Zarządzanie wiedzą w bibliotekach publicznych na podstawie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of this study was to investigate the condition of knowledge management in Voivodeship Public Library of Krakow. The paper presents most significant theoretical issues regarding knowledge management in libraries, based on functioning of polish public libraries. Furthermore, it determines the essence and purpose of knowledge management and indicates methods and tools which are currently used in this process by public libraries (chapter 1). Chapter 2 constitutes a large part of paper and is dedicated to careful analysis of condition of knowledge management in Voivodeship Public Library. In order to objectively evaluate functioning of the knowledge management system, paper shows characteristics of the studies, familiarized structure of the knowledge management system and it's SWOT analysis.Afterwards it explains the capabilities resulting from implementation of knowledge management system in discussed cultural institution, with a focus on distinction barriers and system supportive factors, as well as setting directions for the system's development. In the last part of the paper it recaps issue of knowledge management in Voivodeship Public Library and delineates appropriate conclusions.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy było zbadanie stanu zarządzania wiedzą w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. W pracy przedstawiono najważniejsze zagadnienia teoretyczne dotyczące zarządzania wiedzą w bibliotekach, przyglądając się specyfice funkcjonowania bibliotek publicznych w Polsce. Ponadto, określono istotę i cel samego zarządzania wiedzą oraz wyróżniono metody i narzędzia, które są współcześnie w tym procesie wykorzystywane przez biblioteki publiczne (rozdział 1). Obszerną część pracy stanowi rozdział 2, poświęcony wnikliwej ocenie stanu zarządzania wiedzą w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. W celu dokonania obiektywnej oceny funkcjonowania systemu zarządzania wiedzą sporządzono charakterystykę badań, przybliżono budowę systemu zarządzania wiedzą oraz poddano analizie SWOT jego funkcjonowanie. Następnie przybliżono możliwości wynikające z wprowadzenia systemu zarządzania wiedzą w omawianej instytucji kultury, koncentrując się na wyodrębnieniu barier oraz czynników wspierających system, jak również wytyczając kierunki jego rozwoju. W ostatniej części pracy podsumowano zagadnienie zarządzania wiedzą w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej oraz sformułowano odpowiednie wnioski.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSasak, Janusz - 131804 pl
dc.contributor.authorSoduła, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBogacz-Wojtanowska, Ewa - 101573 pl
dc.contributor.reviewerSasak, Janusz - 131804 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T18:19:03Z
dc.date.available2020-07-26T18:19:03Z
dc.date.submitted2015-10-28pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznympl
dc.identifier.apddiploma-101212-67194pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208233
dc.languagepolpl
dc.subject.enANALYSIS - KNOWLEDGE MANAGEMENT - PUBLIC LIBRARIES - PUBLIC SECTORpl
dc.subject.plANALIZA - BIBLIOTEKI PUBLICZNE - SEKTOR PUBLICZNY - ZARZĄDZANIE WIEDZĄpl
dc.titleZarządzanie wiedzą w bibliotekach publicznych na podstawie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowiepl
dc.title.alternativeKnowledge management in public libraries illustrated with an example of Voivodeship Public Library of Krakowpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this study was to investigate the condition of knowledge management in Voivodeship Public Library of Krakow. The paper presents most significant theoretical issues regarding knowledge management in libraries, based on functioning of polish public libraries. Furthermore, it determines the essence and purpose of knowledge management and indicates methods and tools which are currently used in this process by public libraries (chapter 1). Chapter 2 constitutes a large part of paper and is dedicated to careful analysis of condition of knowledge management in Voivodeship Public Library. In order to objectively evaluate functioning of the knowledge management system, paper shows characteristics of the studies, familiarized structure of the knowledge management system and it's SWOT analysis.Afterwards it explains the capabilities resulting from implementation of knowledge management system in discussed cultural institution, with a focus on distinction barriers and system supportive factors, as well as setting directions for the system's development. In the last part of the paper it recaps issue of knowledge management in Voivodeship Public Library and delineates appropriate conclusions.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy było zbadanie stanu zarządzania wiedzą w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. W pracy przedstawiono najważniejsze zagadnienia teoretyczne dotyczące zarządzania wiedzą w bibliotekach, przyglądając się specyfice funkcjonowania bibliotek publicznych w Polsce. Ponadto, określono istotę i cel samego zarządzania wiedzą oraz wyróżniono metody i narzędzia, które są współcześnie w tym procesie wykorzystywane przez biblioteki publiczne (rozdział 1). Obszerną część pracy stanowi rozdział 2, poświęcony wnikliwej ocenie stanu zarządzania wiedzą w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. W celu dokonania obiektywnej oceny funkcjonowania systemu zarządzania wiedzą sporządzono charakterystykę badań, przybliżono budowę systemu zarządzania wiedzą oraz poddano analizie SWOT jego funkcjonowanie. Następnie przybliżono możliwości wynikające z wprowadzenia systemu zarządzania wiedzą w omawianej instytucji kultury, koncentrując się na wyodrębnieniu barier oraz czynników wspierających system, jak również wytyczając kierunki jego rozwoju. W ostatniej części pracy podsumowano zagadnienie zarządzania wiedzą w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej oraz sformułowano odpowiednie wnioski.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sasak, Janusz - 131804
dc.contributor.authorpl
Soduła, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Bogacz-Wojtanowska, Ewa - 101573
dc.contributor.reviewerpl
Sasak, Janusz - 131804
dc.date.accessioned
2020-07-26T18:19:03Z
dc.date.available
2020-07-26T18:19:03Z
dc.date.submittedpl
2015-10-28
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym
dc.identifier.apdpl
diploma-101212-67194
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208233
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ANALYSIS - KNOWLEDGE MANAGEMENT - PUBLIC LIBRARIES - PUBLIC SECTOR
dc.subject.plpl
ANALIZA - BIBLIOTEKI PUBLICZNE - SEKTOR PUBLICZNY - ZARZĄDZANIE WIEDZĄ
dc.titlepl
Zarządzanie wiedzą w bibliotekach publicznych na podstawie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie
dc.title.alternativepl
Knowledge management in public libraries illustrated with an example of Voivodeship Public Library of Krakow
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Chandler
2
Dublin
2
Białogard
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available