Aktywność enzymów antyoksydacyjnych w tkankach obwodowych szczurów w modelu schizofrenii wywołanym subchronicznymi podaniami substancji modelowej fencyklidyny we wczesnym okresie rozwoju postnatalnego

licenciate
dc.abstract.enSchizophrenia is a psychotic disorder characterized by an altered perception and assessment of reality. Many studies suggest that oxidative stress plays an important role in the pathophysiology of schizophrenia. Eukaryotic cells have developed a number of antioxidant mechanisms, the most important of which are the enzymes: superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), glutathione peroxidase (GPx) and glutathione reductase (GR). In people with features of schizophrenia, a disturbance in the level of antioxidant enzymes is observed compared to healthy people. The activity of these enzyme proteins was also altered in the brain of animals in a phencyclidine-induced model of schizophrenia (PCP). In order to further elucidate the role of oxidative stress in the development of schizophrenia, studies of the activity of antioxidant enzymes in peripheral tissues (liver and kidneys) of young rats were undertaken in a model of schizophrenia induced by PCP administration. The obtained results did not show statistically significant differences in the activity of SOD, GPx and GR in the liver and kidneys of animals receiving PCP as compared to control animals, but they suggest that in peripheral tissues there is a slight disturbance of antioxidant defence. There is a particularly noticeable tendency to lower GPx activity in both the liver and in the kidneys of rats after PCP administration, which, together with the results of other studies described in the literature, suggests that this enzyme plays an important role in the etiology of schizophrenia.pl
dc.abstract.plSchizofrenia jest zaburzeniem psychotycznym charakteryzującym się zmienionym postrzeganiem i oceną rzeczywistości. Wiele badań sugeruje, że w patofizjologii schizofrenii istotną rolę odgrywa stres oksydacyjny. Komórki eukariotyczne wykształciły szereg mechanizmów antyoksydacyjnych, wśród których najważniejszą rolę pełnią enzymy: dysmutaza ponadtlenkowa (SOD), katalaza (CAT), peroksydaza glutationowa (GPx) i reduktaza glutationowa (GR). U osób wykazujących cechy schizofrenii obserwuje się zaburzenie poziomu enzymów antyoksydacyjnych w porównaniu do osób zdrowych. Zmianę aktywności tych białek enzymatycznych stwierdzono również w mózgu zwierząt w modelu schizofrenii wywołanym fencyklidyną (PCP). W celu dokładniejszego wyjaśnienia roli stresu oksydacyjnego w rozwoju schizofrenii podjęto się badań aktywności enzymów antyoksydacyjnych w tkankach obwodowych (wątrobie i nerkach) młodych szczurów w modelu schizofrenii wywołanym podawaniem PCP. Otrzymane wyniki badań nie wykazały statystycznie istotnych różnic w aktywności SOD, GPx i GR w wątrobie i nerkach zwierząt otrzymujących PCP w stosunku do zwierząt kontrolnych, ale sugerują, że w tkankach obwodowych dochodzi do delikatnego zaburzenia obrony antyoksydacyjnej. Szczególnie zauważalna jest tendencja do obniżenia aktywności GPx zarówno w wątrobie, jak i w nerkach szczurów po podaniu PCP, co wraz z wynikami innych badań opisanych w literaturze sugeruje, że enzym ten odgrywa istotną rolę w etiologii schizofrenii.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorIciek, Małgorzata - 129743 pl
dc.contributor.authorBąk, Emiliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerIciek, Małgorzata - 129743 pl
dc.contributor.reviewerBrindell, Małgorzata - 127426 pl
dc.date.accessioned2021-06-29T21:36:34Z
dc.date.available2021-06-29T21:36:34Z
dc.date.submitted2021-06-28pl
dc.fieldofstudychemia medycznapl
dc.identifier.apddiploma-148019-259641pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275350
dc.languagepolpl
dc.subject.enSchizophrenia; Animal model of schizophrenia; Phencyclidine; Antioxidant enzymes; Superoxide Dismutase; Glutathione peroxidase; Glutathione reductasepl
dc.subject.plSchizofrenia; Zwierzęcy model schizofrenii; Fencyklidyna; Enzymy antyoksydacyjne; Dysmutaza ponadtlenkowa; Peroksydaza glutationowa; Reduktaza glutationowapl
dc.titleAktywność enzymów antyoksydacyjnych w tkankach obwodowych szczurów w modelu schizofrenii wywołanym subchronicznymi podaniami substancji modelowej fencyklidyny we wczesnym okresie rozwoju postnatalnegopl
dc.title.alternativeActivity of antioxidant enzymes in peripheral tissues of rats in a model of schizophrenia induced by subchronic administration of the model substance phencyclidine in early postnatal developmentpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Schizophrenia is a psychotic disorder characterized by an altered perception and assessment of reality. Many studies suggest that oxidative stress plays an important role in the pathophysiology of schizophrenia. Eukaryotic cells have developed a number of antioxidant mechanisms, the most important of which are the enzymes: superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), glutathione peroxidase (GPx) and glutathione reductase (GR). In people with features of schizophrenia, a disturbance in the level of antioxidant enzymes is observed compared to healthy people. The activity of these enzyme proteins was also altered in the brain of animals in a phencyclidine-induced model of schizophrenia (PCP). In order to further elucidate the role of oxidative stress in the development of schizophrenia, studies of the activity of antioxidant enzymes in peripheral tissues (liver and kidneys) of young rats were undertaken in a model of schizophrenia induced by PCP administration. The obtained results did not show statistically significant differences in the activity of SOD, GPx and GR in the liver and kidneys of animals receiving PCP as compared to control animals, but they suggest that in peripheral tissues there is a slight disturbance of antioxidant defence. There is a particularly noticeable tendency to lower GPx activity in both the liver and in the kidneys of rats after PCP administration, which, together with the results of other studies described in the literature, suggests that this enzyme plays an important role in the etiology of schizophrenia.
dc.abstract.plpl
Schizofrenia jest zaburzeniem psychotycznym charakteryzującym się zmienionym postrzeganiem i oceną rzeczywistości. Wiele badań sugeruje, że w patofizjologii schizofrenii istotną rolę odgrywa stres oksydacyjny. Komórki eukariotyczne wykształciły szereg mechanizmów antyoksydacyjnych, wśród których najważniejszą rolę pełnią enzymy: dysmutaza ponadtlenkowa (SOD), katalaza (CAT), peroksydaza glutationowa (GPx) i reduktaza glutationowa (GR). U osób wykazujących cechy schizofrenii obserwuje się zaburzenie poziomu enzymów antyoksydacyjnych w porównaniu do osób zdrowych. Zmianę aktywności tych białek enzymatycznych stwierdzono również w mózgu zwierząt w modelu schizofrenii wywołanym fencyklidyną (PCP). W celu dokładniejszego wyjaśnienia roli stresu oksydacyjnego w rozwoju schizofrenii podjęto się badań aktywności enzymów antyoksydacyjnych w tkankach obwodowych (wątrobie i nerkach) młodych szczurów w modelu schizofrenii wywołanym podawaniem PCP. Otrzymane wyniki badań nie wykazały statystycznie istotnych różnic w aktywności SOD, GPx i GR w wątrobie i nerkach zwierząt otrzymujących PCP w stosunku do zwierząt kontrolnych, ale sugerują, że w tkankach obwodowych dochodzi do delikatnego zaburzenia obrony antyoksydacyjnej. Szczególnie zauważalna jest tendencja do obniżenia aktywności GPx zarówno w wątrobie, jak i w nerkach szczurów po podaniu PCP, co wraz z wynikami innych badań opisanych w literaturze sugeruje, że enzym ten odgrywa istotną rolę w etiologii schizofrenii.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Iciek, Małgorzata - 129743
dc.contributor.authorpl
Bąk, Emilia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Iciek, Małgorzata - 129743
dc.contributor.reviewerpl
Brindell, Małgorzata - 127426
dc.date.accessioned
2021-06-29T21:36:34Z
dc.date.available
2021-06-29T21:36:34Z
dc.date.submittedpl
2021-06-28
dc.fieldofstudypl
chemia medyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-148019-259641
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275350
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Schizophrenia; Animal model of schizophrenia; Phencyclidine; Antioxidant enzymes; Superoxide Dismutase; Glutathione peroxidase; Glutathione reductase
dc.subject.plpl
Schizofrenia; Zwierzęcy model schizofrenii; Fencyklidyna; Enzymy antyoksydacyjne; Dysmutaza ponadtlenkowa; Peroksydaza glutationowa; Reduktaza glutationowa
dc.titlepl
Aktywność enzymów antyoksydacyjnych w tkankach obwodowych szczurów w modelu schizofrenii wywołanym subchronicznymi podaniami substancji modelowej fencyklidyny we wczesnym okresie rozwoju postnatalnego
dc.title.alternativepl
Activity of antioxidant enzymes in peripheral tissues of rats in a model of schizophrenia induced by subchronic administration of the model substance phencyclidine in early postnatal development
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Katowice
3
Dublin
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Gmina Zabierzów
1
Hamburg
1
Lehrte
1
Lodz
1
Rzeszów
1
Staszow
1

No access

No Thumbnail Available