Statistics

Total Visits

Views
The KLOE-2 Inner Tracker : detector commissioning and operation 30655
Studia Iberystyczne 2175
Polska Myśl Pedagogiczna 2067
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne 1511
Religious and Sacred Poetry 1376
Finland Suomi 100 : language, culture, history 1216
Introducing the CTA concept 1201
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 1076
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 1075
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 1075
Otwarte repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego jako element systemu zarządzania informacją instytucjonalną : wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli środowiska akademickiego uczelni 1034
Instrukcja katalogowania dokumentów w Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego 918
Procesy i procedury zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim 917
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 854
Test Inteligencji Emocjonalnej : TIE 837
Syndrom galicyjski i powieść galicyjska 817
A search for low-energy Neutrinos correlated with gravitational wave events GW 150914, GW 151226, and GW 170104 with the Borexino detector 783
Niepodległościowe koncepcje i programy wychowania przełomu XIX i XX wieku : I Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej Myśl o wychowaniu dla Polski niepodległej 1863-1914/18 764
Terminologia retoryczna w Institutio oratoria Kwintyliana 756
Polski rynek pracy - aktywność zawodowa i struktura wykształcenia : na podstawie badań ludności zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego 745
Relacje Międzykulturowe = Intercultural Relations 741
Gender w społeczeństwie polskim 740
Challenges in QCD matter physics : the scientific programme of the Compressed Baryonic Matter experiment at FAIR 718
Zakażenie miejsca operowanego po zabiegach endoprotezowania stawu biodrowego - analiza wyników nadzoru w dwóch polskich oddziałach ortopedycznych 697
Pieśni i ballady Stanisława Moniuszki do słów Adama Mickiewicza w kontekście muzycznych interpretacji utworów poety 695
Experimental access to transition distribution amplitudes with the PANDA experiment at FAIR 685
Study of doubly strange systems using stored antiprotons 648
Feasibility study for the measurement of \pi N transition distribution amplitudes at \bar{P}ANDA in \bar{p}p\rightarrow J/ \psi \pi ^{0} 640
Technical design report for the \bar{P}ANDA (AntiProton Annihilations at Darmstadt) Straw Tube Tracker 635
Feasibility studies of time-like proton electromagnetic form factors at \bar{P}ANDA at FAIR 635
Combination and QCD analysis of charm production cross section measurements in deep-inelastic ep scattering at HERA 614
There will be blood : the darker side of K-pop fandom 606
Diagnostyka w zarządzaniu informacją : perspektywa informatologiczna 602
Combined inclusive diffractive cross sections measured with forward proton spectrometers in deep inelastic ep scattering at HERA 589
Digesta Iustiniani = Digesta Justyniańskie : tekst i przekład 581
Powodzie błyskawiczne (flash floods) : przyczyny i przebieg 562
Salustiusz i historia Rzymu : studia porównawcze na tle historiografii greckiej i rzymskiej 531
Koncepcja historii rzymskiej w "Ab Urbe Condita" Liwiusza : aspekt filozoficzno-polityczny 522
Kształcenie mówcy : księgi VIII 6 - XII 521
Słownik terminologii medialnej 515
Turecki krążownik pancernopokładowy "Hamidiye", część II 511
Cele wojskowe a obiekty cywilne oraz dobra i obiekty poddane szczególnej ochronie 509
The 2010 very high energy \gama -ray flare and 10 years of multi-wavelength observations of M 87 492
Słowo i obraz : studia historycznoliterackie nad "Sylwami" Stacjusza 488
Różnice kulturowe w komunikacji biznesowej 487
Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego i Bibliografia Publikacji Pracowników UJ 482
Przestępstwo niezatrzymania pojazdu do kontroli drogowej : (projektowany art. 178b Kodeksu karnego) 472
Wojna, pokój i bogowie w starożytnym Rzymie 470
Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej 466
Udział państwa w spadku : rzymska myśl prawna w perspektywie prawnoporównawczej 464
Dyrektor szkoły jako przywódca edukacyjny : próba określenia kompetencji kluczowych 461
Zasada lex retro non agit w prawie administracyjnym 451
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne 448
Uniwersytet Jagielloński w latach 1871-1914 : modernizacja procesu nauczania 447
12 zasad skutecznej edukacji czyli Jak uczyć, żeby nauczyć? 447
Bibliografia zawartości Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej 443
Polska Myśl Pedagogiczna 442
Władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem w prawie prywatnym międzynarodowym 441
Cosmic ray oriented performance studies for the JEM-EUSO first level trigger 439
Prawo karne : testy, podpowiedzi, rozwiązania 438
Prospects for Cherenkov Telescope Array observations of the young supernova remnant RX J1713.7‑3946 437
Powiedziane po krakowsku : słownik regionalizmów krakowskich 437
Dymensjonalne podejście do zaburzeń osobowości : osobowość w DSM-5 434
Montrealski Test do Oceny Funkcji Poznawczych (MoCA) versus Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego (MMSE) : porównanie skuteczności testów w wykrywaniu zaburzeń poznawczych u chorych po udarze mózgu 433
A polarized fast radio burst at low Galactic latitude 433
"Il y a des juges à Berlin – są jeszcze sędziowie w Berlinie" : anegdota François Andrieux o młynarzu Sans-Souci, królu Pruskim Fryderyku i niezawisłych sądach 432
Meteor studies in the framework of the JEM-EUSO program 432
Prawa niederogowalne a zagadnienie hierarchii praw człowieka : perspektywa prawnomiędzynarodowa 427
Measurement of the electron structure function F_{2}^{e} at LEP energies 418
Organizacja struktur i podmiotów zapewniających bezpieczeństwo oraz porządek publiczny w Wielkiej Brytanii 416
Multifrequency studies of the peculiar quasar 4C +21.35 during the 2010 flaring activity 411
O znanych i mniej znanych hydro- i fotometeorach 410
Inspiracje i innowacje : zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii 407
Digesta Iustiniani = Digesta Justyniańskie : tekst i przekład 406
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2014 r., III CSK 245/13, niepubl. (Legalis nr 1163131, LEX nr 1537292) 405
Ustrój i organizacja policji w Polsce oraz jej funkcje i zadania w ochronie bezpieczeństwa i porządku : (reforma policji). Cz. 1 403
1,3-Diphenyl-8-trifluoromethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]quinoline 400
Blog jako gatunek dziennikarski : ewolucja i transgresja 396
Władztwo administracyjne w doktrynie prawa administracyjnego 394
Analiza wykonania "Testu łączenia punktów" przez osoby po udarze mózgu o różnej lokalizacji ogniska uszkodzenia 393
Nuclear astrophysics with radioactive ions at FAIR 393
Wychowanie, oświata powszechna i kształcenie uniwersyteckie jako źródła polskiej niepodległości : pedagogiczno-patriotyczne idee i działania Kazimierza Twardowskiego 392
Turecki krążownik pancernopokładowy "Hamidiye", część I 390
Problem boskości Oktawiana-Augusta w poezji augustowskiej 389
Struktura czynnikowa oraz walidacja polskiej wersji Szpitalnej Skali Lęku i Depresji HADS dla młodzieży 388
Gamma-ray blazar spectra with H.E.S.S. II mono analysis : the case of PKS 2155−304 and PG 1553+113 388
Historyka 385
Niepełnosprawność, rodzina, dorastanie 383
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej : komentarz 381
Terminy: "człowiek", "ludzie", "ludzki" w Dzienniku o. Piotra Semenenki CR : przyczynek do antropologii filozoficznej i wychowawczej zmartwychwstańców 380
Franciszek Tytko (1886-1965) : hallerczyk, powstaniec śląski 380
Leadership in healthcare organizations 378
1,4,5-trisubstituted imidazole-based p53-MDM2/MDMX antagonists with aliphatic linkers for conjugation with biological carriers 377
MAGIC gamma-ray and multi-frequency observations of flat spectrum radio quasar PKS 1510−089 in early 2012 375
Nauczanie kooperatywne (uczenie się we współpracy) 374
Gwara dawniej i dziś : z refleksji dialektologa 374
Eutanazja : z dziejów pojęcia 374
Calibration aspects of the JEM-EUSO mission 373
Język ma siłę sprawczą, czyli o kształceniu kompetencji komunikacyjnych 372
Narrator niewiarygodny w filmie fabularnym 372