Partycypacja pracownicza w przedsiębiorstwie. Analiza studiów przypadku Springfield Remanufacturing Corp oraz xtech.pl

licenciate
dc.abstract.enThe thesis provides information on employee participation. In the theoretical part, topics related to human capital, employee participation and participatory transformations in organizations are introduced. The purpose of this thesis was to analyze the case studies of two companies implementing employee participation methods in their locations and compare them against each other. The result of the comparative analysis are created conclusions and recommendations.pl
dc.abstract.plPraca zawiera przegląd teoretycznych rozważań oraz analizę procesu partycypacji pracowniczej. W części teoretycznej przybliżono tematy związane z kapitałem ludzkim, partycypacją pracowniczą oraz przeobrażeniami partycypacyjnym w organizacjach. Celem niniejszej pracy dyplomowej było dokonanie analizy studiów przypadku dwóch przedsiębiorstw wdrażających metody partycypacji pracowniczej w swoich siedzibach oraz porównanie ich względem siebie. Efektem analizy porównawczej są stworzone wnioski i rekomendacje.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorNoworól, Kamillapl
dc.contributor.authorFiba, Marlenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerNoworól, Kamillapl
dc.contributor.reviewerDorczak, Roman - 127750 pl
dc.date.accessioned2021-06-29T21:38:28Z
dc.date.available2021-06-29T21:38:28Z
dc.date.submitted2021-06-28pl
dc.fieldofstudyzarządzanie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-148548-258588pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275365
dc.languagepolpl
dc.subject.enHUMAN CAPITAL – PARTICIPATION – EMPLOYEE PARTICIPATION – TOTAL PARTICIPATION – PARTICIPATORY MANAGEMENTpl
dc.subject.plKAPITAŁ LUDZKI - PARTYCYPACJA – PARTYCYPACJA PRACOWNICZA – PEŁNA PARTYCYPACJA - ZARZĄDZANIE PARTYCYPACYJNEpl
dc.titlePartycypacja pracownicza w przedsiębiorstwie. Analiza studiów przypadku Springfield Remanufacturing Corp oraz xtech.plpl
dc.title.alternativeEmployee participation in the company. Case study analysis Springfield Remanufacturing Corp and tech.plpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis provides information on employee participation. In the theoretical part, topics related to human capital, employee participation and participatory transformations in organizations are introduced. The purpose of this thesis was to analyze the case studies of two companies implementing employee participation methods in their locations and compare them against each other. The result of the comparative analysis are created conclusions and recommendations.
dc.abstract.plpl
Praca zawiera przegląd teoretycznych rozważań oraz analizę procesu partycypacji pracowniczej. W części teoretycznej przybliżono tematy związane z kapitałem ludzkim, partycypacją pracowniczą oraz przeobrażeniami partycypacyjnym w organizacjach. Celem niniejszej pracy dyplomowej było dokonanie analizy studiów przypadku dwóch przedsiębiorstw wdrażających metody partycypacji pracowniczej w swoich siedzibach oraz porównanie ich względem siebie. Efektem analizy porównawczej są stworzone wnioski i rekomendacje.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Noworól, Kamilla
dc.contributor.authorpl
Fiba, Marlena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Noworól, Kamilla
dc.contributor.reviewerpl
Dorczak, Roman - 127750
dc.date.accessioned
2021-06-29T21:38:28Z
dc.date.available
2021-06-29T21:38:28Z
dc.date.submittedpl
2021-06-28
dc.fieldofstudypl
zarządzanie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-148548-258588
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275365
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
HUMAN CAPITAL – PARTICIPATION – EMPLOYEE PARTICIPATION – TOTAL PARTICIPATION – PARTICIPATORY MANAGEMENT
dc.subject.plpl
KAPITAŁ LUDZKI - PARTYCYPACJA – PARTYCYPACJA PRACOWNICZA – PEŁNA PARTYCYPACJA - ZARZĄDZANIE PARTYCYPACYJNE
dc.titlepl
Partycypacja pracownicza w przedsiębiorstwie. Analiza studiów przypadku Springfield Remanufacturing Corp oraz xtech.pl
dc.title.alternativepl
Employee participation in the company. Case study analysis Springfield Remanufacturing Corp and tech.pl
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
32
Views per month
Views per city
Krakow
13
Warsaw
5
Wroclaw
3
Krzeszowice
2
Dublin
1
Poznan
1
Szczecin
1
Tarnów
1
Ząbkowice Śląskie
1

No access

No Thumbnail Available