Pomoc

Nadawanie praw do pliku

Nadanie praw do pliku nie jest tym samym co licencja wybierana w polu otwarty dostęp do publikacji, która dotyczy linku (np. do tekstu artykułu w otwartym czasopiśmie). Z rozwijanej listy w następnym po dodaniu pliku oknie formularza autor może wybrać:

 

  • licencję Open Access BJ - niewyłączna licencja zawierana między autorem a Biblioteką Jagiellońską. W przypadku wybrania tego rodzaju licencji, autor otrzymuje drogą mailową dwa egzemplarze umowy, którą należy podpisać i dostarczyć/odesłać na wskazany adres

 

  • opcję dodaję tylko opis bibliograficzny , wybieraną w przypadku, gdy autor nie dodaje pliku z pełnym tekstem do repozytorium lub gdy dodany plik ma zostać usunięty po zatwierdzeniu (jest załączany tylko dla ułatwienia weryfikacji metadanych)

 

Jeżeli autor nie jest pewien, czy ma prawo udostępnić pełny tekst publikacji, powinien skontaktować się z wydawcą/redaktorem lub sprawdzić, co na ten temat mówi podpisana z nimi umowa.