Help

Wyszukiwanie

Wyszukiwanie proste - należy wpisać termin wyszukiwawczy w okienko. Dokumenty można wyszukiwać w całej bazie RUJ lub ograniczyć wyszukiwanie do wybranej kolekcji np. do zasobów Bibliografii Pracowników UJ.

szukaj.jpg

 

Wyszukiwanie zaawansowane - fraza wyszukiwawcza może być dodatkowo uściślona za pomocą dostępnych filtrów. Kolejne filtry dodajemy przy pomocy przycisku Schowek-4.jpg

zaawansowane.jpg

 

Po otrzymaniu wyników wyszukiwania można dodatkowo zawężać rezultaty poprzez fasety z lewej strony (na rysunku wskazane czerwona strzałką).

 fasety_ruj.jpg

 

 

Przeglądanie po indeksach - bazę Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego można także przeglądać korzystając z zakładki Przeglądaj w górnym menu Repozytorium. Do wyboru są indeksy m.in. autorski, według dat wydania, typów dokumentów.

przegladaj.jpg