News

Udostępnianie w RUJ pełnych tekstów publikacji

07/11/2019
Rosnące zainteresowanie udostępnianiem w RUJ pełnych treści publikacji jest zjawiskiem obrazującym zmiany w komunikacji naukowej. W odpowiedzi na powtarzające się pytania pracowników i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego o proces dodawania plików oraz kwestie prawne, przedstawiamy niezbędne postępowanie w tym zakresie.

W celu wyjaśnienia i uproszczenia procedury deponowania Państwa publikacji w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego sugerujemy postępowanie w następujący sposób:

1. W pierwszej kolejności prosimy o weryfikację, czy posiadają Państwo autorskie prawa majątkowe do danej publikacji tj. czy mogą Państwo bez żadnych ograniczeń udostępniać i rozpowszechniać opublikowany wcześniej utwór. Najczęściej prawa te są przenoszone na Wydawcę w momencie podpisania umowy wydawniczej lub opublikowania utworu.
Zalecamy zatem sprawdzenie zapisów ewentualnej umowy lub bezpośredni kontakt z Wydawcą w celu uzyskania zgody na dalsze rozpowszechnianie publikacji w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2. W zależności od wyników powyższego działania mogą Państwo mieć do czynienia z kolejnymi krokami:

2.1. W przypadku gdy autor może swobodnie dysponować swoim utworem i Wydawca nie nakłada dodatkowych obostrzeń w tym zakresie proponujemy skorzystać z narzędzia służącego do symulacji wyboru odpowiedniej licencji Creative Commons dostępnego tutaj .
Po udzieleniu odpowiedzi na dwa kluczowe pytania i wyborze adekwatnej licencji prosimy o skierowanie do administratora wydziałowego informacji o ostatecznym wyborze licencji i/lub załączenie pliku z daną publikacją.

2.2. W przypadku gdy wymagana jest odrębna zgoda Wydawcy, warto w ramach nawiązanego kontaktu uściślić na jakich zasadach (na jakiej licencji CC) można rozpowszechniać utwór w RUJ oraz poprosić o udostępnienie pliku z ostateczną wersją publikacji w formacie pdf.
Po uzyskaniu zgody od Wydawcy prosimy o skierowanie do administratora wydziałowego informacji o ostatecznej decyzji.

Autor dokonuje wyboru licencji samodzielnie (z wyjątkiem sytuacji gdy to wydawca określi zasady i wskaże licencję). Autor może także zdać się na naszą sugestię i przyjęte praktyki stosując jedną z licencji CC BY-NC-SA 4.0 lub CC BY-NC-ND 4.0.
Licencje te są najbardziej tożsame z zapisami ustawy o prawie autorskim, a ich klauzule najpełniej zabezpieczają utwór w sieci Internet.

 

Szczegółowe dane dotyczące nadawania praw do plików znajdują się  tutaj .

Lista administratorów wydziałowych znajduje się tutaj .

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z administratorami Wydziałów.

News list