Help

Nadawanie praw do pliku

Nadanie praw do pliku nie jest tym samym co licencja wybierana w polu otwarty dostęp do publikacji, która dotyczy linku (np. do tekstu artykułu w otwartym czasopiśmie). Z rozwijanej listy w następnym po dodaniu pliku oknie formularza autor może wybrać:

  • jedną z licencji Creative Commons

 

licencje.png

(więcej informacji na stronie https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/)

 

  • licencję Open Access BJ - niewyłączna licencja zawierana między autorem a Biblioteką Jagiellońską. W przypadku wybrania tego rodzaju licencji, autor otrzymuje drogą mailową wzór umowy, którą należy podpisać i dostarczyć/odesłać w dwóch egzemplarzach na wskazany w umowie adres Biblioteki

 

  • opcję dodaję tylko opis bibliograficzny , wybieraną w przypadku, gdy autor nie dodaje pliku z pełnym tekstem do repozytorium lub gdy dodany plik ma zostać usunięty po zatwierdzeniu (jest załączany tylko dla ułatwienia weryfikacji metadanych)

 

Jeżeli autor nie jest pewien, czy ma prawo udostępnić pełny tekst publikacji, powinien skontaktować się z wydawcą/redaktorem lub sprawdzić, co na ten temat mówi podpisana z nim umowa.