About RUJ

Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

19/06/2018
Głównym zadaniem Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego jest gromadzenie, upowszechnianie i promocja dorobku naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Autorzy umieszczający swoje publikacje w repozytorium uzyskują m. in. poprawę widoczności w sieci, a co za tym idzie większe oddziaływanie i wzrost wskaźnika cytowań. Ma to korzystny wpływ na ocenę parametryczną jednostek, ich wyniki w rankingach uczelnianych oraz prestiż.

Bardzo istotną funkcją RUJ jest też promowanie prowadzonych na Uniwersytecie badań naukowych. Więcej informacji o RUJ znajduje się tutaj