Bibliological and Informatological Debuts

Permanent URI for this community

Debiuty Bibliologiczno-Informatologiczne to recenzowane internetowe czasopismo naukowe, publikowane z inicjatywy Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Biblioteki Jagiellońskiej od 2013 roku.

Misją rocznika jest próba utrwalenia najciekawszego dorobku naukowego absolwentów Instytutów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa w Polsce, podejmujących zagadnienia bibliologiczne i informatologiczne.

Strona internetowa Debiutów Bibliologiczno-Informatologicznych