Statistics

Total Visits

Views
The KLOE-2 Inner Tracker : detector commissioning and operation 30670
Studia Iberystyczne 2198
Polska Myśl Pedagogiczna 2103
Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracownika 1818
Religious and Sacred Poetry 1567
Stan cywilny a wybrane aspekty kondycji biologicznej mężczyzn w wieku 31-50 lat 1533
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne 1527
Finland Suomi 100 : language, culture, history 1321
Odbiór komunikatów z Internetu i z druku 1296
Introducing the CTA concept 1218
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 1100
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 1092
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 1091
Take your eyes off me : the effect of the presence of witnesses on conduct of rescue operations 1082
Otwarte repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego jako element systemu zarządzania informacją instytucjonalną : wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli środowiska akademickiego uczelni 1076
Procesy i procedury zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim 947
Instrukcja katalogowania dokumentów w Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego 941
Test Inteligencji Emocjonalnej : TIE 940
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 873
Syndrom galicyjski i powieść galicyjska 824
Polski rynek pracy - aktywność zawodowa i struktura wykształcenia : na podstawie badań ludności zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego 814
A search for low-energy Neutrinos correlated with gravitational wave events GW 150914, GW 151226, and GW 170104 with the Borexino detector 804
Pieśni i ballady Stanisława Moniuszki do słów Adama Mickiewicza w kontekście muzycznych interpretacji utworów poety 802
Niepodległościowe koncepcje i programy wychowania przełomu XIX i XX wieku : I Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej Myśl o wychowaniu dla Polski niepodległej 1863-1914/18 794
Gender w społeczeństwie polskim 794
Terminologia retoryczna w Institutio oratoria Kwintyliana 789
Wolność w jedności? : Borys Wyszesławcew i rosyjska filozofia sobornosti 782
Relacje Międzykulturowe = Intercultural Relations 767
Challenges in QCD matter physics : the scientific programme of the Compressed Baryonic Matter experiment at FAIR 739
Zakażenie miejsca operowanego po zabiegach endoprotezowania stawu biodrowego - analiza wyników nadzoru w dwóch polskich oddziałach ortopedycznych 713
Experimental access to transition distribution amplitudes with the PANDA experiment at FAIR 703
Study of doubly strange systems using stored antiprotons 665
Diagnostyka w zarządzaniu informacją : perspektywa informatologiczna 663
Feasibility study for the measurement of \pi N transition distribution amplitudes at \bar{P}ANDA in \bar{p}p\rightarrow J/ \psi \pi ^{0} 648
Feasibility studies of time-like proton electromagnetic form factors at \bar{P}ANDA at FAIR 639
Technical design report for the \bar{P}ANDA (AntiProton Annihilations at Darmstadt) Straw Tube Tracker 638
There will be blood : the darker side of K-pop fandom 627
Combination and QCD analysis of charm production cross section measurements in deep-inelastic ep scattering at HERA 626
Powodzie błyskawiczne (flash floods) : przyczyny i przebieg 626
Obrona życia ludzkiego i człowieczeństwa osób niepełnosprawnych w okresie prenatalnym na łamach periodyku "Służba Życiu" 615
Różnice kulturowe w komunikacji biznesowej 604
Combined inclusive diffractive cross sections measured with forward proton spectrometers in deep inelastic ep scattering at HERA 601
Digesta Iustiniani = Digesta Justyniańskie : tekst i przekład 599
Władztwo administracyjne w doktrynie prawa administracyjnego 573
Słownik terminologii medialnej 570
Salustiusz i historia Rzymu : studia porównawcze na tle historiografii greckiej i rzymskiej 562
Koncepcja historii rzymskiej w "Ab Urbe Condita" Liwiusza : aspekt filozoficzno-polityczny 554
Kształcenie mówcy : księgi VIII 6 - XII 543
Cele wojskowe a obiekty cywilne oraz dobra i obiekty poddane szczególnej ochronie 542
Słowo i obraz : studia historycznoliterackie nad "Sylwami" Stacjusza 523
Wzory przywiązania, samoocena i płeć psychologiczna w anoreksji i bulimii psychicznej 521
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2014 r., III CSK 245/13, niepubl. (Legalis nr 1163131, LEX nr 1537292) 518
Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego i Bibliografia Publikacji Pracowników UJ 518
Turecki krążownik pancernopokładowy "Hamidiye", część II 516
The 2010 very high energy \gama -ray flare and 10 years of multi-wavelength observations of M 87 509
Digesta Iustiniani = Digesta Justyniańskie : tekst i przekład 502
Udział państwa w spadku : rzymska myśl prawna w perspektywie prawnoporównawczej 498
Wojna, pokój i bogowie w starożytnym Rzymie 497
Dyrektor szkoły jako przywódca edukacyjny : próba określenia kompetencji kluczowych 495
Powiedziane po krakowsku : słownik regionalizmów krakowskich 495
Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej 484
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne 480
Przestępstwo niezatrzymania pojazdu do kontroli drogowej : (projektowany art. 178b Kodeksu karnego) 479
Prawo karne : testy, podpowiedzi, rozwiązania 478
Zasada lex retro non agit w prawie administracyjnym 471
Dymensjonalne podejście do zaburzeń osobowości : osobowość w DSM-5 468
Crowdfunding : psychological conditioning 465
Uniwersytet Jagielloński w latach 1871-1914 : modernizacja procesu nauczania 463
Ustrój i organizacja policji w Polsce oraz jej funkcje i zadania w ochronie bezpieczeństwa i porządku : (reforma policji). Cz. 1 461
Analiza wykonania "Testu łączenia punktów" przez osoby po udarze mózgu o różnej lokalizacji ogniska uszkodzenia 461
"Il y a des juges à Berlin – są jeszcze sędziowie w Berlinie" : anegdota François Andrieux o młynarzu Sans-Souci, królu Pruskim Fryderyku i niezawisłych sądach 459
Prospects for Cherenkov Telescope Array observations of the young supernova remnant RX J1713.7‑3946 457
A polarized fast radio burst at low Galactic latitude 457
12 zasad skutecznej edukacji czyli Jak uczyć, żeby nauczyć? 456
Polska Myśl Pedagogiczna 455
Montrealski Test do Oceny Funkcji Poznawczych (MoCA) versus Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego (MMSE) : porównanie skuteczności testów w wykrywaniu zaburzeń poznawczych u chorych po udarze mózgu 454
Cosmic ray oriented performance studies for the JEM-EUSO first level trigger 452
1,3-Diphenyl-8-trifluoromethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]quinoline 451
Bibliografia zawartości Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej 450
Władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem w prawie prywatnym międzynarodowym 450
Ruch Literacki 447
Meteor studies in the framework of the JEM-EUSO program 444
Organizacja struktur i podmiotów zapewniających bezpieczeństwo oraz porządek publiczny w Wielkiej Brytanii 441
Prawa niederogowalne a zagadnienie hierarchii praw człowieka : perspektywa prawnomiędzynarodowa 441
Narrator niewiarygodny w filmie fabularnym 439
ECREA Communication and the European Public Sphere TWG seminar : the development potential of the European Public Sphere : 7-8 September, 2017 : Jagiellonian University, Cracow, Poland : book of abstracts 438
Struktura czynnikowa oraz walidacja polskiej wersji Szpitalnej Skali Lęku i Depresji HADS dla młodzieży 434
Wychowanie, oświata powszechna i kształcenie uniwersyteckie jako źródła polskiej niepodległości : pedagogiczno-patriotyczne idee i działania Kazimierza Twardowskiego 429
Multifrequency studies of the peculiar quasar 4C +21.35 during the 2010 flaring activity 427
Blog jako gatunek dziennikarski : ewolucja i transgresja 427
Nuclear astrophysics with radioactive ions at FAIR 426
Inspiracje i innowacje : zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii 424
Gamma-ray blazar spectra with H.E.S.S. II mono analysis : the case of PKS 2155−304 and PG 1553+113 422
Ustrój i organizacja policji w Polsce oraz jej funkcje i zadania w ochronie bezpieczeństwa i porządku : (reforma policji). Cz. 1 421
Measurement of the electron structure function F_{2}^{e} at LEP energies 421
Growing up multicultural : the experiences of children raised by Polish-Norwegian mixed couples in Norway 421
Zasada aut dedere aut iudicare w świetle Konwencji o zwalczaniu terrorystycznych ataków bombowych 420
Czerniak : najbardziej złośliwy nowotwór skóry 416
Digesta Iustiniani = Digesta Justyniańskie : tekst i przekład 416
Problem boskości Oktawiana-Augusta w poezji augustowskiej 414