Iberian Studies

Permanent URI for this community

Studia Iberystyczne to czasopismo naukowe wydawane przez Zakład Filologii Hiszpańskiej oraz Zakład Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1994 roku.

Czasopismo poświęcone jest zagadnieniom kultury, języków i literatury Hiszpanii, Portugalii oraz krajów Ameryki Łacińskiej. Publikowane teksty to oryginalne prace badawcze dotyczące następujących obszarów językowych: kastylijskiego, portugalskiego, katalońskiego i galisyjskiego.

Pierwsze numery Studiów Iberystycznych dostępne są wyłącznie w języku polskim. Od numeru 7 (2008) publikowane są artykuły w językach romańskich i po angielsku w celu upowszechnienia za granicą badań prowadzonych przez polskich hispanistów.

Czasopismo ukazuje się w wersji elektronicznej, która jednocześnie jest wersją pierwotną, oraz w papierowej.

Strona internetowa Studiów Iberystycznych