Help

Dodawanie pozycji

Aby rozpocząć wprowadzanie opisu danej pozycji, należy się zalogować, z górnego menu wybrać zakładkę Moje konto , a następnie Nowa pozycja . Potem postępować zgodnie z podpowiedziami interfejsu, tj. wybrać kolekcję, do której rekord ma zostać przypisany (szczegóły opisane w zakładce kolekcje) i określić typ i podtyp opisywanego dokumentu (szczegóły opisane w zakładce typy dokumentów).

wybieranie_kolekcji.jpg

 

typ_dokumentu.jpg

 

 

podtyp_dokumentu.jpg

 

W kolejnym kroku należy utworzyć opis bibliograficzny dokumentu (szczegóły opisane w zakładce pola opisu bibliograficznego).

 formularz.jpg

W następnym kroku podaje się dane niezbędne przy generowaniu raportów i łączeniu informacji w RUJ z systemem parametryzacji jednostek. Należy zaznaczyć afilację, tj. wskazać odpowiedni wydział wybrany z listy utworzonej z uwzględnieniem nazwisk i numerów osobowych autorów publikacji oraz umieścić dodatkowe informacje parametryczne (liczbę arkuszy wydawniczych, dane o otwartym dostępie, dane o konferencji w przypadku, gdy publikacja jest wydawnictwem konferencyjnym, numer projektu, gdy publikacja powstała w ramach realizowanego projektu itp.).

parametryzacja_1.jpg

 

W następnym kroku należy uzupełnić dane dla PBN (szczegóły opisane w zakładce dane dla PBN). 

  dane dla PBN.jpg

 

W kolejnych krokach istnieje możliwość dodania pełnego teksu opisywanej publikacji (szczegóły opisane w zakładce zamieszczanie plików). 

Po wprowadzeniu danych należy je zatwierdzić przyciskiem zdeponuj .

Przycisk zapisz i wyjdź  służy do zapisania opisu publikacji na własnym koncie. Nie umożliwia przesłania opisu publikacji do Repozytorium.