc.fieldofstudypl
filozofia
dc.identifier.apdpl
diploma-71738-105921
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/184793
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
qualia, consciousness, difficult problem, philosophy of mind, the gap in explaining
dc.subject.plpl
qualia, świadomość, trudny problem, filozofia umysłu, luka w wyjaśnianiu
dc.titlepl
Nad przepaścią - qualia i trudny problem świadomości
dc.title.alternativepl
Over the gap. Qualia and the hard problem of consciousness
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
37
Views per month
Views per city
Katowice
6
Krakow
5
Warsaw
4
Wroclaw
4
Dublin
1
Gdynia
1
Gorzów Wielkopolski
1
London
1
Nowy Sącz
1
Opole
1

No access

No Thumbnail Available