pcg.skipToMenu

Statistics

Total Visits

Views
The KLOE-2 Inner Tracker : detector commissioning and operation 30713
Stan cywilny a wybrane aspekty kondycji biologicznej mężczyzn w wieku 31-50 lat 3719
Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracownika 3286
Odbiór komunikatów z Internetu i z druku 3080
Take your eyes off me : the effect of the presence of witnesses on conduct of rescue operations 3009
Wzory przywiązania, samoocena i płeć psychologiczna w anoreksji i bulimii psychicznej 2394
Religious and Sacred Poetry 2300
Studia Iberystyczne 2259
Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności 2223
Polska Myśl Pedagogiczna 2168
Finland Suomi 100 : language, culture, history 2161
Wolność w jedności? : Borys Wyszesławcew i rosyjska filozofia sobornosti 1585
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne 1576
Obrona życia ludzkiego i człowieczeństwa osób niepełnosprawnych w okresie prenatalnym na łamach periodyku "Służba Życiu" 1553
Test Inteligencji Emocjonalnej : TIE 1367
Różnice kulturowe w komunikacji biznesowej 1362
Otwarte repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego jako element systemu zarządzania informacją instytucjonalną : wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli środowiska akademickiego uczelni 1312
Introducing the CTA concept 1260
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 1153
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 1145
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 1144
Pieśni i ballady Stanisława Moniuszki do słów Adama Mickiewicza w kontekście muzycznych interpretacji utworów poety 1131
Władztwo administracyjne w doktrynie prawa administracyjnego 1127
Przestępczość zorganizowana 1122
Publiczne systemy informacyjne i źródła danych : przewodnik 1067
Polski rynek pracy - aktywność zawodowa i struktura wykształcenia : na podstawie badań ludności zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego 1043
Komunikacja lekarz - pacjent : teoria i praktyka 1041
Procesy i procedury zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim 1039
Gender w społeczeństwie polskim 1026
Instrukcja katalogowania dokumentów w Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego 1007
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 938
Zwykła walizka nadziei… : o wierszu Adama Zagajewskiego "Walizka" 928
Diagnostyka w zarządzaniu informacją : perspektywa informatologiczna 908
Słownik terminologii medialnej 906
Analiza wykonania "Testu łączenia punktów" przez osoby po udarze mózgu o różnej lokalizacji ogniska uszkodzenia 885
Niepodległościowe koncepcje i programy wychowania przełomu XIX i XX wieku : I Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej Myśl o wychowaniu dla Polski niepodległej 1863-1914/18 880
Powodzie błyskawiczne (flash floods) : przyczyny i przebieg 877
Terminologia retoryczna w Institutio oratoria Kwintyliana 872
A search for low-energy Neutrinos correlated with gravitational wave events GW 150914, GW 151226, and GW 170104 with the Borexino detector 854
Syndrom galicyjski i powieść galicyjska 850
Analiza struktury i funkcji białek wirusowych : transglikozylazy P5 z bakteriofaga \phi 6 oraz białka nukleokapsydu ludzkiego koronawirusa NL63 843
"Il y a des juges à Berlin – są jeszcze sędziowie w Berlinie" : anegdota François Andrieux o młynarzu Sans-Souci, królu Pruskim Fryderyku i niezawisłych sądach 841
Słownik Legionistów Polskich : 1914-1918 827
Relacje Międzykulturowe = Intercultural Relations 816
Wokół "Jądra ciemności" 815
Zakażenie miejsca operowanego po zabiegach endoprotezowania stawu biodrowego - analiza wyników nadzoru w dwóch polskich oddziałach ortopedycznych 813
Digesta Iustiniani = Digesta Justyniańskie : tekst i przekład 787
Cele wojskowe a obiekty cywilne oraz dobra i obiekty poddane szczególnej ochronie 784
Challenges in QCD matter physics : the scientific programme of the Compressed Baryonic Matter experiment at FAIR 775
Experimental access to transition distribution amplitudes with the PANDA experiment at FAIR 769
Azerbaijan facing new challenges on the energy market after the collapse of Soviet Union 763
Obraz Afryki : rasizm w "Jądrze ciemności" Josepha Conrada 759
Digesta Iustiniani = Digesta Justyniańskie : tekst i przekład 745
Struktura czynnikowa oraz walidacja polskiej wersji Szpitalnej Skali Lęku i Depresji HADS dla młodzieży 745
Koncentracje metali ciężkich i ich wpływ na zmiany histopatologiczne, aktywność dehytratazy kwasu \delta-aminolewulinowego i parametry krwi u krzyżówki Anas platyrhynchos L. i łyski Fulica atra L. 745
Ruch Literacki 741
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2014 r., III CSK 245/13, niepubl. (Legalis nr 1163131, LEX nr 1537292) 737
Komentarz do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 31 I 2001 i z 5 IX 2007 r. dotyczących dziedziczenia gospodarstw rolnych 727
Study of doubly strange systems using stored antiprotons 721
Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego i Bibliografia Publikacji Pracowników UJ 720
Czerniak : najbardziej złośliwy nowotwór skóry 717
Technical design report for the $\bar{P}$ANDA (AntiProton Annihilations at Darmstadt) Straw Tube Tracker : strong interaction studies with antiprotons 715
Znaczenie potrzeb poznawczych w rozwoju człowieka i ich rola w procesie nauczania 705
Combination and QCD analysis of charm production cross section measurements in deep-inelastic ep scattering at HERA 701
Feasibility study for the measurement of $\pi N$ transition distribution amplitudes at $\bar{P}ANDA$ in $\bar{p}p\rightarrow J/ \psi \pi ^{0}$ 696
Arteterapia : próba charakterystyki zjawiska 695
Collection of data 681
Zasada aut dedere aut iudicare w świetle Konwencji o zwalczaniu terrorystycznych ataków bombowych 681
Zasada lex retro non agit w prawie administracyjnym 680
Koncepcja historii rzymskiej w "Ab Urbe Condita" Liwiusza : aspekt filozoficzno-polityczny 679
There will be blood : the darker side of K-pop fandom 677
Combined inclusive diffractive cross sections measured with forward proton spectrometers in deep inelastic ep scattering at HERA 669
Feasibility studies of time-like proton electromagnetic form factors at $\bar{P}$ANDA at FAIR 669
Salustiusz i historia Rzymu : studia porównawcze na tle historiografii greckiej i rzymskiej 666
Digesta Iustiniani = Digesta Justyniańskie : tekst i przekład 666
Dymensjonalne podejście do zaburzeń osobowości : osobowość w DSM-5 660
Between technophobia and futuristic dreams : visions of the possible technological development in Black Mirror and Westworld series 656
Rekrutacja i selekcja oparta na dowodach : 33 zasady skutecznego naboru pracowników 637
Pojęcia i definicje kultury 634
Kształcenie mówcy : księgi VIII 6 - XII 626
Make EU trade with Brazil sustainable 625
Czytanie jako umiejętność kluczowa w nauce języka poprzez treść u dzieci dwujęzycznych 624
Ustrój i organizacja policji w Polsce oraz jej funkcje i zadania w ochronie bezpieczeństwa i porządku : (reforma policji). Cz. 1 619
Udział państwa w spadku : rzymska myśl prawna w perspektywie prawnoporównawczej 618
Organizacja struktur i podmiotów zapewniających bezpieczeństwo oraz porządek publiczny w Wielkiej Brytanii 617
Crowdfunding : psychological conditioning 617
Zjawisko klientelizmu polityczno-ekonomicznego : systemowa analiza powiązań sieciowych na przykładzie przekształceń sektora górniczego w Polsce 615
Prawo karne : testy, podpowiedzi, rozwiązania 611
1,3-Diphenyl-8-trifluoromethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]quinoline 606
Pojęcie umowy nazwanej, mieszanej i nienazwanej oraz systematyka i związek umów : Słowa Boga 605
Eutanazja : z dziejów pojęcia 605
Dyrektor szkoły jako przywódca edukacyjny : próba określenia kompetencji kluczowych 603
Sumienie sędziego : czy sędziom powinna przysługiwać możliwość powołania się na klauzulę sumienia? 602
Słowo i obraz : studia historycznoliterackie nad "Sylwami" Stacjusza 599
Kryminologia kulturowa : wprowadzenie do koncepcji 599
Polacy w armii austro-węgierskiej podczas I wojny światowej 599
Clara non sunt interpretanda vs. omnia sunt interpretanda : a never-ending controversy in Polish legal theory? 598
Powiedziane po krakowsku : słownik regionalizmów krakowskich 597
Rodzina polska w XXI wieku : przemiany i kondycja 596
Seks a moralność i prawo 596