News

Publikowanie w otwartym dostępie w bazie Springer możliwe dzięki dofinansowaniu MNiSW

18/06/2018
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 2010 roku finansuje narodowy program publikacji naukowych Springer Open Choice, który umożliwia publikowanie artykułów w czasopismach naukowych na zasadzie swobodnego dostępu (Open Access).

Znalezione obrazy dla zapytania springerOpen

Użytkownicy nie ponoszą żadnych opłat za dostęp do artykułów Open Access, gdyż koszty ich publikacji są przeniesione na instytucje finansujące badania naukowe. Autorzy zachowują prawa autorskie oraz mają możliwość upowszechniania swojego tekstu za pośrednictwem repozytorium uniwersyteckiego, korzystając z licencji CC-BY.

Program obejmuje tzw. hybrydowe czasopisma Springer, w których tylko część artykułów oferowana jest bezpłatnie, poprzez płatne subskrypcje. Dzięki dofinansowaniu MNiSW dostępność publikacji autorów wykazujących afiliację w dowolnej polskiej instytucji akademickiej, naukowej lub edukacyjnej znacznie się zwiększyła. Lista czasopism objętych programem: http://vls.icm.edu.pl/zasady/2015/Springer/SpringerOpenChoiceTitles_2015.xls

Więcej informacji o programie Springer Open Choice prowadzonym w Polsce została opublikowana na serwerze wydawcy pod adresem http://www.springer.com/Polishauthors 
Przydatne informacje zob. też http://vls.icm.edu.pl/zasady/2015/Springer/SpringerOpenChoice2015.html

News list