Występowanie chomika europejskiego (Cricetus cricetus) na terenie gminy Opatowiec.

master
dc.abstract.enCommon hamster (Cricetus cricetus) is one of the most colorful rodent of Polish agricultural landscape. The number of hamsters has decreased in recent years, therefore it is necessary to do more research to establish its category in the Red List of Threatened Species in Poland. The present study is twofold : to conduct the survey about occurrence of the hamster and to do field research in a Opatowiec community in the świętokrzyskie province. In the opinion of the respondents the common hamster has lived in this area since many years and its population hasn’t change. Moreover, it causes problems due to eating crops and digging the burrow. The people treat it as a pest and they work against it. It’s not surprising because more than a half of the respondents don’t realize that the common hamster belongs to protected species. Because of the very narrow bounds or the lack of them, this rodent builds its burrows mainly in the fields. The range of the hamster in Poland is dwindling but it is not certain to what extend . It is possible that there are more regions like a community Opatowiec, where the common hamster is one of the common species.pl
dc.abstract.plChomik europejski (Cricetus cricetus) to jeden z najbardziej barwnych gryzoni polskiego krajobrazu rolniczego. Biorąc pod uwagę, że jego liczebność drastycznie spada na przestrzeni ostatnich lat konieczne jest przeprowadzenie większej ilości badań nad tym zwierzęciem w celu chociażby ustalenia jego kategorii na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce. W niniejszej pracy przeprowadzono ankietę dotyczącą występowania chomika oraz badania terenowe na temat wymagań środowiskowych na terenie gminy Opatowiec - w województwie świętokrzyskim, w miejscach gdzie według wcześniejszych informacji chomik występował. Według opinii respondentów chomik europejski zamieszkuje ten obszar od lat w dużej, raczej nie zmiennej, liczebności. Ponadto zwierzę to sprawia znaczne problemy zjadając uprawy i kopiąc nory. Jest on traktowany przez rolników jako szkodnik i sukcesywnie zwalczany, co nie dziwi biorąc pod uwagę, że ponad połowa ankietowanych nie wie, że gryzoń ten jest objęty ochroną. Na terenie gminy Opatowiec gryzoń kopie nory głównie na polach, w związku z nieobecnością lub bardzo wąskimi miedzami. Wyniki uzyskane w niniejszej pracy sugerują, iż powszechne mniemanie, że zasięg tego gryzonia w Polsce drastycznie się kurczy może nie być do końca prawdziwe. Możliwe, że istnieje więcej obszarów podobnych do badanej gminy, gdzie chomik europejski jest gatunkiem występującym pospolicie.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorOkarma, Henryk - 131146 pl
dc.contributor.authorJaśkowiec, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerGłowaciński, Zbigniewpl
dc.contributor.reviewerOkarma, Henryk - 131146 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T22:11:38Z
dc.date.available2020-07-23T22:11:38Z
dc.date.submitted2012-07-06pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-63908-78766pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177507
dc.languagepolpl
dc.subject.encommon hamster, Opatowiec community, habitat, the occurrance, Polandpl
dc.subject.plChomik europejski, gmina Opatowiec, siedlisko, występowanie, Polskapl
dc.titleWystępowanie chomika europejskiego (Cricetus cricetus) na terenie gminy Opatowiec.pl
dc.title.alternativeThe occurrence of the common hamster (Cricetus cricetus) in the Opatowiec communitypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Common hamster (Cricetus cricetus) is one of the most colorful rodent of Polish agricultural landscape. The number of hamsters has decreased in recent years, therefore it is necessary to do more research to establish its category in the Red List of Threatened Species in Poland. The present study is twofold : to conduct the survey about occurrence of the hamster and to do field research in a Opatowiec community in the świętokrzyskie province. In the opinion of the respondents the common hamster has lived in this area since many years and its population hasn’t change. Moreover, it causes problems due to eating crops and digging the burrow. The people treat it as a pest and they work against it. It’s not surprising because more than a half of the respondents don’t realize that the common hamster belongs to protected species. Because of the very narrow bounds or the lack of them, this rodent builds its burrows mainly in the fields. The range of the hamster in Poland is dwindling but it is not certain to what extend . It is possible that there are more regions like a community Opatowiec, where the common hamster is one of the common species.
dc.abstract.plpl
Chomik europejski (Cricetus cricetus) to jeden z najbardziej barwnych gryzoni polskiego krajobrazu rolniczego. Biorąc pod uwagę, że jego liczebność drastycznie spada na przestrzeni ostatnich lat konieczne jest przeprowadzenie większej ilości badań nad tym zwierzęciem w celu chociażby ustalenia jego kategorii na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce. W niniejszej pracy przeprowadzono ankietę dotyczącą występowania chomika oraz badania terenowe na temat wymagań środowiskowych na terenie gminy Opatowiec - w województwie świętokrzyskim, w miejscach gdzie według wcześniejszych informacji chomik występował. Według opinii respondentów chomik europejski zamieszkuje ten obszar od lat w dużej, raczej nie zmiennej, liczebności. Ponadto zwierzę to sprawia znaczne problemy zjadając uprawy i kopiąc nory. Jest on traktowany przez rolników jako szkodnik i sukcesywnie zwalczany, co nie dziwi biorąc pod uwagę, że ponad połowa ankietowanych nie wie, że gryzoń ten jest objęty ochroną. Na terenie gminy Opatowiec gryzoń kopie nory głównie na polach, w związku z nieobecnością lub bardzo wąskimi miedzami. Wyniki uzyskane w niniejszej pracy sugerują, iż powszechne mniemanie, że zasięg tego gryzonia w Polsce drastycznie się kurczy może nie być do końca prawdziwe. Możliwe, że istnieje więcej obszarów podobnych do badanej gminy, gdzie chomik europejski jest gatunkiem występującym pospolicie.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Okarma, Henryk - 131146
dc.contributor.authorpl
Jaśkowiec, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Głowaciński, Zbigniew
dc.contributor.reviewerpl
Okarma, Henryk - 131146
dc.date.accessioned
2020-07-23T22:11:38Z
dc.date.available
2020-07-23T22:11:38Z
dc.date.submittedpl
2012-07-06
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-63908-78766
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177507
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
common hamster, Opatowiec community, habitat, the occurrance, Poland
dc.subject.plpl
Chomik europejski, gmina Opatowiec, siedlisko, występowanie, Polska
dc.titlepl
Występowanie chomika europejskiego (Cricetus cricetus) na terenie gminy Opatowiec.
dc.title.alternativepl
The occurrence of the common hamster (Cricetus cricetus) in the Opatowiec community
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
42
Views per month
Views per city
Warsaw
11
Wroclaw
6
Skarzysko-Kamienna
3
Dublin
2
Katowice
2
Krakow
2
Opole
2
Rzeszów
2
Lezajsk
1
Majdan Krolewski
1

No access

No Thumbnail Available