Help

Dla osób posiadających ORCID ID

1. Po zalogowaniu do Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego (RUJ - https://ruj.uj.edu.pl) użytkownik zobaczy ekran rejestracji identyfikatora ORCID, na którym należy wybrać akcję Połącz swój ORCID ID

ORCID_pkt 1 dla posiadających.jpg

 

2. W nowej karcie otworzy się okno logowania do ORCID; po zalogowaniu po zalogowaniu użytkownik zobaczy komunikat informujący, że Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego prosi o dostęp do numeru ORCID użytkownika. Należy w tym miejscu udzielić zgody, klikając Authorize [Autoryzuj]

ORCID_pkt2.jpg

 

3. Po dokonaniu autoryzacji udostępnienia ORCID ID dla RUJ, okienko rejestracji zostaje zamknięte, a w Repozytorium UJ pojawi się informacja o udanej rejestracji identyfikatora ORCID ID.

ORCID_pkt 3 mający.jpg

 

 

4. Jeżeli dla danego użytkownika zarejestrowano już w RUJ identyfikator ORCID ID, to po zalogowaniu użytkownik jest kierowany na stronę Dodane pozycje i zadania przepływu pracy, a w menu użytkownika (w górnej części ekranu), obok nazwiska pojawiać się będzie zielona ikonka ORCID ID 

ORCID_pkt 4 mający.jpg

 

5. Na koncie ORCID, w sekcji Trusted organizations [FOR RESEARCHERS › ACCOUNT SETTINGS] widnieć będzie informacja o dacie i rodzaju powiązania z Repozytorium UJ. Należy pamiętać, by NIE DEZAKTYWOWAĆ tego powiązania przez naciśnięcie ikony kosza [Revoke Access]

ORCID_trusted.jpg

 

 

WAŻNE!

 Jeżeli konto ORCID założono z użyciem adresu e-mail innego niż ten w domenie uj.edu.pl, należy dodać adres poczty elektronicznej UJ do informacji na koncie jako dodatkowy adres mailowy

Po zalogowaniu na konto ORCID warto upewnić się, czy instytucja, do której afiliowane są prace, została określona w profilu użytkownika prawidłowo. Należy w tym celu  przejść do edycji informacji o zatrudnieniu na Uniwersytecie Jagiellońskim lub, jeżeli takiej informacji jeszcze w profilu nie ma, dodać ją

 

Employment → ołówek edycji, znajdujący się w prawym dolnym rogu okienka z informacją o zatrudnieniu na Uniwersytecie Jagiellońskim

ORCID_afiliacja_add_2.png

lub

Employment → Add employment → Add manually

ORCID_afiliacja_choose_1.jpg

 ORCID_afiliacja_add_2.png

 

Po upewnieniu się, że wszystkie pola uzupełniono poprawnie, należy je zatwierdzić klikając, w zależności od sytuacji, przycisk  Add to list / Save changes