Help

Arkusze wydawnicze

Podanie liczby arkuszy wydawniczych jest niezbędne, by zaliczyć publikacje do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej.

Na podstawie liczby arkuszy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje określoną liczbę punktów (Rozporządzenie MNiSZ z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym):

Typ dokumentu Liczba arkuszy Liczba punktów
monografia (max. 3 autorów) min. 6 25 lub 50*
monografia (więcej niż 4 autorów) min. 6 15 lub 30*
rozdział w monografii min. 0,5 5 lub 10*
hasła w wydawnictwach encyklopedycznych i słownikowych min. 0,25 5

 

* dotyczy monografii wybitnej