Help

Instrukcja deponowania pliku

Przed zdeponowaniem pliku konieczne jest sporządzenie opisu bibliograficznego dokumentu w nim zawartego.

Plik musi zawierać pełny tekst opisywanej publikacji. Skany zawierające wyłącznie okładki, spisy treści, fragmenty tekstu itp. są usuwane. Preferowany format plików to PDF.

Należy wybrać plik klikając wybierz plik,  a następnie dodaj plik i kolejne.  Dodatkowo można dodać krótki opis dotyczący zawartości pliku. Na tym etapie można jeszcze edytować lub usunąć plik. Następnym krokiem jest nadawanie praw do załączonego pliku, więcej informacji tutaj.