pcg.skipToMenu

Statistics

Total Visits

Views
The KLOE-2 Inner Tracker : detector commissioning and operation 30724
Korelacje narodowości i religijności na przykładzie archidiecezji wileńskiej 5978
Obraz Ameryki w wybranych filmach Jima Jarmuscha 4353
Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności 3854
Stan cywilny a wybrane aspekty kondycji biologicznej mężczyzn w wieku 31-50 lat 3734
Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracownika 3398
Wzory przywiązania, samoocena i płeć psychologiczna w anoreksji i bulimii psychicznej 3364
Odbiór komunikatów z Internetu i z druku 3084
Ronald Reagan : droga do politycznej wielkości 3022
Take your eyes off me : the effect of the presence of witnesses on conduct of rescue operations 3014
Religious and Sacred Poetry 2909
Manipulacja medialna w Polsce na przykładzie informacji przekazywanych w programach "Fakty" TVN i "Wiadomości" TVP1 2797
Finland Suomi 100 : language, culture, history 2780
Przestępczość zorganizowana 2570
Różnice kulturowe w komunikacji biznesowej 2489
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z nadciśnieniem tętniczym - studium przypadku 2323
"Analiza semantyczna, metaforyzacja i wartościowanie w bułgarskim slangu młodzieżowym ( na podstawie słownika Georgiego Armjanova 'Recnik na balgarskija żargon' i własnych badań)" 2316
Studia Iberystyczne 2291
Polska Myśl Pedagogiczna 2227
Media społecznościowe i ich wpływ na ustrój demokracji 2027
Łamanie praw człowieka na Białorusi za rządów Aleksandra Łukaszenko 1975
Skutki krótko- i długofalowe rokoszu Lubomirskiego 1879
Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw 1862
Pielęgnowanie pacjenta z schizofrenią paranoidalną. 1859
Strategie zarządzania znakiem towarowym w przedsiębiorstwie odzieżowym 1851
Test Inteligencji Emocjonalnej : TIE 1809
Zwykła walizka nadziei… : o wierszu Adama Zagajewskiego "Walizka" 1766
Komunikacja lekarz - pacjent : teoria i praktyka 1762
Badanie aktywności enzymatycznej białka – lucyferazy - jako wskaźnika kinetyki degradacji eukariotycznych mRNA- faza przygotowawcza 1697
Zaburzenia osobowości : różne spojrzenia i próby ich integracji 1695
Publiczne systemy informacyjne i źródła danych : przewodnik 1666
Klasyfikacja zaburzeń psychicznych : koncepcyjne założenia ICD-11 1647
Uniwersum absurdu Bartosza Walaszka: historia i analiza dzieł filmowych, animowanych i muzycznych 1647
Otwarte repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego jako element systemu zarządzania informacją instytucjonalną : wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli środowiska akademickiego uczelni 1643
Wolność w jedności? : Borys Wyszesławcew i rosyjska filozofia sobornosti 1620
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne 1620
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z kamicą pęcherzyka żółciowego leczonym operacyjnie 1589
Władztwo administracyjne w doktrynie prawa administracyjnego 1580
Stres jako źródło wypalenia zawodowego 1574
Obrona życia ludzkiego i człowieczeństwa osób niepełnosprawnych w okresie prenatalnym na łamach periodyku "Służba Życiu" 1573
Opieka nad pacjentem z POChP – studium przypadku 1521
Nowe - stare „cztery kółka" - funkcje i sposoby wykorzystania 1501
Istota wypalenia zawodowego 1495
Model opieki nad pacjentem z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy 1495
Słownik terminologii medialnej 1492
Prezydent wobec władzy sądowniczej 1482
Brexit. Przyczyny, proces i konsekwencje dla Unii Europejskiej 1469
Opieka nad pacjentem ze stomia jelitową 1464
Wieloletnie przeżycie po dożylnym wstrzyknięciu rtęci w celach samobójczych 1458
Opieka nad pacjentem wyznającym islam 1457
Migracje z polskiej wsi do Stanów Zjednoczonych : listy pasażerów statków z Archiwum Ellis Island jako źródło informacji o transatlantyckich migracjach (studium przypadku powiatu strzyżowskiego) 1414
Współpraca gminy Zakliczyn z innymi gminami w zakresie turystyki 1382
Analiza wykonania "Testu łączenia punktów" przez osoby po udarze mózgu o różnej lokalizacji ogniska uszkodzenia 1379
Wpływ mediów społecznościowych na relacje międzyludzkie 1372
Opieka nad położnicą po cięciu cesarskim z nadciśnieniem tętniczym i atonią macicy 1369
Gender w społeczeństwie polskim 1360
"Jechać do Lwowa" 1358
Wpływ kar i nagród na rozwój społeczno-emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym 1354
Obraz społeczeństwa polskiego. Analiza na podstawie współczesnej literatury polskiej. 1342
Pieśni i ballady Stanisława Moniuszki do słów Adama Mickiewicza w kontekście muzycznych interpretacji utworów poety 1333
Polski rynek pracy - aktywność zawodowa i struktura wykształcenia : na podstawie badań ludności zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego 1327
W drodze z Hadesu. Reinterpretacje mitu o Orfeuszu i Eurydyce w utworach Orfeusz. Eurydyka. Hermes. Rainera Marii Rilkego i H.E.O. Zbigniewa Herberta 1298
Kategoryzacja hejtu na Nicole Sochacki - Wójcicką - autorkę bloga „Mama Ginekolog”. Studium przypadku 1297
Stanowisko Zespołu Ekspertów Konsultanta Krajowego ds. Reumatologii w sprawie diagnostyki i terapii reumatoidalnego zapalenia stawów 1293
"Epidemie w I połowie XIX wieku i temat zarazy w literaturze epoki" 1293
Introducing the CTA concept 1283
Rola cholesterolu w organizmie człowieka 1270
Instrumenty zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie turystycznym : perspektywa organizacyjnego uczenia się 1265
Rola influencerów w kształtowaniu wizerunku marki 1262
Obraz Afryki : rasizm w "Jądrze ciemności" Josepha Conrada 1259
Rynek krakowski jako fenomen społeczno-kulturowy 1248
Zjawisko klientelizmu polityczno-ekonomicznego : systemowa analiza powiązań sieciowych na przykładzie przekształceń sektora górniczego w Polsce 1246
Funkcjonowanie człowieka w sytuacji izolacji społecznej - znaczenie osobowości i rola mediów społecznościowych 1220
Aktywność fizyczna osób pracujących w dużych korporacjach okresie pandemii COVID-19 i izolacji domowej 1216
Wokół "Jądra ciemności" 1204
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z rozpoznanym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego - studium przypadku 1202
Wypalenie zawodowe u pielęgniarek pracujących w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej 1197
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem po przeszczepie nerki 1194
Bezpieczeństwo lokalne : mit czy rzeczywistość? 1191
Ery i fazy rozwoju w życiu człowieka dorosłego w ujęciu Daniela J. Levinsona 1189
Opieka pielęgniarska nad osobą starszą po złamaniu szyjki kości udowej 1188
Opieka nad pacjentem z afazją ruchową po udarze niedokrwiennym mózgu – studium przypadku 1187
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 1174
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 1173
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 1168
Rola zabawy w życiu i edukacji dziecka w wieku przedszkolnym 1166
Rekrutacja i selekcja oparta na dowodach : 33 zasady skutecznego naboru pracowników 1147
Konsekwencje psychospołeczne pracy zdalnej 1145
Opieka pielęgniarki endoskopowej nad pacjentem przed i po wybranych endoskopiach przewodu pokarmowego 1140
Opieka nad pacjentem po udarze krwotocznym mózgu – studium przypadku 1137
Opieka nad pacjentką po radykalnej operacji z powodu raka trzonu macicy-studium przypadku 1131
Diagnostyka w zarządzaniu informacją : perspektywa informatologiczna 1130
Proces legislacyjny w Stanach Zjednoczonych Ameryki 1123
Słownik Legionistów Polskich : 1914-1918 1118
Artefakty w badaniach tomografii komputerowej 1117
Wpływ czynników teratogennych na rozwój płodu ludzkiego 1110
Dualizm władzy wykonawczej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku 1102
Czym są nowe media : próba konceptualizacji 1100
Opieka pielęgniarska nad 81-letnim pacjentem z miażdżycą tętnic kończyn dolnych 1097
Estrogeny a skóra : spowolnienie procesu starzenia 1093