pcg.skipToMenu

Statistics

Total Visits

Views
The KLOE-2 Inner Tracker : detector commissioning and operation 30736
Podstawowe problemy w zarządzaniu współczesnym teatrem muzycznym w Polsce 7085
PUBLIC RELATIONS W POLSKIM SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA 6200
Korelacje narodowości i religijności na przykładzie archidiecezji wileńskiej 5983
Artefakty w badaniu rezonansu magnetycznego. 5248
Manipulacja medialna w Polsce na przykładzie informacji przekazywanych w programach "Fakty" TVN i "Wiadomości" TVP1 5028
Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności 4423
Obraz Ameryki w wybranych filmach Jima Jarmuscha 4373
Przestępczość zorganizowana 4334
"Analiza semantyczna, metaforyzacja i wartościowanie w bułgarskim slangu młodzieżowym ( na podstawie słownika Georgiego Armjanova 'Recnik na balgarskija żargon' i własnych badań)" 4319
Wzory przywiązania, samoocena i płeć psychologiczna w anoreksji i bulimii psychicznej 4139
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z nadciśnieniem tętniczym - studium przypadku 4105
Kwestia nabycia obywatelstwa polskiego przez Ukraińców. 3871
Łamanie praw człowieka na Białorusi za rządów Aleksandra Łukaszenko 3788
Stan cywilny a wybrane aspekty kondycji biologicznej mężczyzn w wieku 31-50 lat 3755
Klasyfikacja zaburzeń psychicznych : koncepcyjne założenia ICD-11 3710
Pielęgnowanie pacjenta z schizofrenią paranoidalną. 3631
Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracownika 3548
Finland Suomi 100 : language, culture, history 3488
Różnice kulturowe w komunikacji biznesowej 3480
Religious and Sacred Poetry 3479
"Wybrane słownictwo mikrobloga JBZD." 3470
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z kamicą pęcherzyka żółciowego leczonym operacyjnie 3383
Badanie aktywności enzymatycznej białka – lucyferazy - jako wskaźnika kinetyki degradacji eukariotycznych mRNA- faza przygotowawcza 3247
Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw 3189
Zaburzenia osobowości : różne spojrzenia i próby ich integracji 3152
Odbiór komunikatów z Internetu i z druku 3102
Uniwersum absurdu Bartosza Walaszka: historia i analiza dzieł filmowych, animowanych i muzycznych 3093
Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem poddanym zabiegowi bronchoskopii według klasyfikacji ICNP 3074
Take your eyes off me : the effect of the presence of witnesses on conduct of rescue operations 3041
Ronald Reagan : droga do politycznej wielkości 3038
Kategoryzacja hejtu na Nicole Sochacki - Wójcicką - autorkę bloga „Mama Ginekolog”. Studium przypadku 2936
Stres jako źródło wypalenia zawodowego 2917
Opieka nad pacjentem wyznającym islam 2830
Nowe - stare „cztery kółka" - funkcje i sposoby wykorzystania 2774
Istota wypalenia zawodowego 2742
Artefakty w badaniach tomografii komputerowej 2717
Opieka nad pacjentem z POChP – studium przypadku 2710
Opieka nad pacjentem ze stomia jelitową 2707
Model opieki nad pacjentem z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy 2645
Rola cholesterolu w organizmie człowieka 2589
Skutki krótko- i długofalowe rokoszu Lubomirskiego 2553
Wpływ mediów społecznościowych na relacje międzyludzkie 2548
Instrumenty zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie turystycznym : perspektywa organizacyjnego uczenia się 2542
Strategie zarządzania znakiem towarowym w przedsiębiorstwie odzieżowym 2540
Opieka pielęgniarska nad osobą starszą po złamaniu szyjki kości udowej 2470
Opieka pielęgniarki endoskopowej nad pacjentem przed i po wybranych endoskopiach przewodu pokarmowego 2454
Problemy zdrowotne pacjenta z przewlekłą niewydolnością nerek - studium przypadku 2441
Obrazy upadłych kobiet w powieściach Fiodora Dostojewskiego (Sonia - Nastazja). 2410
Freedom of lights : Edmond Jabès and the jewish philosophy of modernity 2357
Komunikacja lekarz - pacjent : teoria i praktyka 2350
Opieka pielęgniarska nad 81-letnim pacjentem z miażdżycą tętnic kończyn dolnych 2345
Studia Iberystyczne 2329
Stanowisko Zespołu Ekspertów Konsultanta Krajowego ds. Reumatologii w sprawie diagnostyki i terapii reumatoidalnego zapalenia stawów 2324
Opieka nad pacjentem po udarze krwotocznym mózgu – studium przypadku 2299
Wypalenie zawodowe u pielęgniarek pracujących w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej 2275
Polska Myśl Pedagogiczna 2268
Opieka nad pacjentem z zaburzeniami rytmu serca- studium przypadku 2243
Opieka pielęgniarska nad pacjentką z nowotworem piersi po mastektomii 2240
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z rozpoznanym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego - studium przypadku 2209
Migracje z polskiej wsi do Stanów Zjednoczonych : listy pasażerów statków z Archiwum Ellis Island jako źródło informacji o transatlantyckich migracjach (studium przypadku powiatu strzyżowskiego) 2205
Wyspa – ukryty obszar kory mózgowej 2202
W drodze z Hadesu. Reinterpretacje mitu o Orfeuszu i Eurydyce w utworach Orfeusz. Eurydyka. Hermes. Rainera Marii Rilkego i H.E.O. Zbigniewa Herberta 2191
Rola zabawy w życiu i edukacji dziecka w wieku przedszkolnym 2176
Media społecznościowe i ich wpływ na ustrój demokracji 2150
Test Inteligencji Emocjonalnej : TIE 2148
Dieta ketogeniczna i jej wpływ na organizm 2144
Publiczne systemy informacyjne i źródła danych : przewodnik 2122
Ruch body positive – szansa czy zagrożenie? „Ciałopozytywność” w oczach polskich kobiet 2111
Opieka nad położnicą po cięciu cesarskim z nadciśnieniem tętniczym i atonią macicy 2106
Wpływ kar i nagród na rozwój społeczno-emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym 2093
Konsekwencje psychospołeczne pracy zdalnej 2072
Mezoterapia igłowa i mikroigłowa jako metody regeneracji skóry 2019
Brexit. Przyczyny, proces i konsekwencje dla Unii Europejskiej 2006
Odstraszanie nuklearne jako metoda systemowa według Henry'ego Kissingera 2002
W jakim wieku kobieta jest najbardziej atrakcyjna? Badanie opinii mężczyzn 2001
Zwykła walizka nadziei… : o wierszu Adama Zagajewskiego "Walizka" 1988
Wpływ aktywności fizycznej na organizm człowieka. 1971
Opieka pielęgniarska nad pacjentem po zawale mięśnia sercowego 1966
Państwa neutralne w XXI wieku 1955
Characteristics of people's binge-watching behavior in the "entering into early adulthood" period of life 1949
Rola influencerów w kształtowaniu wizerunku marki 1936
Słownik terminologii medialnej 1900
After COVID-19 : reorientation of crisis management in crisis 1899
Prezydent wobec władzy sądowniczej 1881
Czym są nowe media : próba konceptualizacji 1880
Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z migotaniem przedsionków według klasyfikacji ICNP 1853
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem po przeszczepie nerki 1851
Wpływ epidemii Covid 19 na poziom lokalnego bezrobocia w opiniach użytkowników Internetu 1847
Analiza wykonania "Testu łączenia punktów" przez osoby po udarze mózgu o różnej lokalizacji ogniska uszkodzenia 1838
"Przestępczość narkotykowa jako forma przestępczości zorganizowanej". 1834
AITD: charakterystyka chorób autoimmunizacyjnych tarczycy 1828
Opieka nad pacjentem z afazją ruchową po udarze niedokrwiennym mózgu – studium przypadku 1814
Wpływ diety oraz suplementacji witaminowej i mineralnej na skuteczność zabiegów kosmetologicznych w terapii trądziku pospolitego 1812
Proces pielęgnowania pacjenta z otępieniem poalkoholowym powikłanym nadciśnieniem i cukrzycą typu 2 1810
Otwarte repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego jako element systemu zarządzania informacją instytucjonalną : wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli środowiska akademickiego uczelni 1795
Analiza zawartości mediów : przewodnik dla studentów : wersja 1.1 1793
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z wyłonioną stomią jelitową. 1783
Święte miejsca islamu. 1773
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z cukrzycą typu 2 – studium przypadku 1771