News

Wyniki parametryzacji uczelni za lata 2013-2016

19/06/2018
Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) przeprowadził kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych (na mocy art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.). To pierwsza taka kompleksowa ocena od 2013 roku.

Ocena dokonana została na podstawie elektronicznych ankiet wypełnionych przez jednostki naukowe. Posłużył temu portal Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN), stworzony celowo na potrzeby ogólnopolskiej oceny jednostek naukowych.

Dane w części dotyczącej osiągnięć naukowych i twórczych, tj. głównie publikacji naukowych pracowników uczelni, zostały przesłane do PBN przez Repozytorium UJ. Zgromadzenie tak ogromnej ilości danych i ich dostosowanie do wymogów MNiSW było sporym wyzwaniem.

16 wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków uzyskało najwyższe kategorie A+ i A.

W Uniwersytecie Jagiellońskim najwyższą kategorię A+ przyznano Wydziałowi Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziałowi Filozoficznemu oraz Wydziałowi Matematyki i Informatyki. Pozostałe 13 wydziałów i Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków uzyskało kategorię A.

Z wynikami kompleksowej oceny jednostek naukowych można zapoznać się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

News list