Przekształcenie publicznego ZOZ-u w spółkę prawa handlowego w świetle obowiązujących przepisów prawnych

licenciate
dc.abstract.enIn 2011 law on medical activity has been introduced, which gave health care institutions ability to change their organizational and legal form. This study aims to describe the process of transformation of health care institution into a commercial law company. The work consists of three parts. The first part provides basic background information on the subject transformation process. The second is to compare the various aspects of health care institution and commercial companies. While the third part contains information about the several selected healthcare centers, that have made the transformation.pl
dc.abstract.plW 2011 r. została wprowadzona ustawa o działalności leczniczej, która dała zakładom opieki zdrowotnej (ZOZ) możliwość zmiany formy organizacyjno – prawnej. Niniejsza praca ma na celu opisanie procesu przekształcenia ZOZ-u w spółkę prawa handlowego. Praca składa się z trzech części. Pierwsza część zawiera podstawowe informacje wprowadzające w tematykę procesu przekształcenia. Druga ma na celu porównanie, pod względem różnych aspektów, ZOZ-u i spółek prawa handlowego. Trzecia część natomiast zawiera informacje o kilku wybranych ZOZ-ach, które dokonały transformacji.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.contributor.advisorSitko, Stojgniew - 133396 pl
dc.contributor.authorBobek, Bożenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerMokrzycka, Anna - 131013 pl
dc.contributor.reviewerSitko, Stojgniew - 133396 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T06:47:55Z
dc.date.available2020-07-25T06:47:55Z
dc.date.submitted2015-07-15pl
dc.fieldofstudyinspekcja sanitarnapl
dc.identifier.apddiploma-93397-146417pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201217
dc.languagepolpl
dc.subject.enAct on medical activity, transformation, health care institution, commercial companiespl
dc.subject.plustawa o działalności leczniczej, przekształcenie, zakład opieki zdrowotnej, spółki prawa handlowegopl
dc.titlePrzekształcenie publicznego ZOZ-u w spółkę prawa handlowego w świetle obowiązujących przepisów prawnychpl
dc.title.alternativeTransformation of health care institution into a commercial law company in the light of existing regulationspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In 2011 law on medical activity has been introduced, which gave health care institutions ability to change their organizational and legal form. This study aims to describe the process of transformation of health care institution into a commercial law company. The work consists of three parts. The first part provides basic background information on the subject transformation process. The second is to compare the various aspects of health care institution and commercial companies. While the third part contains information about the several selected healthcare centers, that have made the transformation.
dc.abstract.plpl
W 2011 r. została wprowadzona ustawa o działalności leczniczej, która dała zakładom opieki zdrowotnej (ZOZ) możliwość zmiany formy organizacyjno – prawnej. Niniejsza praca ma na celu opisanie procesu przekształcenia ZOZ-u w spółkę prawa handlowego. Praca składa się z trzech części. Pierwsza część zawiera podstawowe informacje wprowadzające w tematykę procesu przekształcenia. Druga ma na celu porównanie, pod względem różnych aspektów, ZOZ-u i spółek prawa handlowego. Trzecia część natomiast zawiera informacje o kilku wybranych ZOZ-ach, które dokonały transformacji.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.contributor.advisorpl
Sitko, Stojgniew - 133396
dc.contributor.authorpl
Bobek, Bożena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Mokrzycka, Anna - 131013
dc.contributor.reviewerpl
Sitko, Stojgniew - 133396
dc.date.accessioned
2020-07-25T06:47:55Z
dc.date.available
2020-07-25T06:47:55Z
dc.date.submittedpl
2015-07-15
dc.fieldofstudypl
inspekcja sanitarna
dc.identifier.apdpl
diploma-93397-146417
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201217
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Act on medical activity, transformation, health care institution, commercial companies
dc.subject.plpl
ustawa o działalności leczniczej, przekształcenie, zakład opieki zdrowotnej, spółki prawa handlowego
dc.titlepl
Przekształcenie publicznego ZOZ-u w spółkę prawa handlowego w świetle obowiązujących przepisów prawnych
dc.title.alternativepl
Transformation of health care institution into a commercial law company in the light of existing regulations
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Krakow
1
Lublin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available