Pomoc

Nadawanie praw do pliku

Warunkiem koniecznym do umieszczenia pliku w RUJ jest nadanie do niego praw.

Nadanie praw do pliku nie jest tym samym co licencja wybierana w polu otwarty dostęp do publikacji, która dotyczy linku (np. do tekstu artykułu w otwartym czasopiśmie).

W RUJ nadanie praw do umieszczonego pliku w Repozytorium możliwe jest na podstawie licencji niewyłącznych:

  • licencje Creative Commons - więcej informacji na stronie http://creativecommons.pl
  • inna licencja - licencja inna niż wymienione powyżej wymaga podpisania umowy pisemnej z Biblioteką Jagiellońską,
  • dodaję tylko opis bibliograficzny - opcja zaznaczana w przypadku, gdy autor nie dodaje pliku z pełnym tekstem do repozytorium lub gdy dodany plik ma zostać usunięty przez redaktora (jest przeznaczony tylko do weryfikacji metadanych).

 

Aby nadać prawa do pliku należy wybrać z listy odpowiednią licencję. Jeżeli chcemy przesłać rekord do sprawdzenia, należy kliknąć zdeponuj (rekord trafia wtedy do redaktora i nie jest możliwa jego dalsza edycja). Jeżeli chcemy wrócić do opisu później, należy kliknąć zapisz i wyjdź.