News

Ministerialny wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

21/01/2019
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dniem 18 stycznia 2019 r. ogłosiło Komunikat w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Wykaz powstał we współpracy ze środowiskiem naukowym i obejmuje 536 pozycji.

6485_mnisw_logo_glowna_2.png

Wprowadzenie wykazu wydawnictw monografii naukowych do polskiego systemu ewaluacji nauki ma służyć podniesieniu rangii monografii naukowych oraz usunięciu z przestrzeni komunikacji naukowej wydawnictw nierzetelnych.

Nowe rozporządzenie o ewaluacji, aktualnie w przygotowaniu, ma zdecydowanie podnosić liczbę punktów za monografie: z 25 do 80 punktów. Dodatkowo w przypadku 36 najważniejszych wydawnictw światowych – do 300 punktów dla monografii humanistycznych, społecznych i teologicznych (oraz do 200 punktów w przypadku pozostałych dziedzin).

Wykaz wydawnictw w przyszłości będzie uzupełniany przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN), która rozpocznie swoją pierwszą kadencję 1 marca 2019 roku.

Treść Komunikatu

Więcej informacji

News list