Statystyki

Wszystkie wizyty

Przeglądań
The KLOE-2 Inner Tracker : detector commissioning and operation 30649
Studia Iberystyczne 2128
Polska Myśl Pedagogiczna 2037
Introducing the CTA concept 1190
Religious and Sacred Poetry 1131
Finland Suomi 100 : language, culture, history 1057
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 1054
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 1053
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 1053
Otwarte repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego jako element systemu zarządzania informacją instytucjonalną : wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli środowiska akademickiego uczelni 992
Instrukcja katalogowania dokumentów w Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego 906
Procesy i procedury zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim 897
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 816
Syndrom galicyjski i powieść galicyjska 806
A search for low-energy Neutrinos correlated with gravitational wave events GW 150914, GW 151226, and GW 170104 with the Borexino detector 776
Challenges in QCD matter physics : the scientific programme of the Compressed Baryonic Matter experiment at FAIR 705
Terminologia retoryczna w Institutio oratoria Kwintyliana 703
Niepodległościowe koncepcje i programy wychowania przełomu XIX i XX wieku : I Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej Myśl o wychowaniu dla Polski niepodległej 1863-1914/18 702
Relacje Międzykulturowe = Intercultural Relations 693
Experimental access to transition distribution amplitudes with the PANDA experiment at FAIR 678
Study of doubly strange systems using stored antiprotons 638
Feasibility study for the measurement of \pi N transition distribution amplitudes at \bar{P}ANDA in \bar{p}p\rightarrow J/ \psi \pi ^{0} 634
Feasibility studies of time-like proton electromagnetic form factors at \bar{P}ANDA at FAIR 632
Technical design report for the \bar{P}ANDA (AntiProton Annihilations at Darmstadt) Straw Tube Tracker 630
Zakażenie miejsca operowanego po zabiegach endoprotezowania stawu biodrowego - analiza wyników nadzoru w dwóch polskich oddziałach ortopedycznych 623
Test Inteligencji Emocjonalnej : TIE 622
Combination and QCD analysis of charm production cross section measurements in deep-inelastic ep scattering at HERA 609
Polski rynek pracy - aktywność zawodowa i struktura wykształcenia : na podstawie badań ludności zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego 609
Gender w społeczeństwie polskim 607
Combined inclusive diffractive cross sections measured with forward proton spectrometers in deep inelastic ep scattering at HERA 583
There will be blood : the darker side of K-pop fandom 525
Turecki krążownik pancernopokładowy "Hamidiye", część II 511
Digesta Iustiniani = Digesta Justyniańskie : tekst i przekład 501
Powodzie błyskawiczne (flash floods) : przyczyny i przebieg 492
The 2010 very high energy \gama-ray flare and 10 years of multi-wavelength observations of M 87 489
Salustiusz i historia Rzymu : studia porównawcze na tle historiografii greckiej i rzymskiej 486
Koncepcja historii rzymskiej w "Ab Urbe Condita" Liwiusza : aspekt filozoficzno-polityczny 483
Kształcenie mówcy : księgi VIII 6 - XII 478
Przestępstwo niezatrzymania pojazdu do kontroli drogowej : (projektowany art. 178b Kodeksu karnego) 467
Diagnostyka w zarządzaniu informacją : perspektywa informatologiczna 455
Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego i Bibliografia Publikacji Pracowników UJ 445
Słowo i obraz : studia historycznoliterackie nad "Sylwami" Stacjusza 440
Polska Myśl Pedagogiczna 436
Wojna, pokój i bogowie w starożytnym Rzymie 434
Cosmic ray oriented performance studies for the JEM-EUSO first level trigger 433
Prospects for Cherenkov Telescope Array observations of the young supernova remnant RX J1713.7‑3946 432
12 zasad skutecznej edukacji czyli Jak uczyć, żeby nauczyć? 431
A polarized fast radio burst at low Galactic latitude 429
Bibliografia zawartości Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej 427
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne 425
Meteor studies in the framework of the JEM-EUSO program 425
Uniwersytet Jagielloński w latach 1871-1914 : modernizacja procesu nauczania 423
Cele wojskowe a obiekty cywilne oraz dobra i obiekty poddane szczególnej ochronie 421
Measurement of the electron structure function F_{2}^{e} at LEP energies 418
Słownik terminologii medialnej 417
Władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem w prawie prywatnym międzynarodowym 416
Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej 415
O znanych i mniej znanych hydro- i fotometeorach 410
"Il y a des juges à Berlin – są jeszcze sędziowie w Berlinie" : anegdota François Andrieux o młynarzu Sans-Souci, królu Pruskim Fryderyku i niezawisłych sądach 409
Prawo karne : testy, podpowiedzi, rozwiązania 408
Multifrequency studies of the peculiar quasar 4C +21.35 during the 2010 flaring activity 406
Turecki krążownik pancernopokładowy "Hamidiye", część I 390
Wychowanie, oświata powszechna i kształcenie uniwersyteckie jako źródła polskiej niepodległości : pedagogiczno-patriotyczne idee i działania Kazimierza Twardowskiego 389
Nuclear astrophysics with radioactive ions at FAIR 382
Gamma-ray blazar spectra with H.E.S.S. II mono analysis : the case of PKS 2155−304 and PG 1553+113 382
Dyrektor szkoły jako przywódca edukacyjny : próba określenia kompetencji kluczowych 379
Gwara dawniej i dziś : z refleksji dialektologa 371
Raj utracony : Roman Brandstaetter o Polsce i Polakach 370
MAGIC gamma-ray and multi-frequency observations of flat spectrum radio quasar PKS 1510−089 in early 2012 369
Leadership in healthcare organizations 369
Calibration aspects of the JEM-EUSO mission 367
Dymensjonalne podejście do zaburzeń osobowości : osobowość w DSM-5 365
Historyka 364
Zasada lex retro non agit w prawie administracyjnym 362
Terapia behawioralna dzieci z autyzmem : teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania 362
1,4,5-trisubstituted imidazole-based p53-MDM2/MDMX antagonists with aliphatic linkers for conjugation with biological carriers 361
Angular correlations in three-jet events in ep collisions at HERA 359
Performances of JEM–EUSO : energy and X_{max} reconstruction 358
Niepełnosprawność, rodzina, dorastanie 357
Science of atmospheric phenomena with JEM-EUSO 356
Organizacja struktur i podmiotów zapewniających bezpieczeństwo oraz porządek publiczny w Wielkiej Brytanii 355
Measurement of high-Q^{2} neutral current deep inelastic e^{+}p scattering cross sections with a longitudinally polarized positron beam at HERA 355
JEM-EUSO : meteor and nuclearite observations 355
Inspiracje i innowacje : zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii 355
Powiedziane po krakowsku : słownik regionalizmów krakowskich 355
Combination of measurements of inclusive deep inelastic e^{\pm}p scattering cross sections and QCD analysis of HERA data 354
Franciszek Tytko (1886-1965) : hallerczyk, powstaniec śląski 353
Ground-based tests of JEM-EUSO components at the Telescope Array site, "EUSO-TA" 353
Measurement of charm fragmentation fractions in photoproduction at HERA 352
JEM-EUSO observational technique and exposure 352
Pieśni i ballady Stanisława Moniuszki do słów Adama Mickiewicza w kontekście muzycznych interpretacji utworów poety 352
Terminy: "człowiek", "ludzie", "ludzki" w Dzienniku o. Piotra Semenenki CR : przyczynek do antropologii filozoficznej i wychowawczej zmartwychwstańców 351
Exclusive electroproduction of two pions at HERA 351
Problem boskości Oktawiana-Augusta w poezji augustowskiej 350
Performances of JEM-EUSO : angular reconstruction 350
Long-term TeV and X-ray observations of the gamma-ray binary HESS J0632+057 349
1200 lat pielgrzymek do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela 349
An evaluation of the exposure in nadir observation of the JEM-EUSO mission 348
Measurement of D^{\ast \pm} production in deep inelastic scattering at HERA 347
Measurement of inelastic J/\phi and {\phi}' photoproduction at HERA 347