News

Współpraca RUJ z międzynarodowymi agregatorami metadanych

19/06/2018
Opisy w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego dodawane są z dużą dbałością o jakość metadanych – w sposób, który pozwala na jednoznaczną identyfikację opisywanej publikacji.

Udostępnianie treści w Internecie jest ważne, ale trzeba przy tym zadbać również o ich widoczność w sieci. Poprawność matadanych ma bowiem ogromny wpływ na możliwości wykorzystania i przetwarzania tych danych przez bazy międzynarodowe.

Dostosowanie metadanych do wymogów międzynarodowych agregatorów danych pozwala na ich gromadzenie i indeksowanie przez najbardziej uznane platformy międzynarodowe. Agregatory, mimo że same nie gromadzą pełnych tekstów, poprzez samo pobieranie metadanych, są bardzo cennym źródłem informacji o piśmiennictwie naukowym.

Repozytorium UJ nawiązało współpracę z agregatorami: Google Scholar, OpenAIRE, OpenDOAR, OAIster, CEON Agregator, Ranking Web Repositories, Open Archives Initiative, Base.

News list