Statistics

Total Visits

Views
The KLOE-2 Inner Tracker : detector commissioning and operation 30667
Studia Iberystyczne 2197
Polska Myśl Pedagogiczna 2098
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne 1525
Religious and Sacred Poetry 1472
Finland Suomi 100 : language, culture, history 1276
Introducing the CTA concept 1215
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 1092
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 1090
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 1089
Otwarte repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego jako element systemu zarządzania informacją instytucjonalną : wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli środowiska akademickiego uczelni 1065
Procesy i procedury zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim 941
Instrukcja katalogowania dokumentów w Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego 936
Test Inteligencji Emocjonalnej : TIE 908
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 873
Syndrom galicyjski i powieść galicyjska 821
Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracownika 801
Polski rynek pracy - aktywność zawodowa i struktura wykształcenia : na podstawie badań ludności zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego 798
A search for low-energy Neutrinos correlated with gravitational wave events GW 150914, GW 151226, and GW 170104 with the Borexino detector 794
Niepodległościowe koncepcje i programy wychowania przełomu XIX i XX wieku : I Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej Myśl o wychowaniu dla Polski niepodległej 1863-1914/18 784
Gender w społeczeństwie polskim 779
Terminologia retoryczna w Institutio oratoria Kwintyliana 776
Relacje Międzykulturowe = Intercultural Relations 767
Pieśni i ballady Stanisława Moniuszki do słów Adama Mickiewicza w kontekście muzycznych interpretacji utworów poety 758
Stan cywilny a wybrane aspekty kondycji biologicznej mężczyzn w wieku 31-50 lat 734
Challenges in QCD matter physics : the scientific programme of the Compressed Baryonic Matter experiment at FAIR 730
Zakażenie miejsca operowanego po zabiegach endoprotezowania stawu biodrowego - analiza wyników nadzoru w dwóch polskich oddziałach ortopedycznych 709
Experimental access to transition distribution amplitudes with the PANDA experiment at FAIR 696
Study of doubly strange systems using stored antiprotons 659
Diagnostyka w zarządzaniu informacją : perspektywa informatologiczna 650
Feasibility study for the measurement of \pi N transition distribution amplitudes at \bar{P}ANDA in \bar{p}p\rightarrow J/ \psi \pi ^{0} 644
Odbiór komunikatów z Internetu i z druku 642
Feasibility studies of time-like proton electromagnetic form factors at \bar{P}ANDA at FAIR 639
Technical design report for the \bar{P}ANDA (AntiProton Annihilations at Darmstadt) Straw Tube Tracker 638
There will be blood : the darker side of K-pop fandom 625
Combination and QCD analysis of charm production cross section measurements in deep-inelastic ep scattering at HERA 624
Combined inclusive diffractive cross sections measured with forward proton spectrometers in deep inelastic ep scattering at HERA 599
Powodzie błyskawiczne (flash floods) : przyczyny i przebieg 597
Digesta Iustiniani = Digesta Justyniańskie : tekst i przekład 588
Różnice kulturowe w komunikacji biznesowej 577
Take your eyes off me : the effect of the presence of witnesses on conduct of rescue operations 557
Słownik terminologii medialnej 553
Salustiusz i historia Rzymu : studia porównawcze na tle historiografii greckiej i rzymskiej 549
Władztwo administracyjne w doktrynie prawa administracyjnego 547
Koncepcja historii rzymskiej w "Ab Urbe Condita" Liwiusza : aspekt filozoficzno-polityczny 541
Cele wojskowe a obiekty cywilne oraz dobra i obiekty poddane szczególnej ochronie 532
Kształcenie mówcy : księgi VIII 6 - XII 531
Turecki krążownik pancernopokładowy "Hamidiye", część II 516
Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego i Bibliografia Publikacji Pracowników UJ 512
Słowo i obraz : studia historycznoliterackie nad "Sylwami" Stacjusza 506
The 2010 very high energy \gama -ray flare and 10 years of multi-wavelength observations of M 87 503
Digesta Iustiniani = Digesta Justyniańskie : tekst i przekład 486
Powiedziane po krakowsku : słownik regionalizmów krakowskich 482
Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej 481
Wojna, pokój i bogowie w starożytnym Rzymie 481
Udział państwa w spadku : rzymska myśl prawna w perspektywie prawnoporównawczej 481
Dyrektor szkoły jako przywódca edukacyjny : próba określenia kompetencji kluczowych 480
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne 479
Przestępstwo niezatrzymania pojazdu do kontroli drogowej : (projektowany art. 178b Kodeksu karnego) 478
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2014 r., III CSK 245/13, niepubl. (Legalis nr 1163131, LEX nr 1537292) 464
Zasada lex retro non agit w prawie administracyjnym 462
Dymensjonalne podejście do zaburzeń osobowości : osobowość w DSM-5 459
Prawo karne : testy, podpowiedzi, rozwiązania 459
Uniwersytet Jagielloński w latach 1871-1914 : modernizacja procesu nauczania 457
Polska Myśl Pedagogiczna 454
12 zasad skutecznej edukacji czyli Jak uczyć, żeby nauczyć? 452
Ustrój i organizacja policji w Polsce oraz jej funkcje i zadania w ochronie bezpieczeństwa i porządku : (reforma policji). Cz. 1 450
Cosmic ray oriented performance studies for the JEM-EUSO first level trigger 449
Bibliografia zawartości Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej 448
A polarized fast radio burst at low Galactic latitude 448
Montrealski Test do Oceny Funkcji Poznawczych (MoCA) versus Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego (MMSE) : porównanie skuteczności testów w wykrywaniu zaburzeń poznawczych u chorych po udarze mózgu 447
Władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem w prawie prywatnym międzynarodowym 447
Prospects for Cherenkov Telescope Array observations of the young supernova remnant RX J1713.7‑3946 446
"Il y a des juges à Berlin – są jeszcze sędziowie w Berlinie" : anegdota François Andrieux o młynarzu Sans-Souci, królu Pruskim Fryderyku i niezawisłych sądach 443
1,3-Diphenyl-8-trifluoromethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]quinoline 442
Meteor studies in the framework of the JEM-EUSO program 442
Prawa niederogowalne a zagadnienie hierarchii praw człowieka : perspektywa prawnomiędzynarodowa 440
Organizacja struktur i podmiotów zapewniających bezpieczeństwo oraz porządek publiczny w Wielkiej Brytanii 432
Narrator niewiarygodny w filmie fabularnym 431
Analiza wykonania "Testu łączenia punktów" przez osoby po udarze mózgu o różnej lokalizacji ogniska uszkodzenia 429
Inspiracje i innowacje : zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii 422
Nuclear astrophysics with radioactive ions at FAIR 422
Measurement of the electron structure function F_{2}^{e} at LEP energies 421
Multifrequency studies of the peculiar quasar 4C +21.35 during the 2010 flaring activity 421
Blog jako gatunek dziennikarski : ewolucja i transgresja 418
ECREA Communication and the European Public Sphere TWG seminar : the development potential of the European Public Sphere : 7-8 September, 2017 : Jagiellonian University, Cracow, Poland : book of abstracts 418
O znanych i mniej znanych hydro- i fotometeorach 413
Struktura czynnikowa oraz walidacja polskiej wersji Szpitalnej Skali Lęku i Depresji HADS dla młodzieży 412
Wychowanie, oświata powszechna i kształcenie uniwersyteckie jako źródła polskiej niepodległości : pedagogiczno-patriotyczne idee i działania Kazimierza Twardowskiego 409
1,4,5-trisubstituted imidazole-based p53-MDM2/MDMX antagonists with aliphatic linkers for conjugation with biological carriers 408
Ustrój i organizacja policji w Polsce oraz jej funkcje i zadania w ochronie bezpieczeństwa i porządku : (reforma policji). Cz. 1 407
Ruch Literacki 406
Gamma-ray blazar spectra with H.E.S.S. II mono analysis : the case of PKS 2155−304 and PG 1553+113 406
Problem boskości Oktawiana-Augusta w poezji augustowskiej 405
Czerniak : najbardziej złośliwy nowotwór skóry 405
Obrona życia ludzkiego i człowieczeństwa osób niepełnosprawnych w okresie prenatalnym na łamach periodyku "Służba Życiu" 404
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej : komentarz 403
Digesta Iustiniani = Digesta Justyniańskie : tekst i przekład 403
Eutanazja : z dziejów pojęcia 400
Zasada aut dedere aut iudicare w świetle Konwencji o zwalczaniu terrorystycznych ataków bombowych 398