pcg.skipToMenu

Statistics

Total Visits

Views
The KLOE-2 Inner Tracker : detector commissioning and operation 30719
Korelacje narodowości i religijności na przykładzie archidiecezji wileńskiej 5371
Obraz Ameryki w wybranych filmach Jima Jarmuscha 3915
Stan cywilny a wybrane aspekty kondycji biologicznej mężczyzn w wieku 31-50 lat 3725
Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności 3481
Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracownika 3345
Wzory przywiązania, samoocena i płeć psychologiczna w anoreksji i bulimii psychicznej 3084
Odbiór komunikatów z Internetu i z druku 3082
Take your eyes off me : the effect of the presence of witnesses on conduct of rescue operations 3011
Religious and Sacred Poetry 2758
Ronald Reagan : droga do politycznej wielkości 2743
Finland Suomi 100 : language, culture, history 2586
Studia Iberystyczne 2285
Polska Myśl Pedagogiczna 2211
Różnice kulturowe w komunikacji biznesowej 2134
Przestępczość zorganizowana 2042
Manipulacja medialna w Polsce na przykładzie informacji przekazywanych w programach "Fakty" TVN i "Wiadomości" TVP1 2009
Media społecznościowe i ich wpływ na ustrój demokracji 1967
Test Inteligencji Emocjonalnej : TIE 1660
Skutki krótko- i długofalowe rokoszu Lubomirskiego 1646
Wolność w jedności? : Borys Wyszesławcew i rosyjska filozofia sobornosti 1613
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne 1608
Otwarte repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego jako element systemu zarządzania informacją instytucjonalną : wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli środowiska akademickiego uczelni 1583
Obrona życia ludzkiego i człowieczeństwa osób niepełnosprawnych w okresie prenatalnym na łamach periodyku "Służba Życiu" 1566
Komunikacja lekarz - pacjent : teoria i praktyka 1563
Łamanie praw człowieka na Białorusi za rządów Aleksandra Łukaszenko 1554
Zwykła walizka nadziei… : o wierszu Adama Zagajewskiego "Walizka" 1498
Publiczne systemy informacyjne i źródła danych : przewodnik 1493
Władztwo administracyjne w doktrynie prawa administracyjnego 1412
Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw 1368
Wieloletnie przeżycie po dożylnym wstrzyknięciu rtęci w celach samobójczych 1363
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z nadciśnieniem tętniczym - studium przypadku 1331
Słownik terminologii medialnej 1318
"Jechać do Lwowa" 1315
Introducing the CTA concept 1275
Pieśni i ballady Stanisława Moniuszki do słów Adama Mickiewicza w kontekście muzycznych interpretacji utworów poety 1273
Pielęgnowanie pacjenta z schizofrenią paranoidalną. 1269
Gender w społeczeństwie polskim 1263
Współpraca gminy Zakliczyn z innymi gminami w zakresie turystyki 1249
Polski rynek pracy - aktywność zawodowa i struktura wykształcenia : na podstawie badań ludności zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego 1245
Klasyfikacja zaburzeń psychicznych : koncepcyjne założenia ICD-11 1243
Zaburzenia osobowości : różne spojrzenia i próby ich integracji 1242
Analiza wykonania "Testu łączenia punktów" przez osoby po udarze mózgu o różnej lokalizacji ogniska uszkodzenia 1234
W drodze z Hadesu. Reinterpretacje mitu o Orfeuszu i Eurydyce w utworach Orfeusz. Eurydyka. Hermes. Rainera Marii Rilkego i H.E.O. Zbigniewa Herberta 1231
Stres jako źródło wypalenia zawodowego 1219
Brexit. Przyczyny, proces i konsekwencje dla Unii Europejskiej 1195
"Epidemie w I połowie XIX wieku i temat zarazy w literaturze epoki" 1182
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 1168
Opieka nad pacjentem z POChP – studium przypadku 1164
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 1164
Prezydent wobec władzy sądowniczej 1163
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 1161
Zjawisko klientelizmu polityczno-ekonomicznego : systemowa analiza powiązań sieciowych na przykładzie przekształceń sektora górniczego w Polsce 1160
Istota wypalenia zawodowego 1156
Opieka nad pacjentem ze stomia jelitową 1153
Migracje z polskiej wsi do Stanów Zjednoczonych : listy pasażerów statków z Archiwum Ellis Island jako źródło informacji o transatlantyckich migracjach (studium przypadku powiatu strzyżowskiego) 1139
Rynek krakowski jako fenomen społeczno-kulturowy 1115
Wokół "Jądra ciemności" 1099
Wpływ kar i nagród na rozwój społeczno-emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym 1077
Obraz Afryki : rasizm w "Jądrze ciemności" Josepha Conrada 1077
Uniwersum absurdu Bartosza Walaszka: historia i analiza dzieł filmowych, animowanych i muzycznych 1069
Diagnostyka w zarządzaniu informacją : perspektywa informatologiczna 1069
Procesy i procedury zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim 1063
Słownik Legionistów Polskich : 1914-1918 1032
Instrukcja katalogowania dokumentów w Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego 1031
Digesta Iustiniani = Digesta Justyniańskie : tekst i przekład 1027
Bezpieczeństwo lokalne : mit czy rzeczywistość? 1001
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z kamicą pęcherzyka żółciowego leczonym operacyjnie 995
Rola cholesterolu w organizmie człowieka 988
Powodzie błyskawiczne (flash floods) : przyczyny i przebieg 986
Wpływ mediów społecznościowych na relacje międzyludzkie 985
Arteterapia : próba charakterystyki zjawiska 976
Rekrutacja i selekcja oparta na dowodach : 33 zasady skutecznego naboru pracowników 973
Znaczenie potrzeb poznawczych w rozwoju człowieka i ich rola w procesie nauczania 969
"Il y a des juges à Berlin – są jeszcze sędziowie w Berlinie" : anegdota François Andrieux o młynarzu Sans-Souci, królu Pruskim Fryderyku i niezawisłych sądach 968
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 968
Model opieki nad pacjentem z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy 958
Analiza struktury i funkcji białek wirusowych : transglikozylazy P5 z bakteriofaga \phi 6 oraz białka nukleokapsydu ludzkiego koronawirusa NL63 956
Opieka nad położnicą po cięciu cesarskim z nadciśnieniem tętniczym i atonią macicy 947
Kategoryzacja hejtu na Nicole Sochacki - Wójcicką - autorkę bloga „Mama Ginekolog”. Studium przypadku 938
Niepodległościowe koncepcje i programy wychowania przełomu XIX i XX wieku : I Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej Myśl o wychowaniu dla Polski niepodległej 1863-1914/18 937
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem po przeszczepie nerki 934
Stanowisko Zespołu Ekspertów Konsultanta Krajowego ds. Reumatologii w sprawie diagnostyki i terapii reumatoidalnego zapalenia stawów 929
"Wielki skok naprzód”: przyczyny, przebieg i konsekwencje kampanii 927
Cele wojskowe a obiekty cywilne oraz dobra i obiekty poddane szczególnej ochronie 912
Opieka nad pacjentem wyznającym islam 911
Struktura czynnikowa oraz walidacja polskiej wersji Szpitalnej Skali Lęku i Depresji HADS dla młodzieży 903
Opieka nad pacjentem z afazją ruchową po udarze niedokrwiennym mózgu – studium przypadku 893
Czerniak : najbardziej złośliwy nowotwór skóry 891
Ery i fazy rozwoju w życiu człowieka dorosłego w ujęciu Daniela J. Levinsona 891
Proces legislacyjny w Stanach Zjednoczonych Ameryki 885
Terminologia retoryczna w Institutio oratoria Kwintyliana 884
Make EU trade with Brazil sustainable 884
Czym są nowe media : próba konceptualizacji 883
Rola influencerów w kształtowaniu wizerunku marki 877
Wpływ diety oraz suplementacji witaminowej i mineralnej na skuteczność zabiegów kosmetologicznych w terapii trądziku pospolitego 876
A search for low-energy Neutrinos correlated with gravitational wave events GW 150914, GW 151226, and GW 170104 with the Borexino detector 871
Funkcja gwary w tekście 871
Nota bibliograficzna 866
Estrogeny a skóra : spowolnienie procesu starzenia 866