Ucieczka od świata jako droga do zbawienia : antysystemowe realizacje postaw rosyjskich staroobrzędowców

2013
journal article
article
dc.abstract.enIn this article I look at both the ideas and the attitudes of Russian Old Believers, rooted in the old Russian eschatological and messianic tradition, as well as at their consequences, expressed in a complete rejection of the state, the church, and the society dominated by the Antichrist. I also describe the forms of anti-systemic activities, ranging from active participation in political speeches and various forms of isolationism and escape from the sinful world, to the most radical form of renouncing the human reality - religious suicide. I also show why the Russian state adopted the role of the guardian of the purity of faith and had such a big impact on the shape of the Orthodox Church and the history of its fractions.pl
dc.abstract.plW niniejszym artykule przyjrzę się zarówno ideom i postawom rosyjskich starowierów, mających swoje korzenie w staroruskiej tradycji eschatologicznej i mesjanistycznej, jak i ich konsekwencjom, wyrażającym się w całkowitym odrzuceniu państwa, cerkwi i społeczeństwa opanowanych przez Antychrysta. Omówię również formy antysystemowych działań, począwszy od aktywnego udziału w wystąpieniach politycznych, poprzez różne formy izolacjonizmu i ucieczki od grzesznego świata, a skończywszy na najbardziej radykalnej postaci wyrzeczenia się ludzkiej rzeczywistości - religijnym samobójstwie. Postaram się również pokazać, dlaczego państwo rosyjskie przyjęło rolę strażnika czystości wiary i miało tak duży wpływ na kształt prawosławia i historię jego odłamów.pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacjipl
dc.contributor.authorOlzacka, Elżbieta - 105472 pl
dc.date.accession2015-08-04pl
dc.date.accessioned2015-08-04T08:45:55Z
dc.date.available2015-08-04T08:45:55Z
dc.date.issued2013pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 27-28. Streszcz. ang.pl
dc.description.number3pl
dc.description.physical9-28pl
dc.description.points5pl
dc.description.publication1pl
dc.description.seriesEstetyka i Krytyka - Instytut Filozofii. Uniwersytet Jagielloński
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume6pl
dc.identifier.eissn2353-723Xpl
dc.identifier.issn1643-1243pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/14423
dc.identifier.weblinkhttp://www.pjac.uj.edu.pl/documents/30601109/46898773/1_olzacka_9_28.pdfpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rights.licenceOTHER
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.plstaroobrzędowcypl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleUcieczka od świata jako droga do zbawienia : antysystemowe realizacje postaw rosyjskich staroobrzędowcówpl
dc.title.alternativeEscape from the world as the way toward salvation : anti-systemic realizations of the attitudes of Russian Old Believerspl
dc.title.journalThe Polish Journal of the Arts and Culturepl
dc.title.volumeCzy herezje są twórcze? Tom 2pl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this article I look at both the ideas and the attitudes of Russian Old Believers, rooted in the old Russian eschatological and messianic tradition, as well as at their consequences, expressed in a complete rejection of the state, the church, and the society dominated by the Antichrist. I also describe the forms of anti-systemic activities, ranging from active participation in political speeches and various forms of isolationism and escape from the sinful world, to the most radical form of renouncing the human reality - religious suicide. I also show why the Russian state adopted the role of the guardian of the purity of faith and had such a big impact on the shape of the Orthodox Church and the history of its fractions.
dc.abstract.plpl
W niniejszym artykule przyjrzę się zarówno ideom i postawom rosyjskich starowierów, mających swoje korzenie w staroruskiej tradycji eschatologicznej i mesjanistycznej, jak i ich konsekwencjom, wyrażającym się w całkowitym odrzuceniu państwa, cerkwi i społeczeństwa opanowanych przez Antychrysta. Omówię również formy antysystemowych działań, począwszy od aktywnego udziału w wystąpieniach politycznych, poprzez różne formy izolacjonizmu i ucieczki od grzesznego świata, a skończywszy na najbardziej radykalnej postaci wyrzeczenia się ludzkiej rzeczywistości - religijnym samobójstwie. Postaram się również pokazać, dlaczego państwo rosyjskie przyjęło rolę strażnika czystości wiary i miało tak duży wpływ na kształt prawosławia i historię jego odłamów.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
dc.contributor.authorpl
Olzacka, Elżbieta - 105472
dc.date.accessionpl
2015-08-04
dc.date.accessioned
2015-08-04T08:45:55Z
dc.date.available
2015-08-04T08:45:55Z
dc.date.issuedpl
2013
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 27-28. Streszcz. ang.
dc.description.numberpl
3
dc.description.physicalpl
9-28
dc.description.pointspl
5
dc.description.publicationpl
1
dc.description.series
Estetyka i Krytyka - Instytut Filozofii. Uniwersytet Jagielloński
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
6
dc.identifier.eissnpl
2353-723X
dc.identifier.issnpl
1643-1243
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/14423
dc.identifier.weblinkpl
http://www.pjac.uj.edu.pl/documents/30601109/46898773/1_olzacka_9_28.pdf
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights.licence
OTHER
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.plpl
staroobrzędowcy
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Ucieczka od świata jako droga do zbawienia : antysystemowe realizacje postaw rosyjskich staroobrzędowców
dc.title.alternativepl
Escape from the world as the way toward salvation : anti-systemic realizations of the attitudes of Russian Old Believers
dc.title.journalpl
The Polish Journal of the Arts and Culture
dc.title.volumepl
Czy herezje są twórcze? Tom 2
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month

No access

No Thumbnail Available