Public Relations Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie w latach 2009-2010

master
dc.abstract.enŚlęk, Mariola (2011). Public Relations of International Cultural Centre in Cracow in the years 2009-2010. Master's degree thesis supervised by Prof. UJ dr Maria Kocójowa, Kraków: Jagiellonian University, Information and Library Science Institute (ILS), the number of total pages 173, the number of bibliographic entries 107, the number of annexes 11, the number of illustrations 9.The aim of the thesis Public Relations International Cultural Centre in Cracow in 2009-2010 is to provide tools and forms that the institution has applied over two years. The author conducted a survey of work among users of the International Cultural Center Library in the field used by the PR and its readers in the program activities offered by the entire institution. The entire development is situated in the discipline informatology and bibliology.In this work the author used the source material, which was 100 questionnaires, and reports on the activities of the merits of institutions for the years 2009-2010. In addition, used 107 studies, of which 5 foreign. Theoretical scheme of Wojciech Budzyński was used to analyze the forms of PR.Based on research conducted among 100 readers of the ICC Library shows that 54% of them think the way to promote the library as sufficient. The existence of the library 41% learned from friends, and 50% of its business derives information from the website. Among the tools proposed by the author, 40% believed relations with the media as the best way for the flow of information about the activities of the facility, which should benefit the library. More than half of them (51%) uses other ICC offers, among them 94% of selected exhibitions.pl
dc.abstract.otherŚlęk, Mariola (2011). Public Relations Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie w latach 2009-2010. Praca magisterska pod kierunkiem prof. UJ dr hab. Marii Kocójowej, Kraków: Instytut IniB UJ, liczba ogólna stron 173, liczba pozycji bibliograficznych 107, liczba aneksów 11, liczba ilustracji 9.Celem pracy magisterskiej pt. Public Relations Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie w latach 2009-2010 było przedstawienie narzędzi i form PR, które stosowała instytucja na przełomie dwóch lat. Autorka pracy przeprowadziła badanie ankietowe PR wśród użytkowników Biblioteki Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie oraz omówiła aktywność czytelników w programie oferowanym przez całą instytucję. Całość opracowania mieści się w dyscyplinie bibliologia i informatologia.Autorka opierała się na materiale źródłowym, którym było 100 kwestionariuszy ankiet, raporty medialne za lata 2009-2010, kwestionariusz wywiadu, strony internetowe oraz Roczniki MCK dotyczące wydarzeń z 2009-2010 roku. Ponadto w pracy magisterskiej wykorzystałam 107 opracowań, w tym 5. w języku angielskim. Schemat teoretyczny Wojciecha Budzyńskiego pozwolił mi na przeprowadzenie analizy narzędzi i form PR MCK.Na podstawie przeprowadzonych badań wśród 100 czytelników Biblioteki MCK wynika, że 54% z nich uważa sposób promowania się biblioteki za wystarczający. O istnieniu biblioteki 41% dowiedziało się od znajomych, a 50% czerpie informacje o działalności ze strony internetowej. Wśród narzędzi zaproponowanych przez autorkę, 40% uznało kontakty z mediami za najlepszą formę PR dla efektywniejszego informowania o działaniach placówki. Ponad połowa z nich (51%) korzysta z innych ofert MCK, a wśród nich 94% wybiera formę wystaw.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKocój, Maria - 128962 pl
dc.contributor.authorŚlęk, Mariolapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJaskowska, Małgorzata - 128493 pl
dc.contributor.reviewerKocój, Maria - 128962 pl
dc.date.accessioned2020-07-21T22:52:34Z
dc.date.available2020-07-21T22:52:34Z
dc.date.submitted2011-10-12pl
dc.fieldofstudyinformacja naukowa i bibliotekoznawstwopl
dc.identifier.apddiploma-62209-119528pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175818
dc.subject.enCRACOW - INTERNATIONAL CULTURAL CENTRE – LIBRARY - PUBLIC RELATIONS - USERSpl
dc.subject.otherBIBLIOTEKA – KRAKÓW - MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURY - PUBLIC RELATIONS - UŻYTKOWNICYpl
dc.titlePublic Relations Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie w latach 2009-2010pl
dc.title.alternativePublic Relations of International Cultural Centre in Cracow in the years 2009-2010pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Ślęk, Mariola (2011). Public Relations of International Cultural Centre in Cracow in the years 2009-2010. Master's degree thesis supervised by Prof. UJ dr Maria Kocójowa, Kraków: Jagiellonian University, Information and Library Science Institute (ILS), the number of total pages 173, the number of bibliographic entries 107, the number of annexes 11, the number of illustrations 9.The aim of the thesis Public Relations International Cultural Centre in Cracow in 2009-2010 is to provide tools and forms that the institution has applied over two years. The author conducted a survey of work among users of the International Cultural Center Library in the field used by the PR and its readers in the program activities offered by the entire institution. The entire development is situated in the discipline informatology and bibliology.In this work the author used the source material, which was 100 questionnaires, and reports on the activities of the merits of institutions for the years 2009-2010. In addition, used 107 studies, of which 5 foreign. Theoretical scheme of Wojciech Budzyński was used to analyze the forms of PR.Based on research conducted among 100 readers of the ICC Library shows that 54% of them think the way to promote the library as sufficient. The existence of the library 41% learned from friends, and 50% of its business derives information from the website. Among the tools proposed by the author, 40% believed relations with the media as the best way for the flow of information about the activities of the facility, which should benefit the library. More than half of them (51%) uses other ICC offers, among them 94% of selected exhibitions.
dc.abstract.otherpl
Ślęk, Mariola (2011). Public Relations Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie w latach 2009-2010. Praca magisterska pod kierunkiem prof. UJ dr hab. Marii Kocójowej, Kraków: Instytut IniB UJ, liczba ogólna stron 173, liczba pozycji bibliograficznych 107, liczba aneksów 11, liczba ilustracji 9.Celem pracy magisterskiej pt. Public Relations Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie w latach 2009-2010 było przedstawienie narzędzi i form PR, które stosowała instytucja na przełomie dwóch lat. Autorka pracy przeprowadziła badanie ankietowe PR wśród użytkowników Biblioteki Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie oraz omówiła aktywność czytelników w programie oferowanym przez całą instytucję. Całość opracowania mieści się w dyscyplinie bibliologia i informatologia.Autorka opierała się na materiale źródłowym, którym było 100 kwestionariuszy ankiet, raporty medialne za lata 2009-2010, kwestionariusz wywiadu, strony internetowe oraz Roczniki MCK dotyczące wydarzeń z 2009-2010 roku. Ponadto w pracy magisterskiej wykorzystałam 107 opracowań, w tym 5. w języku angielskim. Schemat teoretyczny Wojciecha Budzyńskiego pozwolił mi na przeprowadzenie analizy narzędzi i form PR MCK.Na podstawie przeprowadzonych badań wśród 100 czytelników Biblioteki MCK wynika, że 54% z nich uważa sposób promowania się biblioteki za wystarczający. O istnieniu biblioteki 41% dowiedziało się od znajomych, a 50% czerpie informacje o działalności ze strony internetowej. Wśród narzędzi zaproponowanych przez autorkę, 40% uznało kontakty z mediami za najlepszą formę PR dla efektywniejszego informowania o działaniach placówki. Ponad połowa z nich (51%) korzysta z innych ofert MCK, a wśród nich 94% wybiera formę wystaw.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kocój, Maria - 128962
dc.contributor.authorpl
Ślęk, Mariola
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jaskowska, Małgorzata - 128493
dc.contributor.reviewerpl
Kocój, Maria - 128962
dc.date.accessioned
2020-07-21T22:52:34Z
dc.date.available
2020-07-21T22:52:34Z
dc.date.submittedpl
2011-10-12
dc.fieldofstudypl
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-62209-119528
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175818
dc.subject.enpl
CRACOW - INTERNATIONAL CULTURAL CENTRE – LIBRARY - PUBLIC RELATIONS - USERS
dc.subject.otherpl
BIBLIOTEKA – KRAKÓW - MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURY - PUBLIC RELATIONS - UŻYTKOWNICY
dc.titlepl
Public Relations Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie w latach 2009-2010
dc.title.alternativepl
Public Relations of International Cultural Centre in Cracow in the years 2009-2010
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Czarnkow
3
Wroclaw
2
Dublin
1
Jordanow
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available