Wojewódzkie, Powiatowe i Gminne Rady Działalności Pożytku Publicznego jako forma dialogu obywatelskiego i ich wpływ na komunikację międzysektorową

2018
journal article
article
dc.abstract.enThe analysis of this thesis is the process of formation and functioning of Public Benefit Activity Boards on the voivodeship, poviat and commune level in Poland, based on regulations of the Act of 24 th April 2003 on Public Benefit Activity and Volunteerism. Boards are described as an instrument of the civil dialogue. In the article, functions performed by the Boards are presented, as well as examples of activities undertaken by these consultation bodies in a few chosen Polish cities. Moreover, drawbacks and irregularities in the functioning of Boards, which are reported by both: public and non-governmental sectors, are analyzed. Special attention is put on the functioning of Public Benefit Activity Boards as the platform of communication between public and non-governmental sector.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem analiz zawartych w artykule jest proces powstawania i funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego na szczeblu województwa, powiatu i gminy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rady przedstawiane są tu jako instrument dialogu obywatelskiego w Polsce. W artykule zaprezentowane zostały funkcje pełnione przez Rady, jak również przykładowe działania podejmowane w wybranych polskich miastach przez te ciała konsultacyjno-doradcze. Wskazano także na mankamenty i nieprawidłowości w zakresie działalności Rad, które są zgłaszane zarówno przez środowisko naukowe, jak i przedstawicieli obydwu sektorów: publicznego oraz pozarządowego. Szczególnemu omówieniu podlega kwestia funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego jako platformy komunikacyjnej pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowychpl
dc.contributor.authorPasiut, Judyta - 209601 pl
dc.date.accession2020-07-10pl
dc.date.accessioned2018-10-08T10:19:34Z
dc.date.available2018-10-08T10:19:34Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 20-22pl
dc.description.number3 (1)pl
dc.description.physical4-22pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn2545-2320pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57684
dc.identifier.weblinkhttps://compress.edu.pl/pl/e-wydania/item/wojewodzkie-powiatowe-i-gminne-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-jako-forma-dialogu-obywatelskiego-i-ich-wplyw-na-komunikacje-miedzysektorowapl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.encivil dialoguepl
dc.subject.enPublic Benefit Activity Councilspl
dc.subject.enlocal governmentpl
dc.subject.ennon-governmental organizationspl
dc.subject.pldialog obywatelskipl
dc.subject.plRady Działalności Pożytku Publicznegopl
dc.subject.plsamorząd terytorialnypl
dc.subject.plorganizacje pozarządowepl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleWojewódzkie, Powiatowe i Gminne Rady Działalności Pożytku Publicznego jako forma dialogu obywatelskiego i ich wpływ na komunikację międzysektorowąpl
dc.title.alternativeVoivodship, poviat and commune Public Benefit Activity Councils as a form of the civic dialogue and their impact on the intersectoral communicationpl
dc.title.journalCom.presspl
dc.title.volumeDialog obywatelskipl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month
Downloads
pasiut_wojewodzkie_powiatowe_i_gminne_rady_2018.pdf
2