Statistics

Total Visits

Views
The KLOE-2 Inner Tracker : detector commissioning and operation 30695
Stan cywilny a wybrane aspekty kondycji biologicznej mężczyzn w wieku 31-50 lat 3659
Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracownika 3226
Odbiór komunikatów z Internetu i z druku 3048
Take your eyes off me : the effect of the presence of witnesses on conduct of rescue operations 2995
Studia Iberystyczne 2220
Polska Myśl Pedagogiczna 2117
Religious and Sacred Poetry 1784
Finland Suomi 100 : language, culture, history 1670
Wzory przywiązania, samoocena i płeć psychologiczna w anoreksji i bulimii psychicznej 1643
Wolność w jedności? : Borys Wyszesławcew i rosyjska filozofia sobornosti 1551
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne 1549
Obrona życia ludzkiego i człowieczeństwa osób niepełnosprawnych w okresie prenatalnym na łamach periodyku "Służba Życiu" 1531
Introducing the CTA concept 1236
Otwarte repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego jako element systemu zarządzania informacją instytucjonalną : wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli środowiska akademickiego uczelni 1146
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 1119
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 1114
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 1111
Test Inteligencji Emocjonalnej : TIE 1098
Procesy i procedury zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim 976
Pieśni i ballady Stanisława Moniuszki do słów Adama Mickiewicza w kontekście muzycznych interpretacji utworów poety 966
Instrukcja katalogowania dokumentów w Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego 956
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 908
Polski rynek pracy - aktywność zawodowa i struktura wykształcenia : na podstawie badań ludności zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego 900
Gender w społeczeństwie polskim 869
Różnice kulturowe w komunikacji biznesowej 857
Terminologia retoryczna w Institutio oratoria Kwintyliana 836
Syndrom galicyjski i powieść galicyjska 831
A search for low-energy Neutrinos correlated with gravitational wave events GW 150914, GW 151226, and GW 170104 with the Borexino detector 827
Niepodległościowe koncepcje i programy wychowania przełomu XIX i XX wieku : I Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej Myśl o wychowaniu dla Polski niepodległej 1863-1914/18 822
Relacje Międzykulturowe = Intercultural Relations 782
Władztwo administracyjne w doktrynie prawa administracyjnego 759
Challenges in QCD matter physics : the scientific programme of the Compressed Baryonic Matter experiment at FAIR 757
Diagnostyka w zarządzaniu informacją : perspektywa informatologiczna 757
Zakażenie miejsca operowanego po zabiegach endoprotezowania stawu biodrowego - analiza wyników nadzoru w dwóch polskich oddziałach ortopedycznych 745
Experimental access to transition distribution amplitudes with the PANDA experiment at FAIR 730
Powodzie błyskawiczne (flash floods) : przyczyny i przebieg 716
Study of doubly strange systems using stored antiprotons 692
Słownik terminologii medialnej 658
Przestępczość zorganizowana 658
Feasibility study for the measurement of \pi N transition distribution amplitudes at \bar{P}ANDA in \bar{p}p\rightarrow J/ \psi \pi ^{0} 658
Digesta Iustiniani = Digesta Justyniańskie : tekst i przekład 652
Komentarz do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 31 I 2001 i z 5 IX 2007 r. dotyczących dziedziczenia gospodarstw rolnych 650
There will be blood : the darker side of K-pop fandom 649
Technical design report for the \bar{P}ANDA (AntiProton Annihilations at Darmstadt) Straw Tube Tracker 648
Combination and QCD analysis of charm production cross section measurements in deep-inelastic ep scattering at HERA 646
Feasibility studies of time-like proton electromagnetic form factors at \bar{P}ANDA at FAIR 644
Analiza struktury i funkcji białek wirusowych : transglikozylazy P5 z bakteriofaga \phi 6 oraz białka nukleokapsydu ludzkiego koronawirusa NL63 634
Salustiusz i historia Rzymu : studia porównawcze na tle historiografii greckiej i rzymskiej 624
Koncepcja historii rzymskiej w "Ab Urbe Condita" Liwiusza : aspekt filozoficzno-polityczny 623
"Il y a des juges à Berlin – są jeszcze sędziowie w Berlinie" : anegdota François Andrieux o młynarzu Sans-Souci, królu Pruskim Fryderyku i niezawisłych sądach 622
Combined inclusive diffractive cross sections measured with forward proton spectrometers in deep inelastic ep scattering at HERA 621
Koncentracje metali ciężkich i ich wpływ na zmiany histopatologiczne, aktywność dehytratazy kwasu \delta-aminolewulinowego i parametry krwi u krzyżówki Anas platyrhynchos L. i łyski Fulica atra L. 620
Cele wojskowe a obiekty cywilne oraz dobra i obiekty poddane szczególnej ochronie 613
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2014 r., III CSK 245/13, niepubl. (Legalis nr 1163131, LEX nr 1537292) 605
Czytanie jako umiejętność kluczowa w nauce języka poprzez treść u dzieci dwujęzycznych 600
Crowdfunding : psychological conditioning 596
Kształcenie mówcy : księgi VIII 6 - XII 591
Digesta Iustiniani = Digesta Justyniańskie : tekst i przekład 587
Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego i Bibliografia Publikacji Pracowników UJ 584
The influence of posttranslational modifications on interaction between histone H3 and Survivin 576
Słowo i obraz : studia historycznoliterackie nad "Sylwami" Stacjusza 575
Analiza wykonania "Testu łączenia punktów" przez osoby po udarze mózgu o różnej lokalizacji ogniska uszkodzenia 575
Growing up multicultural : the experiences of children raised by Polish-Norwegian mixed couples in Norway 567
Collection of data 554
Zasada aut dedere aut iudicare w świetle Konwencji o zwalczaniu terrorystycznych ataków bombowych 549
Dyrektor szkoły jako przywódca edukacyjny : próba określenia kompetencji kluczowych 546
Powiedziane po krakowsku : słownik regionalizmów krakowskich 546
Trzy argumenty za skutecznością obrazu na przykładzie projektu Joanny Rajkowskiej "Born in Berlin" (2012) 545
Sumienie sędziego : czy sędziom powinna przysługiwać możliwość powołania się na klauzulę sumienia? 545
Ruch Literacki 538
Udział państwa w spadku : rzymska myśl prawna w perspektywie prawnoporównawczej 538
Zasada lex retro non agit w prawie administracyjnym 535
Wojna, pokój i bogowie w starożytnym Rzymie 535
The 2010 very high energy \gama -ray flare and 10 years of multi-wavelength observations of M 87 530
Dymensjonalne podejście do zaburzeń osobowości : osobowość w DSM-5 524
Struktura czynnikowa oraz walidacja polskiej wersji Szpitalnej Skali Lęku i Depresji HADS dla młodzieży 523
Turecki krążownik pancernopokładowy "Hamidiye", część II 522
Czerniak : najbardziej złośliwy nowotwór skóry 521
Słownik Legionistów Polskich : 1914-1918 520
Between technophobia and futuristic dreams : visions of the possible technological development in Black Mirror and Westworld series 519
1,3-Diphenyl-8-trifluoromethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]quinoline 514
Uniwersytet Jagielloński w latach 1871-1914 : modernizacja procesu nauczania 513
Wychowanie, oświata powszechna i kształcenie uniwersyteckie jako źródła polskiej niepodległości : pedagogiczno-patriotyczne idee i działania Kazimierza Twardowskiego 507
Digesta Iustiniani = Digesta Justyniańskie : tekst i przekład 505
Ustrój i organizacja policji w Polsce oraz jej funkcje i zadania w ochronie bezpieczeństwa i porządku : (reforma policji). Cz. 1 503
Prawo karne : testy, podpowiedzi, rozwiązania 502
Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej 501
Nieliberalna demokracja a państwo prawa : przypadek Węgier Wiktora Orbana 499
Azerbaijan facing new challenges on the energy market after the collapse of Soviet Union 496
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne 493
Organizacja struktur i podmiotów zapewniających bezpieczeństwo oraz porządek publiczny w Wielkiej Brytanii 491
Montrealski Test do Oceny Funkcji Poznawczych (MoCA) versus Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego (MMSE) : porównanie skuteczności testów w wykrywaniu zaburzeń poznawczych u chorych po udarze mózgu 488
Przestępstwo niezatrzymania pojazdu do kontroli drogowej : (projektowany art. 178b Kodeksu karnego) 487
Ustrój i organizacja policji w Polsce oraz jej funkcje i zadania w ochronie bezpieczeństwa i porządku : (reforma policji). Cz. 1 483
Prawa niederogowalne a zagadnienie hierarchii praw człowieka : perspektywa prawnomiędzynarodowa 483
Prospects for Cherenkov Telescope Array observations of the young supernova remnant RX J1713.7‑3946 480
Leading and managing for development 479
A polarized fast radio burst at low Galactic latitude 478
Goszczyński (nie)znany : o książce Danuty Sosnowskiej "Seweryn Goszczyński : biografia duchowa" 477