News

Wypowiedzi naukowców, z różnych ośrodków w Polsce, na temat Open Access

30/11/2018
W ramach Open Access Week 2018, które obchodzony był w dniach 22-28 października pod hasłem: "Tworzymy rzetelne podstawy otwartej wiedzy", Stowarzyszenie EBIB i Koalicja Otwartej Nauki zaprosiły do rozmowy na temat otwartego dostępu naukowców z różnych ośrodków w Polsce.

Znaleźli się wśród nich: prof. dr hab. Henryk Rybiński, prof. Emanuel Kulczycki, dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò, dr Natalia Pamuła-Cieślak, dr Piotr Guzowski, dr hab. Maria Próchnicka, dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, dr Piotr Berdowski, Prof. Dariusz Jemielniak oraz dr hab. Tomasz Ganicz.


Wypowiedzi rozmówców nawiązują do obecnej sytuacji rozwoju systemu nauki w Polsce i na świecie ( Posłuchaj ).

otwarta_nauka1.png


Wśród naukowców panuje przekonanie, że uwalnianie publikacji jest wypełnieniem „zobowiązania w stosunku do społeczeństwa, które płacąc podatki płaci jednocześnie na uprawienie działalności naukowej” (M. Próchnicka), są więc zwolennikami tego, żeby „prace naukowe, które powstały w wyniku finansowania publicznego, ale także i prywatnego, były dostępne za darmo” (D. Jemielniak).

„Otwarty dostęp jest oczywiście wartością dla nauki jako takiej, ale tak naprawdę jest techniką przyciągania czytelników do własnych prac naukowych” (E. Kulczycki) jest to ważne bez względu na dyscyplinę naukową ponieważ „coraz większe znaczenie będą miały cytowania. Jeżeli chcemy uzyskać te cytowania to nasze publikacje muszą być dostępne jak najszerzej” (P. Guzowski).

Udostępniając w otwartym dostępie teksty naukowe autorzy przyczyniają się „do podnoszenia ogólnego kwantum wiedzy społeczeństwa zarówno polskiego jak i światowego” (Ł. Niesiołowski-Spanò). Są również głosy, że określanie współczynnika „impact factor” dla czasopism powinno brać pod uwagę także ich otwartość (T. Ganicz).

News list