Statystyki

Wszystkie wizyty

Przeglądań
The KLOE-2 Inner Tracker : detector commissioning and operation 30647
Studia Iberystyczne 2107
Polska Myśl Pedagogiczna 2026
Introducing the CTA concept 1184
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 1029
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 1028
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 1027
Religious and Sacred Poetry 1000
Otwarte repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego jako element systemu zarządzania informacją instytucjonalną : wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli środowiska akademickiego uczelni 985
Finland Suomi 100 : language, culture, history 933
Instrukcja katalogowania dokumentów w Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego 898
Procesy i procedury zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim 889
Syndrom galicyjski i powieść galicyjska 793
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 792
A search for low-energy Neutrinos correlated with gravitational wave events GW 150914, GW 151226, and GW 170104 with the Borexino detector 775
Challenges in QCD matter physics : the scientific programme of the Compressed Baryonic Matter experiment at FAIR 704
Terminologia retoryczna w Institutio oratoria Kwintyliana 687
Niepodległościowe koncepcje i programy wychowania przełomu XIX i XX wieku : I Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej Myśl o wychowaniu dla Polski niepodległej 1863-1914/18 684
Relacje Międzykulturowe = Intercultural Relations 674
Experimental access to transition distribution amplitudes with the PANDA experiment at FAIR 672
Study of doubly strange systems using stored antiprotons 637
Feasibility study for the measurement of \pi N transition distribution amplitudes at \bar{P}ANDA in \bar{p}p\rightarrow J/ \psi \pi ^{0} 633
Technical design report for the \bar{P}ANDA (AntiProton Annihilations at Darmstadt) Straw Tube Tracker 629
Feasibility studies of time-like proton electromagnetic form factors at \bar{P}ANDA at FAIR 629
Combination and QCD analysis of charm production cross section measurements in deep-inelastic ep scattering at HERA 608
Zakażenie miejsca operowanego po zabiegach endoprotezowania stawu biodrowego - analiza wyników nadzoru w dwóch polskich oddziałach ortopedycznych 583
Combined inclusive diffractive cross sections measured with forward proton spectrometers in deep inelastic ep scattering at HERA 582
Gender w społeczeństwie polskim 543
Test Inteligencji Emocjonalnej : TIE 538
Polski rynek pracy - aktywność zawodowa i struktura wykształcenia : na podstawie badań ludności zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego 537
Turecki krążownik pancernopokładowy "Hamidiye", część II 510
The 2010 very high energy \gama-ray flare and 10 years of multi-wavelength observations of M 87 488
There will be blood : the darker side of K-pop fandom 483
Salustiusz i historia Rzymu : studia porównawcze na tle historiografii greckiej i rzymskiej 462
Przestępstwo niezatrzymania pojazdu do kontroli drogowej : (projektowany art. 178b Kodeksu karnego) 462
Digesta Iustiniani = Digesta Justyniańskie : tekst i przekład 458
Powodzie błyskawiczne (flash floods) : przyczyny i przebieg 458
Koncepcja historii rzymskiej w "Ab Urbe Condita" Liwiusza : aspekt filozoficzno-polityczny 455
Kształcenie mówcy : księgi VIII 6 - XII 449
Polska Myśl Pedagogiczna 434
Prospects for Cherenkov Telescope Array observations of the young supernova remnant RX J1713.7‑3946 431
Cosmic ray oriented performance studies for the JEM-EUSO first level trigger 431
12 zasad skutecznej edukacji czyli Jak uczyć, żeby nauczyć? 428
A polarized fast radio burst at low Galactic latitude 427
Meteor studies in the framework of the JEM-EUSO program 424
Słowo i obraz : studia historycznoliterackie nad "Sylwami" Stacjusza 421
Wojna, pokój i bogowie w starożytnym Rzymie 419
Measurement of the electron structure function F_{2}^{e} at LEP energies 417
Władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem w prawie prywatnym międzynarodowym 415
Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego i Bibliografia Publikacji Pracowników UJ 412
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne 411
Bibliografia zawartości Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej 410
O znanych i mniej znanych hydro- i fotometeorach 409
Multifrequency studies of the peculiar quasar 4C +21.35 during the 2010 flaring activity 405
Diagnostyka w zarządzaniu informacją : perspektywa informatologiczna 403
Uniwersytet Jagielloński w latach 1871-1914 : modernizacja procesu nauczania 396
Prawo karne : testy, podpowiedzi, rozwiązania 396
Turecki krążownik pancernopokładowy "Hamidiye", część I 389
"Il y a des juges à Berlin – są jeszcze sędziowie w Berlinie" : anegdota François Andrieux o młynarzu Sans-Souci, królu Pruskim Fryderyku i niezawisłych sądach 388
Wychowanie, oświata powszechna i kształcenie uniwersyteckie jako źródła polskiej niepodległości : pedagogiczno-patriotyczne idee i działania Kazimierza Twardowskiego 387
Cele wojskowe a obiekty cywilne oraz dobra i obiekty poddane szczególnej ochronie 381
Nuclear astrophysics with radioactive ions at FAIR 381
Gamma-ray blazar spectra with H.E.S.S. II mono analysis : the case of PKS 2155−304 and PG 1553+113 381
Gwara dawniej i dziś : z refleksji dialektologa 369
Raj utracony : Roman Brandstaetter o Polsce i Polakach 369
Leadership in healthcare organizations 367
MAGIC gamma-ray and multi-frequency observations of flat spectrum radio quasar PKS 1510−089 in early 2012 366
Słownik terminologii medialnej 366
Calibration aspects of the JEM-EUSO mission 366
Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej 365
Angular correlations in three-jet events in ep collisions at HERA 358
Performances of JEM–EUSO : energy and X_{max} reconstruction 357
Science of atmospheric phenomena with JEM-EUSO 355
Measurement of high-Q^{2} neutral current deep inelastic e^{+}p scattering cross sections with a longitudinally polarized positron beam at HERA 354
JEM-EUSO : meteor and nuclearite observations 354
Combination of measurements of inclusive deep inelastic e^{\pm}p scattering cross sections and QCD analysis of HERA data 353
Terapia behawioralna dzieci z autyzmem : teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania 352
Ground-based tests of JEM-EUSO components at the Telescope Array site, "EUSO-TA" 352
Dymensjonalne podejście do zaburzeń osobowości : osobowość w DSM-5 352
1,4,5-trisubstituted imidazole-based p53-MDM2/MDMX antagonists with aliphatic linkers for conjugation with biological carriers 352
Measurement of charm fragmentation fractions in photoproduction at HERA 351
JEM-EUSO observational technique and exposure 351
Exclusive electroproduction of two pions at HERA 350
Performances of JEM-EUSO : angular reconstruction 349
Historyka 349
Franciszek Tytko (1886-1965) : hallerczyk, powstaniec śląski 348
Long-term TeV and X-ray observations of the gamma-ray binary HESS J0632+057 348
Inspiracje i innowacje : zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii 348
An evaluation of the exposure in nadir observation of the JEM-EUSO mission 347
Measurement of D^{\ast \pm} production in deep inelastic scattering at HERA 346
Measurement of inelastic J/\phi and {\phi}' photoproduction at HERA 346
Production of the excited charm mesons D_{1} and D_{2}^{\ast} at HERA 343
Combination of differential D^{\ast\pm } cross-section measurements in deep-inelastic ep scattering at HERA 343
Inclusive-jet photoproduction at HERA and determination of \alpha _{s} 340
Terminy: "człowiek", "ludzie", "ludzki" w Dzienniku o. Piotra Semenenki CR : przyczynek do antropologii filozoficznej i wychowawczej zmartwychwstańców 336
Dyrektor szkoły jako przywódca edukacyjny : próba określenia kompetencji kluczowych 336
1200 lat pielgrzymek do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela 333
Cryogenic characterization of FBK RGB-HD SiPMs 332
Production of Z^{0} bosons in elastic and quasi-elastic ep collisions at HERA 331
The ASTRO-H X-ray astronomy satellite 328