News

Uniwersytet Jagielloński uzyskał dofinansowanie i przystąpił do realizacji projektu "Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ"

20/08/2018
Projekt „Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ” został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Formalne podpisanie projektu, a tym samym jego rozpoczęcie, miało miejsce 3 sierpnia 2018 roku. Jego celem jest udostępnienie dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego wszystkim zainteresowanym na zasadzie otwartego dostępu. Projekt realizowany będzie przez 3 lata.

Wśród działań planowanych do realizacji w projekcie jest zapewnienie otwartego dostępu do zasobów nauki wytwarzanych na UJ, obejmujących zarówno dokumenty wytwarzane od razu w formie elektronicznej (born digital), jak i takie, które muszą zostać przetworzone do formy cyfrowej. Projekt zakłada wprowadzenie bibliografii retrospektywnej pracowników od 2000 roku (96 tys. opisów) jak również udostępnianie pełnych tekstów publikacji (46 tys. plików).


Kierunek, jaki obiera UJ poprzez rozbudowę Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego (RUJ), jest zgodny z tym, według którego podążają inne ośrodki naukowe. Uniwersytet zmierza do zapewniania otwartego dostępu do swoich zasobów poprzez poszerzanie katalogu usług oferowanych przez RUJ. Bardzo ważnym aspektem realizacji projektu będzie promowanie idei otwartego dostępu wśród pracowników naukowych oraz doktorantów, dla których RUJ może być narzędziem do formalnego publikowania oryginalnych prac w wolnym dostępie.


Jednocześnie projekt odpowiada na potrzebę prezentacji danych w sposób ustandaryzowany, ułatwiający uzyskanie kompatybilności z innymi zasobami naukowymi prezentowanymi w wersji cyfrowej. Dodatkowo rozbudowane repozytorium będzie odpowiadało na potrzeby osób niepełnosprawnych poprzez dostosowanie graficznych interfejsów do wymogów określonych w standardach WCAG 2.0. Poprzez zaangażowanie w projekt Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ część z publikacji zostanie przetworzona do formatu w pełni dostępnego dla osób niewidomych i słabowidzących (150 tys. stron tekstu).

News list