Relacje Międzykulturowe = Intercultural Relations

Permanent URI for this community

Relacje Międzykulturowe - Intercultural Relations to czasopismo wydawane przez Instytut Studiów Międzykulturowych UJ. Czasopismo ukazuje się od 2017 roku.

Tematyka czasopisma poświęcona jest relacjom międzykulturowym. W artykułach podejmowana jest problematyka wypełniająca współczesny dyskurs o kulturze, jej odmianach, aspektach, użytkownikach oraz produktach, a także procesach, w których udział biorą pojedyncze osoby, grupy, wspólnoty czy bardziej złożone podmioty: społeczeństwa, narody i cywilizacje.

Czasopismo ukazuje się w wersji elektronicznej.

Strona internetowa czasopisma Relacje Międzykulturowe - Intercultural Relations