News

Sprawozdanie opisów bibliograficznych pracowników UJ do Polskiej Bibliografii Naukowej za pierwsze półrocze 2018 roku

19/06/2018
W lipcu 2018 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce zespół pracowników Sekcji Repozytorium UJ wykona kolejny eksport opisów bibliograficznych do systemu Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN).
News list