News

Komunikaty MNiSW z dnia 17 i 18 grudnia 2019 r. czyli nowe, rozszerzone wykazy publikacji punktowanych

21/12/2019
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych.

Nowy wykaz obejmuje 30404 czasopisma naukowe. Komisja Ewaluacji Nauki zamieściła w nim:

  • czasopisma naukowe i recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych
  • czasopisma naukowe, które zostały ujęte w międzynarodowej bazie Scopus lub jednej z czterech baz Web of Science (WoS) po dniu 31 grudnia 2018 r.
  • czasopisma naukowe, które zostały ujęte w bazie ERIH+ po dniu 31 grudnia 2018 r.

 

Nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe obejmuje z kolei 713 wydawnictw, w tym 677 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).

Dokładne informacje znajdują się tutaj.

News list