Dykcja milcząca : Celan i Webern

2015
journal article
article
dc.abstract.enThe article focuses on stillness and silence as on the basic determinants of avant-garde negative aesthetics (defined in Theodor W. Adorno’s view) and is limited to the analysis of the problem to the example of Paul Celan’s Keine Sandkunst mehr... (No more sand art... ) and Anton Webern’s Drei Lieder (Three Songs) op. 25. The starting point is a eflection over the structural presence of silence in a literary and musical work. Referring to researchers’ assumptions (mainly to Piotr Śniedziewski’s analyses) about the role and methods of introducing silence to a work of art, manifestations of "silent diction" are ndicated: breaking and disappearing of words, resignation from expressive musical narration, oncentration on a single autonomised letter or sound, demise of syntax, and neutralising of eanings. ccumulation of silencing strategies proves to be one of the most vital features of Celan’s and Webern’s poetics and leads to composing a work of art in the likeness of an insoluble riddle.pl
dc.abstract.plArtykuł skupia się na ciszy i milczeniu jako podstawowych wyznacznikach awangardowej estetyki negatywnej (definiowanej zgodnie z koncepcją Theodora W. Adorno). W tekście ograniczam się do przeanalizowania tego zjawiska na przykładzie Keine Sandkunst mehr… Paula Celana oraz Trzech pieśni op. 25 Antona Weberna. Punktem wyjścia jest refleksja nad strukturalną obecnością milczenia w dziele literackim i muzycznym. Odnosząc się do ustaleń badaczy dotyczących roli i sposobów wprowadzania ciszy do dzieła artystycznego (przede wszystkim do analiz Piotra Śniedziewskiego), wskazuję w analizowanych dziełach przejawy "dykcji milczącej": rozbijanie i zanikanie słów, rezygnację z ekspresywnej narracji muzycznej, koncentrację na pojedynczej zautonomizowanej literze lub dźwięku, zanik składni czy znoszenie się znaczeń. Nagromadzenie strategii milczących okazuje się bowiem jedną z najważniejszych cech poetyki Celanowskiej oraz Webernowskiej i prowadzi do formowania utworu na podobieństwo nierozwiązywalnej zagadki.pl
dc.affiliationWydział Polonistyki : Katedra Teorii Literaturypl
dc.contributor.authorKmiecik, Michalina - 106303 pl
dc.date.accession2017-10-20pl
dc.date.accessioned2016-02-19T14:58:06Z
dc.date.available2016-02-19T14:58:06Z
dc.date.issued2015pl
dc.date.openaccess12
dc.description.accesstimepo opublikowaniu
dc.description.number3pl
dc.description.physical171-193pl
dc.description.publication1,84pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume106pl
dc.identifier.eissn2719-5376pl
dc.identifier.issn0031-0514pl
dc.identifier.projectDEC-2013/11/N/HS2/03511pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/21197
dc.identifier.weblinkhttp://pamietnik-literacki.pl/wp-content/uploads/2017/02/8-Kmiecik.pdfpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licenceOTHER
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enavant-gardepl
dc.subject.ensilencepl
dc.subject.ennegative aestheticspl
dc.subject.enPaul Celanpl
dc.subject.enAnton Webernpl
dc.subject.plawangardapl
dc.subject.plmilczeniepl
dc.subject.plestetyka negatywnapl
dc.subject.plPaul Celanpl
dc.subject.plAnton Webernpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleDykcja milcząca : Celan i Webernpl
dc.title.alternativeSilent diction : Celan and Webernpl
dc.title.journalPamiętnik Literackipl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The article focuses on stillness and silence as on the basic determinants of avant-garde negative aesthetics (defined in Theodor W. Adorno’s view) and is limited to the analysis of the problem to the example of Paul Celan’s Keine Sandkunst mehr... (No more sand art... ) and Anton Webern’s Drei Lieder (Three Songs) op. 25. The starting point is a eflection over the structural presence of silence in a literary and musical work. Referring to researchers’ assumptions (mainly to Piotr Śniedziewski’s analyses) about the role and methods of introducing silence to a work of art, manifestations of "silent diction" are ndicated: breaking and disappearing of words, resignation from expressive musical narration, oncentration on a single autonomised letter or sound, demise of syntax, and neutralising of eanings. ccumulation of silencing strategies proves to be one of the most vital features of Celan’s and Webern’s poetics and leads to composing a work of art in the likeness of an insoluble riddle.
dc.abstract.plpl
Artykuł skupia się na ciszy i milczeniu jako podstawowych wyznacznikach awangardowej estetyki negatywnej (definiowanej zgodnie z koncepcją Theodora W. Adorno). W tekście ograniczam się do przeanalizowania tego zjawiska na przykładzie Keine Sandkunst mehr… Paula Celana oraz Trzech pieśni op. 25 Antona Weberna. Punktem wyjścia jest refleksja nad strukturalną obecnością milczenia w dziele literackim i muzycznym. Odnosząc się do ustaleń badaczy dotyczących roli i sposobów wprowadzania ciszy do dzieła artystycznego (przede wszystkim do analiz Piotra Śniedziewskiego), wskazuję w analizowanych dziełach przejawy "dykcji milczącej": rozbijanie i zanikanie słów, rezygnację z ekspresywnej narracji muzycznej, koncentrację na pojedynczej zautonomizowanej literze lub dźwięku, zanik składni czy znoszenie się znaczeń. Nagromadzenie strategii milczących okazuje się bowiem jedną z najważniejszych cech poetyki Celanowskiej oraz Webernowskiej i prowadzi do formowania utworu na podobieństwo nierozwiązywalnej zagadki.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki : Katedra Teorii Literatury
dc.contributor.authorpl
Kmiecik, Michalina - 106303
dc.date.accessionpl
2017-10-20
dc.date.accessioned
2016-02-19T14:58:06Z
dc.date.available
2016-02-19T14:58:06Z
dc.date.issuedpl
2015
dc.date.openaccess
12
dc.description.accesstime
po opublikowaniu
dc.description.numberpl
3
dc.description.physicalpl
171-193
dc.description.publicationpl
1,84
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
106
dc.identifier.eissnpl
2719-5376
dc.identifier.issnpl
0031-0514
dc.identifier.projectpl
DEC-2013/11/N/HS2/03511
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/21197
dc.identifier.weblinkpl
http://pamietnik-literacki.pl/wp-content/uploads/2017/02/8-Kmiecik.pdf
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
OTHER
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
avant-garde
dc.subject.enpl
silence
dc.subject.enpl
negative aesthetics
dc.subject.enpl
Paul Celan
dc.subject.enpl
Anton Webern
dc.subject.plpl
awangarda
dc.subject.plpl
milczenie
dc.subject.plpl
estetyka negatywna
dc.subject.plpl
Paul Celan
dc.subject.plpl
Anton Webern
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Dykcja milcząca : Celan i Webern
dc.title.alternativepl
Silent diction : Celan and Webern
dc.title.journalpl
Pamiętnik Literacki
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Ashburn
5
Dublin
4
Wroclaw
2
Bayreuth
1
Des Moines
1
Świnoujście
1