Cele i procedura małżeństwa w islamie

master
dc.abstract.enThe following thesis presents in-depth analysis of marriage in Sunni Islam using two basic criteria: the aims of marriage and the marriage procedure. This study is an examination of all the steps necessary to get married: starting from the knowledge of the criteria for good spouse, appropriate selection of the candidate, than the official proposal, engagement, and finally the marriage contract. Ensuing chapters show also the social and legal consequences of engaging in matrimony; they introduce and assess privileges and duties of man and woman on every step of the procedure. Every next faze of getting married is also explained by series of prohibitions and requirements, which are imposed by Islam. The thesis is concluded with an analysis of religious and legal regulations on issues closely related to the marriage procedure including : sexuality, abortion, contraception used among Muslims, as well as basic rules of inheritance, separation and procedure of divorce. The text aims to expose a new and free from myths point of view on marriage in the religion of the Prophet, and to show the key role played by the marriage in shaping of Muslim society.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca prezentuje opis małżeństwa w islamie sunnickim przez pryzmat dwóch kryteriów: celów, jakie religia stawia małżonkom oraz samej procedury małżeńskiej. W pracy podjęto analizę wszystkich kroków niezbędnych do zawarcia małżeństwa: rozpoczynając od poznania kryteriów dobrego współmałżonka, poprzez odpowiedni wybór kandydata, oświadczyny i narzeczeństwo, aż po spisanie kontraktu małżeńskiego. Kolejne rozdziały prezentują także społeczne i prawne konsekwencje wejścia w związek małżeński, a także poddają opisowi i ocenie prawa i obowiązki kobiety i mężczyzny na poszczególnych etapach procedury. Dopełnieniem objaśnienia każdego kolejnego kroku na drodze do małżeństwa, jest ukazanie szeregu zakazów i wymagań, jakie islam narzuca kandydatom do małżeństwa. Pracę kończy analiza religijno-prawnych rozporządzeń, dotyczących kwestii ściśle związanych z zawieraniem formalnego związku: realizacji seksualności, aborcji, stosowania antykoncepcji wśród muzułmanów, a także dziedziczenia, separacji i rozwodu. Tekst ma na celu naświetlenie nowego, pozbawionego mitów punktu widzenia na małżeństwo w religii Proroka oraz ukazanie kluczowej roli jaką spełnia małżeństwo w kształtowaniu społeczeństwa muzułmańskiego. Każde bowiem pojedyncze małżeństwo prezentuje w skali mikro zasady, którymi rządzi się cała społeczność muzułmanów.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.contributor.advisorBieniek, Adam - 127322 pl
dc.contributor.authorWilczyńska, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerGadomski, Sebastian - 127975 pl
dc.contributor.reviewerBieniek, Adam - 127322 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T19:42:26Z
dc.date.available2020-07-24T19:42:26Z
dc.date.submitted2013-10-16pl
dc.fieldofstudyfilologia orientalna - arabistykapl
dc.identifier.apddiploma-81333-96754pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190939
dc.languagepolpl
dc.subject.enmarriage, family, Islam, lawpl
dc.subject.plmałżeństwo, rodzina, islam, prawopl
dc.titleCele i procedura małżeństwa w islamiepl
dc.title.alternativeAims and Procedure of Marriage in Islam.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The following thesis presents in-depth analysis of marriage in Sunni Islam using two basic criteria: the aims of marriage and the marriage procedure. This study is an examination of all the steps necessary to get married: starting from the knowledge of the criteria for good spouse, appropriate selection of the candidate, than the official proposal, engagement, and finally the marriage contract. Ensuing chapters show also the social and legal consequences of engaging in matrimony; they introduce and assess privileges and duties of man and woman on every step of the procedure. Every next faze of getting married is also explained by series of prohibitions and requirements, which are imposed by Islam. The thesis is concluded with an analysis of religious and legal regulations on issues closely related to the marriage procedure including : sexuality, abortion, contraception used among Muslims, as well as basic rules of inheritance, separation and procedure of divorce. The text aims to expose a new and free from myths point of view on marriage in the religion of the Prophet, and to show the key role played by the marriage in shaping of Muslim society.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca prezentuje opis małżeństwa w islamie sunnickim przez pryzmat dwóch kryteriów: celów, jakie religia stawia małżonkom oraz samej procedury małżeńskiej. W pracy podjęto analizę wszystkich kroków niezbędnych do zawarcia małżeństwa: rozpoczynając od poznania kryteriów dobrego współmałżonka, poprzez odpowiedni wybór kandydata, oświadczyny i narzeczeństwo, aż po spisanie kontraktu małżeńskiego. Kolejne rozdziały prezentują także społeczne i prawne konsekwencje wejścia w związek małżeński, a także poddają opisowi i ocenie prawa i obowiązki kobiety i mężczyzny na poszczególnych etapach procedury. Dopełnieniem objaśnienia każdego kolejnego kroku na drodze do małżeństwa, jest ukazanie szeregu zakazów i wymagań, jakie islam narzuca kandydatom do małżeństwa. Pracę kończy analiza religijno-prawnych rozporządzeń, dotyczących kwestii ściśle związanych z zawieraniem formalnego związku: realizacji seksualności, aborcji, stosowania antykoncepcji wśród muzułmanów, a także dziedziczenia, separacji i rozwodu. Tekst ma na celu naświetlenie nowego, pozbawionego mitów punktu widzenia na małżeństwo w religii Proroka oraz ukazanie kluczowej roli jaką spełnia małżeństwo w kształtowaniu społeczeństwa muzułmańskiego. Każde bowiem pojedyncze małżeństwo prezentuje w skali mikro zasady, którymi rządzi się cała społeczność muzułmanów.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.contributor.advisorpl
Bieniek, Adam - 127322
dc.contributor.authorpl
Wilczyńska, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Gadomski, Sebastian - 127975
dc.contributor.reviewerpl
Bieniek, Adam - 127322
dc.date.accessioned
2020-07-24T19:42:26Z
dc.date.available
2020-07-24T19:42:26Z
dc.date.submittedpl
2013-10-16
dc.fieldofstudypl
filologia orientalna - arabistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-81333-96754
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190939
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
marriage, family, Islam, law
dc.subject.plpl
małżeństwo, rodzina, islam, prawo
dc.titlepl
Cele i procedura małżeństwa w islamie
dc.title.alternativepl
Aims and Procedure of Marriage in Islam.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
119
Views per month
Views per city
Warsaw
21
Wroclaw
15
Katowice
14
Krakow
7
Lancut
5
Poznan
5
Istanbul
3
Bydgoszcz
2
Gdansk
2
Lodz
2

No access

No Thumbnail Available