pcg.skipToMenu

Number of full-text publications and bibliographic descriptions available in RUJ

Department Publications Bibliography of Publications of JU's Employees
Wydział Prawa i Administracji 19666 2517
Wydział Filozoficzny 16077 3795
Wydział Historyczny 12148 1534
Wydział Filologiczny 16955 2976
Wydział Polonistyki 18818 2872
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 8400 2673
Wydział Matematyki i Informatyki 4979 517
Wydział Chemii 8677 1063
Wydział Biologii 6182 1915
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 27992 3514
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych 17240 2485
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 4044 798
Wydział Geografii i Geologii 5827 1115
Wydział Lekarski 15242 5549
Wydział Farmaceutyczny 4461 686
Wydział Nauk o Zdrowiu 10910 1616
Jednostki pozawydziałowe 861 352
Biblioteka Jagiellońska 1123 560