Help

Raporty

W Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego istnieje możliwość generowania zbiorczych raportów zawierających np. bibliografie publikacji wydziału, zbiorcze bibliografie publikacji doktorantów, bibliografie publikacji jednostek UJ.

W celu wygenerowania wybranego raportu z RUJ prosimy zgłosić się do osoby odpowiedzialnej za dany wydział.

Dane kontaktowe tutaj.

  

Istnieje również możliwość samodzielnego generowania podstawowych raportów zawierających np. bibliografię pracownika. 

1. Najpierw należy wyszukać publikacje według wybranych kryteriów - w tym celu warto skorzystać z przeglądania i gotowych możliwości zawężania wyników przy wyszukiwaniu. Więcej o wyszukiwaniu tutaj.

Lista wyników może być sortowana według tytułu publikacji, daty dodania rekordu do Repozytorium lub daty wydania publikacji. Można także zdefiniować liczbę wyników na stronie (od 5 do 100), standardowo na jednej stronie wyświetla się 20 rekordów. 

Opis może być wyświetlany w 3 formach:

  • opis skrócony

opis_skrocony.png

  • opis ciągły

opis_ciagly.png

  • opis tabelaryczny

 opis_tabelaryczny.png

 

2. Po wyszukaniu publikacji należy zaznaczyć rekordy, które mają pojawić się w raporcie. Jeżeli publikacji jest więcej niż 20 należy zdefiniować odpowiednią liczbę wyników tak, by wszystkie potrzebne publikacje znajdowały się na jednej stronie. 

3. Po zaznaczeniu właściwych elementów należy kliknąć wydruk pdf , co spowoduje pobranie pliku na komputer użytkownika.

 

raport_przyklad.png

 

Można także wygenerować plik CSV (klikając przycisk generuj CSV) lub wygenerować opisy w wybranym formacie (BibTeX lub RIS), klikając przycisk export.