Kto rządzi światem? Alternatywne wizje porządku globalnego i myślenie spiskowe w stosunkach międzynarodowych

licenciate
dc.abstract.enConspiracy theories have been around since ancient times. The vision of a global government in the form of the groups that exist within the vision of The New World Order, such as the Order of Knights Templar, Freemasonry, Illuminati, and Reptilians, which have grown in popularity over time shows an alternative view of the world of international relations. This thesis seeks to describe conspiracy theories, with attention to the presence of the United States of America in them. The text will also address the conspiracy theories that emerged in 2016 and 2017 in the United States of America regarding conspiracies against the Democratic Party and its representatives - the PizzaGate and QAnon concepts. The country occupies the position of superpower and leader on a global scale, so any changes in its government directly affect the world of international relations. Additionally, the paper will examine the profile of a person who is more likely to create conspiracies and believe in them, and the impact of the COVID-19 (SARS-CoV-2) disease pandemic on the increased interest in conspiracy theories. The issue of virus-related conspiracies that have arisen in the wake of the virus will also be addressed in this thesis.pl
dc.abstract.plTeorie konspiracyjne są obecne na świecie od starożytności. Wizja globalnego rządu w postaci ugrupowań istniejących w ramach wizji The New World Order, takich jak Zakon Templariuszy, Masoneria, Illuminati czy Reptilianie, które z biegiem czasu zyskiwały na popularności ukazuje alternatywne spojrzenie na świat stosunków międzynarodowych. Praca ta ma za zadanie opisanie teorii konspiracyjnych, ze zwróceniem uwagi na obecność w nich Stanów Zjednoczonych Ameryki. W tekście poruszona zostanie również kwestia teorii spiskowych, które pojawiły się w 2016 i 2017 roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki, dotyczących konspiracji wobec Partii Demokratycznej i jej przedstawicieli - konceptów PizzaGate i QAnon. Kraj ten zajmuje pozycję supermocarstwa i lidera w skali światowej, dlatego wszelkie zmiany w jego rządzie bezpośrednio rzutują na świat relacji międzynarodowych. Dodatkowo w pracy przybliżony zostanie profil osoby, która jest bardziej skłonna do tworzenia spisków i wiary w nie oraz wpływ pandemii choroby COVID-19 (SARS-CoV-2) na wzrost zainteresowania teoriami konspiracyjnymi. Poruszona zostanie również kwestia powiązanych z wirusem spisków, które powstały po jego pojawieniu się na świecie.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorŚcigaj, Paweł - 132307 pl
dc.contributor.authorTłuszcz, Pawełpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerŚcigaj, Paweł - 132307 pl
dc.contributor.reviewerBorowiec, Piotr - 127409 pl
dc.date.accessioned2022-07-14T22:03:00Z
dc.date.available2022-07-14T22:03:00Z
dc.date.submitted2022-07-14pl
dc.fieldofstudystosunki międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-159291-276127pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297080
dc.languagepolpl
dc.subject.enconspiracy theories, conspiracy thinking, political paranoia, alternative vision of the world, international relations, global government, The New World Order, Order of the Knights Templar, Freemasonry, Illuminati, Reptilians, QAnon, PizzaGate, Hillary Clinton, Donald Trump, US Democrats, US Republicans, USA, american dominance, COVID-19, pandemicspl
dc.subject.plteorie konspiracyjne, myślenie spiskowe, paranoja polityczna, alternatywna wizja świata, stosunki międzynarodowe, rząd światowy, The New World Order, Zakon Templariuszy, Masoneria, Illuminati, Reptilianie, QAnon, PizzaGate, Hillary Clinton, Donald Trump, Demokraci, Republikanie, Stany Zjednoczone Ameryki, dominacja amerykańska, COVID-19, pandemiapl
dc.titleKto rządzi światem? Alternatywne wizje porządku globalnego i myślenie spiskowe w stosunkach międzynarodowychpl
dc.title.alternativeWho rules the world? Alternative visions of global order and conspiracy thinking in international relationspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Conspiracy theories have been around since ancient times. The vision of a global government in the form of the groups that exist within the vision of The New World Order, such as the Order of Knights Templar, Freemasonry, Illuminati, and Reptilians, which have grown in popularity over time shows an alternative view of the world of international relations. This thesis seeks to describe conspiracy theories, with attention to the presence of the United States of America in them. The text will also address the conspiracy theories that emerged in 2016 and 2017 in the United States of America regarding conspiracies against the Democratic Party and its representatives - the PizzaGate and QAnon concepts. The country occupies the position of superpower and leader on a global scale, so any changes in its government directly affect the world of international relations. Additionally, the paper will examine the profile of a person who is more likely to create conspiracies and believe in them, and the impact of the COVID-19 (SARS-CoV-2) disease pandemic on the increased interest in conspiracy theories. The issue of virus-related conspiracies that have arisen in the wake of the virus will also be addressed in this thesis.
dc.abstract.plpl
Teorie konspiracyjne są obecne na świecie od starożytności. Wizja globalnego rządu w postaci ugrupowań istniejących w ramach wizji The New World Order, takich jak Zakon Templariuszy, Masoneria, Illuminati czy Reptilianie, które z biegiem czasu zyskiwały na popularności ukazuje alternatywne spojrzenie na świat stosunków międzynarodowych. Praca ta ma za zadanie opisanie teorii konspiracyjnych, ze zwróceniem uwagi na obecność w nich Stanów Zjednoczonych Ameryki. W tekście poruszona zostanie również kwestia teorii spiskowych, które pojawiły się w 2016 i 2017 roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki, dotyczących konspiracji wobec Partii Demokratycznej i jej przedstawicieli - konceptów PizzaGate i QAnon. Kraj ten zajmuje pozycję supermocarstwa i lidera w skali światowej, dlatego wszelkie zmiany w jego rządzie bezpośrednio rzutują na świat relacji międzynarodowych. Dodatkowo w pracy przybliżony zostanie profil osoby, która jest bardziej skłonna do tworzenia spisków i wiary w nie oraz wpływ pandemii choroby COVID-19 (SARS-CoV-2) na wzrost zainteresowania teoriami konspiracyjnymi. Poruszona zostanie również kwestia powiązanych z wirusem spisków, które powstały po jego pojawieniu się na świecie.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Ścigaj, Paweł - 132307
dc.contributor.authorpl
Tłuszcz, Paweł
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Ścigaj, Paweł - 132307
dc.contributor.reviewerpl
Borowiec, Piotr - 127409
dc.date.accessioned
2022-07-14T22:03:00Z
dc.date.available
2022-07-14T22:03:00Z
dc.date.submittedpl
2022-07-14
dc.fieldofstudypl
stosunki międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-159291-276127
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297080
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
conspiracy theories, conspiracy thinking, political paranoia, alternative vision of the world, international relations, global government, The New World Order, Order of the Knights Templar, Freemasonry, Illuminati, Reptilians, QAnon, PizzaGate, Hillary Clinton, Donald Trump, US Democrats, US Republicans, USA, american dominance, COVID-19, pandemics
dc.subject.plpl
teorie konspiracyjne, myślenie spiskowe, paranoja polityczna, alternatywna wizja świata, stosunki międzynarodowe, rząd światowy, The New World Order, Zakon Templariuszy, Masoneria, Illuminati, Reptilianie, QAnon, PizzaGate, Hillary Clinton, Donald Trump, Demokraci, Republikanie, Stany Zjednoczone Ameryki, dominacja amerykańska, COVID-19, pandemia
dc.titlepl
Kto rządzi światem? Alternatywne wizje porządku globalnego i myślenie spiskowe w stosunkach międzynarodowych
dc.title.alternativepl
Who rules the world? Alternative visions of global order and conspiracy thinking in international relations
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
282
Views per month
Views per city
Warsaw
42
Krakow
18
Wroclaw
14
Poznan
11
Gdansk
7
Katowice
7
Rzeszów
5
Gliwice
4
Gorzów Wielkopolski
4
Lodz
4

No access

No Thumbnail Available