pcg.skipToMenu

Help

Ministry of Science and Higher Education regulations

Zmiana i sprostowanie KOMUNIKATU MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zmiana-i-sprostowanie-komunikatu-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-1-grudnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych 

KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-1-grudnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych 

KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-w-sprawie-wykazu-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe 

KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 18 lutego 2021 r.  o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
https://www.gov.pl/attachment/8d0fd083-674f-46b7-9b6a-b0798a57e86e 

załączniki:
Scalony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych

Scalony wykaz dyscyplin dla czasopism i materiałów konferencyjnych

KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
https://www.gov.pl/attachment/4f4e10be-8dfc-47ae-a48a-e7739a5ad54a 

załączniki:
https://www.gov.pl/attachment/7839ea33-4b51-4bfa-b642-fa347f315fda

https://www.gov.pl/attachment/a0c2990a-4ad9-41c1-a201-6bca3dd0986a 

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe
https://www.gov.pl/attachment/033f1e63-ab79-4c4b-9c27-d3848d845033 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001352

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe
https://www.gov.pl/attachment/fc03856d-fcfc-499c-907b-2a82e2ed56e1

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
https://www.gov.pl/attachment/b7499796-d90d-4d90-b58e-df163458c653
załączniki:
https://www.gov.pl/attachment/18cceb47-a74e-4593-9866-a8062e5f3d74
https://www.gov.pl/attachment/f19a95b8-22ff-4136-aab6-1c61b0af7a3a

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 14 marca 2019 r.  w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000496/O/D20190496.pdf 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 22 lutego 2019 r.  w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2019/02/rozporzdzenie-ewaluacja-jakoci-dziaalnoci-naukowej.pdf 

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe                                                                                                                                      http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_01/1c2912c1f994b8d37a305fac21b8ab54.pdf 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (data ogłoszenia: 27 grudnia 2016 r.)
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2154/1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 27 października 2015 r. w sprawie
kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym
(data ogłoszenia: 2 grudnia 2015 r.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002015 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce (data ogłoszenia: 3 lipca 2015 r.)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000944 

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 lipca 2016 r. o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach 
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_07/126cc9965db69987a799154c9ac8a22b.pdf 
 

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_12/43c1be3f008be0b2497dadb316de53da.pdf 

UJEDNOLICONY WYKAZ CZASOPISM NAUKOWYCH za lata 2013-2016

http://www.nauka.gov.pl/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych/wykaz-czasopism-naukowych-zawierajacy-historie-czasopisma-z-publikowanych-wykazow-za-lata-2013-2016.html