Philosophy in Practice

Permanent URI for this community

Filozofia w Praktyce jest czasopismem popularno-naukowym.

Filozofia w Praktyce popularyzuje problemy filozoficzne związane z takimi zagadnieniami, jak nowe odkrycia w naukach biomedycznych, medycyna i zdrowie, konflikty zbrojne i ekologia.

Strona internetowa czasopisma Filozofia w Praktyce