Statistics

Total Visits

Views
The KLOE-2 Inner Tracker : detector commissioning and operation 30678
Stan cywilny a wybrane aspekty kondycji biologicznej mężczyzn w wieku 31-50 lat 2890
Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracownika 2681
Take your eyes off me : the effect of the presence of witnesses on conduct of rescue operations 2242
Studia Iberystyczne 2201
Polska Myśl Pedagogiczna 2108
Odbiór komunikatów z Internetu i z druku 1665
Religious and Sacred Poetry 1650
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne 1536
Finland Suomi 100 : language, culture, history 1467
Obrona życia ludzkiego i człowieczeństwa osób niepełnosprawnych w okresie prenatalnym na łamach periodyku "Służba Życiu" 1307
Wolność w jedności? : Borys Wyszesławcew i rosyjska filozofia sobornosti 1304
Introducing the CTA concept 1226
Wzory przywiązania, samoocena i płeć psychologiczna w anoreksji i bulimii psychicznej 1132
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 1110
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 1102
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 1101
Otwarte repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego jako element systemu zarządzania informacją instytucjonalną : wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli środowiska akademickiego uczelni 1081
Test Inteligencji Emocjonalnej : TIE 997
Procesy i procedury zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim 961
Instrukcja katalogowania dokumentów w Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego 948
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 886
Pieśni i ballady Stanisława Moniuszki do słów Adama Mickiewicza w kontekście muzycznych interpretacji utworów poety 873
Polski rynek pracy - aktywność zawodowa i struktura wykształcenia : na podstawie badań ludności zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego 846
Syndrom galicyjski i powieść galicyjska 828
A search for low-energy Neutrinos correlated with gravitational wave events GW 150914, GW 151226, and GW 170104 with the Borexino detector 819
Gender w społeczeństwie polskim 816
Terminologia retoryczna w Institutio oratoria Kwintyliana 812
Niepodległościowe koncepcje i programy wychowania przełomu XIX i XX wieku : I Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej Myśl o wychowaniu dla Polski niepodległej 1863-1914/18 807
Relacje Międzykulturowe = Intercultural Relations 777
Challenges in QCD matter physics : the scientific programme of the Compressed Baryonic Matter experiment at FAIR 747
Experimental access to transition distribution amplitudes with the PANDA experiment at FAIR 720
Zakażenie miejsca operowanego po zabiegach endoprotezowania stawu biodrowego - analiza wyników nadzoru w dwóch polskich oddziałach ortopedycznych 716
Diagnostyka w zarządzaniu informacją : perspektywa informatologiczna 689
Różnice kulturowe w komunikacji biznesowej 677
Study of doubly strange systems using stored antiprotons 674
Powodzie błyskawiczne (flash floods) : przyczyny i przebieg 666
Feasibility study for the measurement of \pi N transition distribution amplitudes at \bar{P}ANDA in \bar{p}p\rightarrow J/ \psi \pi ^{0} 653
Feasibility studies of time-like proton electromagnetic form factors at \bar{P}ANDA at FAIR 641
Technical design report for the \bar{P}ANDA (AntiProton Annihilations at Darmstadt) Straw Tube Tracker 640
There will be blood : the darker side of K-pop fandom 640
Combination and QCD analysis of charm production cross section measurements in deep-inelastic ep scattering at HERA 633
Władztwo administracyjne w doktrynie prawa administracyjnego 629
Digesta Iustiniani = Digesta Justyniańskie : tekst i przekład 621
Combined inclusive diffractive cross sections measured with forward proton spectrometers in deep inelastic ep scattering at HERA 610
Słownik terminologii medialnej 599
Salustiusz i historia Rzymu : studia porównawcze na tle historiografii greckiej i rzymskiej 589
Koncepcja historii rzymskiej w "Ab Urbe Condita" Liwiusza : aspekt filozoficzno-polityczny 587
Kształcenie mówcy : księgi VIII 6 - XII 566
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2014 r., III CSK 245/13, niepubl. (Legalis nr 1163131, LEX nr 1537292) 557
Crowdfunding : psychological conditioning 557
Cele wojskowe a obiekty cywilne oraz dobra i obiekty poddane szczególnej ochronie 555
Słowo i obraz : studia historycznoliterackie nad "Sylwami" Stacjusza 547
Digesta Iustiniani = Digesta Justyniańskie : tekst i przekład 546
Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego i Bibliografia Publikacji Pracowników UJ 541
Komentarz do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 31 I 2001 i z 5 IX 2007 r. dotyczących dziedziczenia gospodarstw rolnych 538
Analiza struktury i funkcji białek wirusowych : transglikozylazy P5 z bakteriofaga \phi 6 oraz białka nukleokapsydu ludzkiego koronawirusa NL63 526
The 2010 very high energy \gama -ray flare and 10 years of multi-wavelength observations of M 87 522
Turecki krążownik pancernopokładowy "Hamidiye", część II 517
Powiedziane po krakowsku : słownik regionalizmów krakowskich 517
Dyrektor szkoły jako przywódca edukacyjny : próba określenia kompetencji kluczowych 514
Wojna, pokój i bogowie w starożytnym Rzymie 513
Udział państwa w spadku : rzymska myśl prawna w perspektywie prawnoporównawczej 510
Analiza wykonania "Testu łączenia punktów" przez osoby po udarze mózgu o różnej lokalizacji ogniska uszkodzenia 508
"Il y a des juges à Berlin – są jeszcze sędziowie w Berlinie" : anegdota François Andrieux o młynarzu Sans-Souci, królu Pruskim Fryderyku i niezawisłych sądach 504
Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej 491
Zasada lex retro non agit w prawie administracyjnym 490
Zasada aut dedere aut iudicare w świetle Konwencji o zwalczaniu terrorystycznych ataków bombowych 490
1,3-Diphenyl-8-trifluoromethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]quinoline 489
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne 488
Prawo karne : testy, podpowiedzi, rozwiązania 485
Ruch Literacki 483
Struktura czynnikowa oraz walidacja polskiej wersji Szpitalnej Skali Lęku i Depresji HADS dla młodzieży 482
Przestępstwo niezatrzymania pojazdu do kontroli drogowej : (projektowany art. 178b Kodeksu karnego) 482
Dymensjonalne podejście do zaburzeń osobowości : osobowość w DSM-5 481
Uniwersytet Jagielloński w latach 1871-1914 : modernizacja procesu nauczania 478
Koncentracje metali ciężkich i ich wpływ na zmiany histopatologiczne, aktywność dehytratazy kwasu \delta-aminolewulinowego i parametry krwi u krzyżówki Anas platyrhynchos L. i łyski Fulica atra L. 476
The influence of posttranslational modifications on interaction between histone H3 and Survivin 476
Ustrój i organizacja policji w Polsce oraz jej funkcje i zadania w ochronie bezpieczeństwa i porządku : (reforma policji). Cz. 1 475
Prospects for Cherenkov Telescope Array observations of the young supernova remnant RX J1713.7‑3946 473
Przestępczość zorganizowana 473
Growing up multicultural : the experiences of children raised by Polish-Norwegian mixed couples in Norway 471
Trzy argumenty za skutecznością obrazu na przykładzie projektu Joanny Rajkowskiej "Born in Berlin" (2012) 471
A polarized fast radio burst at low Galactic latitude 470
Wychowanie, oświata powszechna i kształcenie uniwersyteckie jako źródła polskiej niepodległości : pedagogiczno-patriotyczne idee i działania Kazimierza Twardowskiego 469
Montrealski Test do Oceny Funkcji Poznawczych (MoCA) versus Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego (MMSE) : porównanie skuteczności testów w wykrywaniu zaburzeń poznawczych u chorych po udarze mózgu 464
12 zasad skutecznej edukacji czyli Jak uczyć, żeby nauczyć? 462
Bibliografia zawartości Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej 460
Polska Myśl Pedagogiczna 460
Cosmic ray oriented performance studies for the JEM-EUSO first level trigger 460
Sumienie sędziego : czy sędziom powinna przysługiwać możliwość powołania się na klauzulę sumienia? 459
Organizacja struktur i podmiotów zapewniających bezpieczeństwo oraz porządek publiczny w Wielkiej Brytanii 458
Władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem w prawie prywatnym międzynarodowym 452
Prawa niederogowalne a zagadnienie hierarchii praw człowieka : perspektywa prawnomiędzynarodowa 451
Narrator niewiarygodny w filmie fabularnym 451
Meteor studies in the framework of the JEM-EUSO program 451
Between technophobia and futuristic dreams : visions of the possible technological development in Black Mirror and Westworld series 449
Czerniak : najbardziej złośliwy nowotwór skóry 448
Multifrequency studies of the peculiar quasar 4C +21.35 during the 2010 flaring activity 444
Digesta Iustiniani = Digesta Justyniańskie : tekst i przekład 444