Zawartość azotanów(V) w wodach źródeł na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej

2012
book section
article
dc.abstract.enThe study concerned the concentration of nitrates in water of 123 springs located in The Krakowsko-Częstochowska Upland. The samples of spring water were collected in September 2011. Nitrates concentrations ranged from 2,2 to 62,4 mg dm^-^3. The hydrochemical background for the nitrate content in spring water was 10,0-35,7 mg dm^-^3. The comparison of the result with the previous studies on this area indicate the persistence of nitrate pollution of spring water. The development of the infrastructure for collecting and treatment of sewage in rural areas did not clearly reflect in the improvement of spring water quality in the scale of the whole Upland. However, in the local scale some examples of the improvement of spring water quality can be found, which is probably the result of reducing of loads of nitrogen in the surroundings of the springs after the sewerage was built.pl
dc.abstract.plBadaniami objęto 123 źródła na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej we wrześniu 2011 r. Stwierdzone stężenia NO_3_- w wodzie źródlanej wynoszą od 2,2 do 62,4 mg dm^-^3. Wyznaczone tło cząstkowe stężeń azotanów(V) w źródłach zasilanych z jurajskiego zbiornika wód podziemnych (GZWP 326) mieści się w granicach 10,0-35,7 mg dm^-^3. Porównanie uzyskanych wyników z wcześniejszymi badaniami wskazuje na trwałość zanieczyszczenia wód źródlanych. Rozwój infrastruktury do odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej nie wpłynął znacząco na stężenie azotanów(V) w skali całej wyżyny, jednakże w niektórych obszarach daje się zauważyć poprawę jakości wód związaną prawdopodobnie z ograniczeniem dostawy zanieczyszczeń w pobliżu źródeł po wprowadzeniu kanalizacji.pl
dc.affiliationWydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennejpl
dc.contributor.authorSiwek, Janusz - 102551 pl
dc.contributor.editorMarszelewski, Włodzimierzpl
dc.date.accession2015-03-06pl
dc.date.accessioned2016-08-10T11:03:10Z
dc.date.available2016-08-10T11:03:10Z
dc.date.issued2012pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 156-157pl
dc.description.physical147-157pl
dc.description.points3pl
dc.description.publication0,64pl
dc.description.seriesMonografie Komisji Hydrologicznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego
dc.description.seriesnumbert. 1
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.isbn978-83-62089-25-3pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/29494
dc.identifier.weblinkhttp://www.komhydptg.geo.uni.lodz.pl/uploads/images/publikacje/2012_Gospodarowanie%20wod%C4%85%20w%20warunkach%20zmieniaj%C4%85cego%20si%C4%99%20%C5%9Brodowiska.pdfpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.participationSiwek, Janusz: 100%;pl
dc.pubinfoToruń : Komisja Hydrologiczna PTGpl
dc.pubinfo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnejpl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.uri*
dc.share.typeinne
dc.subject.ennitratespl
dc.subject.enpollutionpl
dc.subject.engroundwaterpl
dc.subject.enspringpl
dc.subject.enwater qualitypl
dc.subject.plazotanypl
dc.subject.plzanieczyszczeniepl
dc.subject.plwody podziemnepl
dc.subject.plźródłopl
dc.subject.pljakość wódpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleZawartość azotanów(V) w wodach źródeł na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiejpl
dc.title.alternativeNitrate concentration in spring-water in Kraków-Częstochowa Uplandpl
dc.title.containerGospodarowanie wodą w warunkach zmieniającego się środowiskapl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The study concerned the concentration of nitrates in water of 123 springs located in The Krakowsko-Częstochowska Upland. The samples of spring water were collected in September 2011. Nitrates concentrations ranged from 2,2 to 62,4 mg dm^-^3. The hydrochemical background for the nitrate content in spring water was 10,0-35,7 mg dm^-^3. The comparison of the result with the previous studies on this area indicate the persistence of nitrate pollution of spring water. The development of the infrastructure for collecting and treatment of sewage in rural areas did not clearly reflect in the improvement of spring water quality in the scale of the whole Upland. However, in the local scale some examples of the improvement of spring water quality can be found, which is probably the result of reducing of loads of nitrogen in the surroundings of the springs after the sewerage was built.
dc.abstract.plpl
Badaniami objęto 123 źródła na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej we wrześniu 2011 r. Stwierdzone stężenia NO_3_- w wodzie źródlanej wynoszą od 2,2 do 62,4 mg dm^-^3. Wyznaczone tło cząstkowe stężeń azotanów(V) w źródłach zasilanych z jurajskiego zbiornika wód podziemnych (GZWP 326) mieści się w granicach 10,0-35,7 mg dm^-^3. Porównanie uzyskanych wyników z wcześniejszymi badaniami wskazuje na trwałość zanieczyszczenia wód źródlanych. Rozwój infrastruktury do odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej nie wpłynął znacząco na stężenie azotanów(V) w skali całej wyżyny, jednakże w niektórych obszarach daje się zauważyć poprawę jakości wód związaną prawdopodobnie z ograniczeniem dostawy zanieczyszczeń w pobliżu źródeł po wprowadzeniu kanalizacji.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
dc.contributor.authorpl
Siwek, Janusz - 102551
dc.contributor.editorpl
Marszelewski, Włodzimierz
dc.date.accessionpl
2015-03-06
dc.date.accessioned
2016-08-10T11:03:10Z
dc.date.available
2016-08-10T11:03:10Z
dc.date.issuedpl
2012
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 156-157
dc.description.physicalpl
147-157
dc.description.pointspl
3
dc.description.publicationpl
0,64
dc.description.series
Monografie Komisji Hydrologicznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego
dc.description.seriesnumber
t. 1
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.isbnpl
978-83-62089-25-3
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/29494
dc.identifier.weblinkpl
http://www.komhydptg.geo.uni.lodz.pl/uploads/images/publikacje/2012_Gospodarowanie%20wod%C4%85%20w%20warunkach%20zmieniaj%C4%85cego%20si%C4%99%20%C5%9Brodowiska.pdf
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.participationpl
Siwek, Janusz: 100%;
dc.pubinfopl
Toruń : Komisja Hydrologiczna PTG
dc.pubinfopl
: Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
dc.share.type
inne
dc.subject.enpl
nitrates
dc.subject.enpl
pollution
dc.subject.enpl
groundwater
dc.subject.enpl
spring
dc.subject.enpl
water quality
dc.subject.plpl
azotany
dc.subject.plpl
zanieczyszczenie
dc.subject.plpl
wody podziemne
dc.subject.plpl
źródło
dc.subject.plpl
jakość wód
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Zawartość azotanów(V) w wodach źródeł na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
dc.title.alternativepl
Nitrate concentration in spring-water in Kraków-Częstochowa Upland
dc.title.containerpl
Gospodarowanie wodą w warunkach zmieniającego się środowiska
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month

No access

No Thumbnail Available